APP下载
反馈
0.4 场效应
857 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(18)
   自动播放
   [1] 绪论(一)(上)
   3557播放
   07:02
   [2] 绪论(一)(下)
   1576播放
   07:05
   [3] 绪论(二)(上)
   1594播放
   07:20
   [4] 绪论(二)(下)
   1157播放
   07:23
   [5] 绪论(三)
   665播放
   06:45
   [6] 绪论(四)
   1583播放
   05:30
   [7] 绪论(五)
   1082播放
   05:01
   [8] 绪论(六)(上)
   1087播放
   05:20
   [9] 绪论(六)(下)
   818播放
   05:18
   [10] 0.1 有机化学中常见元素及其电负...
   2335播放
   07:02
   [11] 0.1 有机化学中常见元素及其电负...
   2036播放
   07:05
   [12] 0.2 共轭效应(上)
   1596播放
   07:20
   [13] 0.2 共轭效应(下)
   1377播放
   07:23
   [14] 0.3 超共轭效应
   1650播放
   06:45
   [15] 0.4 场效应
   857播放
   待播放
   [16] 0.5 酸与亲电试剂
   1159播放
   05:01
   [17] 0.6 碱与亲核试剂(上)
   1283播放
   05:20
   [18] 0.6 碱与亲核试剂(下)
   1398播放
   05:24
   为你推荐
   09:52
   2.2 力对物体的瞬时效应
   1038播放
   14:55
   54-8-3实际物体的辐射特性、灰...
   1408播放
   12:00
   第16章 Java反射机制(上)
   1400播放
   10:08
   8.2 层合板的耦合效应(上)
   1227播放
   08:29
   10-3-原子吸收光谱干扰效应(上...
   1026播放
   16:59
   第3讲 库仑定律的应用和电场强度0...
   1083播放
   05:05
   第2部分 3.5.2极化强度矢量,...
   1755播放
   01:06
   衍射光栅模拟:小角度入射
   1809播放
   05:54
   【颜色科学】1.3物体显色机理
   1251播放
   05:50
   如何识别分子质子核磁共振(下)
   1193播放
   16:53
   键极性、形式电荷、路易斯结构(上)
   1837播放
   08:50
   7.4 物质的磁性 磁介质中的磁...
   1000播放
   07:04
   5-5点电荷与电中性的金属之间的静...
   1529播放
   19:57
   第01讲电场力的性质2(上)
   1284播放