APP下载
反馈
[3.1.1]--3.1基本原则
1293 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(80)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1导论一:个...
   5208播放
   05:29
   [2] [1.2.1]--1.2导论二:李...
   2202播放
   06:58
   [3] [1.2.1]--1.2导论二:李...
   2010播放
   07:03
   [4] [1.3.1]--1.2导论二:李...
   1618播放
   06:04
   [5] [1.3.1]--1.2导论二:李...
   987播放
   06:02
   [6] [1.4.1]--1.3个人理财定...
   1216播放
   04:16
   [7] [1.6.1]--1.5国际惯例的...
   836播放
   05:32
   [8] [1.7.1]--1.6理财规划师...
   1265播放
   08:18
   [9] [1.7.1]--1.6理财规划师...
   1181播放
   08:23
   [10] [1.8.1]--1.7个人理财相...
   1381播放
   08:25
   [11] [2.1.1]--2.1确立和界定...
   1474播放
   09:13
   [12] [2.2.1]--2.2收集客户信...
   1129播放
   09:41
   [13] [2.2.1]--2.2收集客户信...
   721播放
   09:39
   [14] [2.3.1]--2.3分析、评估...
   1559播放
   07:19
   [15] [2.4.1]--2.4向客户提出...
   1447播放
   05:02
   [16] [2.5.1]--2.5执行个人理...
   662播放
   09:07
   [17] [2.6.1]--2.6监控个人理...
   1422播放
   15:52
   [18] [2.6.1]--2.6监控个人理...
   744播放
   15:54
   [19] [2.6.1]--2.6监控个人理...
   1386播放
   15:48
   [20] [3.1.1]--3.1基本原则
   1293播放
   待播放
   [21] [3.2.1]--3.2.1资产负...
   1368播放
   09:35
   [22] [3.2.1]--3.2.1资产负...
   1597播放
   09:38
   [23] [3.3.1]--3.2.2现金流...
   986播放
   03:39
   [24] [3.4.1]--3.2.3收入支...
   1269播放
   05:46
   [25] [3.4.1]--3.2.3收入支...
   1364播放
   05:46
   [26] [3.5.1]--3.2.4收支预...
   675播放
   06:58
   [27] [3.5.1]--3.2.4收支预...
   780播放
   06:58
   [28] [3.6.1]--3.3.1个人财...
   1057播放
   10:27
   [29] [3.6.1]--3.3.1个人财...
   757播放
   10:33
   [30] [3.7.1]--3.3.2个人财...
   760播放
   07:57
   [31] [3.7.1]--3.3.2个人财...
   610播放
   08:01
   [32] [4.1.1]--4.1理财目标数...
   934播放
   08:36
   [33] [4.2.1]--4.2理财规划计...
   1158播放
   09:41
   [34] [4.2.1]--4.2理财规划计...
   1164播放
   09:46
   [35] [4.3.1]--4.3财务计算工...
   1095播放
   07:23
   [36] [4.3.1]--4.3财务计算工...
   1011播放
   07:28
   [37] [4.4.1]--4.4货币时间价...
   1244播放
   08:14
   [38] [5.1.1]--5.1基本概念及...
   1145播放
   05:06
   [39] [5.1.1]--5.1基本概念及...
   775播放
   05:12
   [40] [5.2.1]--5.2.1固定收...
   988播放
   10:00
   [41] [5.2.1]--5.2.1固定收...
   1386播放
   10:01
   [42] [5.3.1]--5.2.2权益投...
   754播放
   08:53
   [43] [5.3.1]--5.2.2权益投...
   1138播放
   08:50
   [44] [5.4.1]--5.2.3另类投...
   822播放
   14:06
   [45] [5.4.1]--5.2.3另类投...
   1207播放
   14:05
   [46] [5.5.1]--5.2.4跨境投...
   1071播放
   06:27
   [47] [5.5.1]--5.2.4跨境投...
   733播放
   06:25
   [48] [5.6.1]--5.3投资规划流...
   1562播放
   08:24
   [49] [5.6.1]--5.3投资规划流...
   1471播放
   08:23
   [50] [6.1.1]--6.1.1个人风...
   903播放
   08:34
   [51] [6.2.1]--6.1.2个人风...
   1428播放
   09:11
   [52] [6.2.1]--6.1.2个人风...
   973播放
   09:14
   [53] [6.3.1]--6.2保险种类(...
   938播放
   06:00
   [54] [6.3.1]--6.2保险种类(...
   1525播放
   06:05
   [55] [6.4.1]--6.3保险规划程...
   1319播放
   07:05
   [56] [6.4.1]--6.3保险规划程...
   1207播放
   07:08
   [57] [7.1.1]--7.1个人税收(...
   1482播放
   07:21
   [58] [7.1.1]--7.1个人税收(...
   935播放
   07:19
   [59] [7.2.1]--7.2个人税收规...
   1438播放
   04:10
   [60] [7.4.1]--7.4个人税收规...
   678播放
   08:25
   [61] [7.4.1]--7.4个人税收规...
   1181播放
   08:30
   [62] [8.1.1]--8.1退休规划概...
   919播放
   05:06
   [63] [8.2.1]--8.2养老金供应...
   1175播放
   08:43
   [64] [8.2.1]--8.2养老金供应...
   637播放
   08:48
   [65] [8.3.1]--8.3退休规划流...
   1175播放
   10:44
   [66] [8.3.1]--8.3退休规划流...
   1449播放
   10:41
   [67] [9.1.1]--9.1遗产规划概...
   749播放
   05:17
   [68] [9.2.1]--9.2.1遗产继...
   804播放
   05:37
   [69] [9.2.1]--9.2.1遗产继...
   1101播放
   05:39
   [70] [9.3.1]--9.2.2遗嘱继...
   1306播放
   07:38
   [71] [9.3.1]--9.2.2遗嘱继...
   1461播放
   07:38
   [72] [9.5.1]--9.3.2其它规...
   1249播放
   06:42
   [73] [9.5.1]--9.3.2其它规...
   1390播放
   06:46
   [74] [9.6.1]--9.4遗产规划流...
   1491播放
   09:58
   为你推荐
   19:39
   信息安全对抗基本概念(上)
   1425播放
   06:55
   44.幼儿教育的特点及基本原则
   1212播放
   07:12
   12.1 MDS的基本理论和方法(...
   682播放
   07:42
   3.6.1 基础价值与基本原则(下...
   1026播放
   18:24
   第2课-学习的基本过程(上)
   3402播放
   08:32
   【科罗拉多大学公开课:运动科学】1...
   4.7万播放
   11:55
   【昆明理工大学公开课:组织行为学】...
   1608播放
   37:14
   7.1 数字签名基本概念、RSA和...
   14.4万播放
   14:54
   【大连理工大学公开课:创造性思维与...
   2559播放
   07:43
   05-02 等熵流动的基本规律(上...
   1141播放
   05:50
   4-3 MIMO基本理论(下)
   993播放
   02:23
   数字找规律:65,35,17,3,...
   1443播放
   12:43
   第三节 不同发展阶段上的创新及其结...
   1285播放
   08:01
   §8.1 相对性原理(下)
   1314播放