APP下载
反馈
[8.5.1]--7.7全耦合变压器(下)
1405 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(73)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1电路与电路...
   5667播放
   06:54
   [2] [1.1.1]--1.1电路与电路...
   1035播放
   06:53
   [3] [1.2.1]--1-2电路分析常...
   1238播放
   05:23
   [4] [1.2.1]--1-2电路分析常...
   1014播放
   05:25
   [5] [1.3.1]--1.3电路常用元...
   1438播放
   09:18
   [6] [1.4.1]--1-3电路常用元...
   852播放
   06:49
   [7] [1.4.1]--1-3电路常用元...
   899播放
   06:50
   [8] [1.5.1]--1.3电路常用元...
   1529播放
   06:20
   [9] [1.5.1]--1.3电路常用元...
   1537播放
   06:18
   [10] [1.6.1]--1-4电路分析基...
   732播放
   06:12
   [11] [1.6.1]--1-4电路分析基...
   1015播放
   06:09
   [12] [2.1.1]--2-1电阻的连接...
   1090播放
   06:23
   [13] [2.1.1]--2-1电阻的连接...
   790播放
   06:25
   [14] [2.2.1]--2.2电源的连接...
   851播放
   07:10
   [15] [2.2.1]--2.2电源的连接...
   1210播放
   07:10
   [16] [2.3.1]--2.3无独立源单...
   1287播放
   08:47
   [17] [2.4.1]--2.4用等效变换...
   1438播放
   07:25
   [18] [2.4.1]--2.4用等效变换...
   1241播放
   07:25
   [19] [3.1.1]--3-1支路法(上...
   1224播放
   06:11
   [20] [3.1.1]--3-1支路法(下...
   757播放
   06:11
   [21] [3.2.1]--3.2网孔法(上...
   1382播放
   06:00
   [22] [3.2.1]--3.2网孔法(下...
   1026播放
   06:01
   [23] [3.3.1]--3.3网孔法的应...
   991播放
   08:12
   [24] [3.3.1]--3.3网孔法的应...
   1349播放
   08:17
   [25] [3.4.1]--3-4节点法(上...
   831播放
   06:01
   [26] [3.4.1]--3-4节点法(下...
   1343播放
   06:07
   [27] [3.5.1]--3.5节点法的应...
   1535播放
   06:27
   [28] [3.5.1]--3.5节点法的应...
   869播放
   06:29
   [29] [4.1.1]--4.1叠加定理
   1176播放
   09:17
   [30] [4.2.1]--4.2齐次定理和...
   1145播放
   05:24
   [31] [4.2.1]--4.2齐次定理和...
   759播放
   05:26
   [32] [4.3.1]--4.3等效电源定...
   796播放
   06:03
   [33] [4.3.1]--4.3等效电源定...
   1344播放
   06:07
   [34] [4.4.1]--4.4最大功率传...
   1041播放
   07:46
   [35] [5.1.1]--5.1正弦量及其...
   1079播放
   06:17
   [36] [5.1.1]--5.1正弦量及其...
   764播放
   06:21
   [37] [5.2.1]--5.2相量形式K...
   652播放
   06:46
   [40] [6.1.1]--5.6复阻抗、复...
   1385播放
   06:42
   [41] [6.1.1]--5.6复阻抗、复...
   1047播放
   06:39
   [42] [6.2.1]--5.7正弦稳态电...
   684播放
   09:23
   [43] [6.2.2]--5.7正弦稳态电...
   1316播放
   07:49
   [44] [6.2.2]--5.7正弦稳态电...
   737播放
   07:50
   [45] [6.3.1]--5.8正弦稳态电...
   662播放
   08:00
   [46] [6.3.1]--5.8正弦稳态电...
   1514播放
   08:04
   [47] [6.3.2]--5.8正弦稳态电...
   1046播放
   07:40
   [48] [6.3.2]--5.8正弦稳态电...
   1040播放
   07:47
   [49] [7.3.1]--6.3三相电路的...
   1530播放
   06:05
   [50] [7.3.1]--6.3三相电路的...
   921播放
   06:07
   [51] [8.1.1]--7.1-7.2耦...
   1570播放
   08:06
   [53] [8.3.1]--7.5空芯变压器...
   683播放
   07:12
   [54] [8.3.1]--7.5空芯变压器...
   598播放
   07:14
   [55] [8.4.1]--7.6理想变压器...
   1311播放
   08:21
   [56] [8.4.1]--7.6理想变压器...
   948播放
   08:22
   [57] [8.5.1]--7.7全耦合变压...
   581播放
   07:00
   [58] [8.5.1]--7.7全耦合变压...
   1405播放
   待播放
   [59] [9.1.1]--8.1串联谐振(...
   558播放
   08:46
   [60] [9.1.1]--8.1串联谐振(...
   1246播放
   08:48
   [61] [9.2.1]--8.2并联谐振(...
   580播放
   09:10
   [62] [9.2.1]--8.2并联谐振(...
   769播放
   09:09
   [63] [10.1.1]--9.1非正弦周...
   875播放
   09:33
   [64] [10.2.1]--9.2非正弦周...
   919播放
   06:40
   [65] [10.2.1]--9.2非正弦周...
   942播放
   06:42
   [66] [10.3.1]--9.3非正弦周...
   1038播放
   07:19
   [67] [11.2.1]--11.2二端口...
   1389播放
   08:27
   [68] [11.2.1]--11.2二端口...
   736播放
   08:29
   [69] [11.3.1]--11.2二端口...
   1054播放
   08:44
   [70] [11.4.1]--11.3二端口...
   662播放
   08:04
   [73] [12.2.1]--12.3简单运...
   608播放
   07:08
   为你推荐
   04:50
   【作死物理小讲堂】做把电击枪 电感...
   1403播放
   07:50
   第二十五讲 旋转变压器特性实验(上...
   1094播放
   10:17
   3.3 变压器(第2课时)(上)
   1287播放
   00:15
   不会做物理题时,赶紧多做做实验,瞬...
   1314播放
   09:35
   第18讲-互感及变压器
   998播放
   07:05
   4.1变压器原理结构(下)
   1069播放
   09:23
   第六节:变压器 连接组别
   981播放
   01:23
   5.3.2 三相变压器
   719播放
   09:56
   4.单向绿波闭回路约束
   1337播放
   07:59
   U1-2参考方向和支路、节点、回路
   1279播放
   07:45
   第16章 电压和电阻复习(第1课时...
   1292播放
   03:31
   【初中物理实验】练习使用电压表
   1045播放
   15:48
   5_1电路、电流、电压、电阻 No...
   1439播放
   14:37
   第8讲 变压器、远距离输电、电磁波...
   1411播放