APP下载
反馈
16.1 Gibberellins (GAs) and GA Biosynthesis(下)
741 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(105)
   自动播放
   [1] 1.2 Plant Forms a...
   1697播放
   06:13
   [2] 1.2 Plant Forms a...
   790播放
   06:19
   [3] 1.3 Plant Cell Or...
   1426播放
   08:24
   [4] 1.3 Plant Cell Or...
   1245播放
   08:20
   [5] 1.4 Plant Cytoske...
   1339播放
   06:03
   [6] 1.4 Plant Cytoske...
   1422播放
   06:07
   [7] 2.1 Plant Genome ...
   1136播放
   06:48
   [8] 2.1 Plant Genome ...
   1288播放
   06:47
   [9] 2.2 Gene expressi...
   1170播放
   10:23
   [10] 2.2 Gene expressi...
   1082播放
   10:20
   [11] 3.1 Basic Concept...
   1347播放
   07:42
   [12] 3.1 Basic Concept...
   1225播放
   07:44
   [13] 3.2 Applications(...
   643播放
   08:36
   [14] 3.2 Applications(...
   1400播放
   08:38
   [15] 4.1 Water Balance...
   895播放
   11:56
   [16] 4.1 Water Balance...
   833播放
   11:57
   [17] 5.1 Mineral Nutri...
   597播放
   06:55
   [18] 5.1 Mineral Nutri...
   607播放
   07:01
   [19] 5.2 Mineral Nutri...
   532播放
   08:45
   [20] 5.2 Mineral Nutri...
   1240播放
   08:51
   [21] 6.1 Solute Transp...
   946播放
   07:14
   [22] 6.1 Solute Transp...
   1267播放
   07:18
   [23] 6.2 Channels, Car...
   913播放
   06:35
   [24] 6.2 Channels, Car...
   659播放
   06:33
   [25] 6.3 Active Transp...
   1402播放
   08:55
   [26] 6.3 Active Transp...
   1374播放
   08:53
   [27] 7.1 Light and Pho...
   592播放
   08:27
   [28] 7.1 Light and Pho...
   567播放
   08:30
   [29] 7.2 The Fates of ...
   1098播放
   07:30
   [30] 7.2 The Fates of ...
   1315播放
   07:28
   [31] 7.3 The Photosyst...
   1328播放
   07:49
   [32] 7.3 The Photosyst...
   1469播放
   07:55
   [33] 7.4 Photosyntheti...
   1160播放
   07:54
   [34] 7.5 Photoinhibiti...
   1436播放
   06:05
   [35] 7.5 Photoinhibiti...
   877播放
   06:12
   [36] 8.1 The Calvin-Be...
   678播放
   08:09
   [37] 8.1 The Calvin-Be...
   1261播放
   08:14
   [38] 8.2 The Regulatio...
   895播放
   05:27
   [39] 8.2 The Regulatio...
   1164播放
   05:30
   [40] 8.3 The C2 Cycle(...
   1098播放
   05:44
   [41] 8.3 The C2 Cycle(...
   1463播放
   05:47
   [42] 8.4 The C4 Cycle ...
   909播放
   08:15
   [43] 8.4 The C4 Cycle ...
   1054播放
   08:13
   [44] 8.5 The Synthesis...
   892播放
   05:47
   [45] 8.5 The Synthesis...
   645播放
   05:52
   [48] 10.1 Source, Sink...
   1260播放
   09:18
   [49] 10.1 Source, Sink...
   1357播放
   09:17
   [50] 10.2 Phloem Trans...
   1295播放
   08:12
   [51] 10.2 Phloem Trans...
   1151播放
   08:12
   [52] 11.2 Biological N...
   1052播放
   07:12
   [53] 11.2 Biological N...
   905播放
   07:08
   [54] 12.1 Plant Growth...
   959播放
   07:42
   [55] 12.1 Plant Growth...
   1439播放
   07:44
   [56] 12.2 Plant Merist...
   770播放
   06:57
   [57] 12.2 Plant Merist...
   1356播放
   07:02
   [58] 13.1 Phytochrome ...
   997播放
   10:02
   [59] 13.1 Phytochrome ...
   1461播放
   10:06
   [60] 13.2 Phytochrome ...
   1082播放
   08:25
   [61] 13.2 Phytochrome ...
   931播放
   08:26
   [62] 14.1 Blue-Light R...
   760播放
   06:10
   [63] 14.1 Blue-Light R...
   569播放
   06:14
   [64] 14.2 Blue Light S...
   532播放
   06:50
   [65] 14.2 Blue Light S...
   1324播放
   06:55
   [66] 15.1 Auxin – the ...
   1479播放
   08:06
   [67] 15.1 Auxin – the ...
   720播放
   08:07
   [68] 15.2 Auxin Polar ...
   1065播放
   06:59
   [69] 15.2 Auxin Polar ...
   915播放
   06:57
   [70] 15.3 Auxin Signal...
   1330播放
   05:41
   [71] 15.3 Auxin Signal...
   587播放
   05:43
   [72] 15.4 Physiologica...
   1328播放
   08:04
   [73] 15.4 Physiologica...
   790播放
   08:05
   [74] 16.1 Gibberellins...
   800播放
   05:09
   [75] 16.1 Gibberellins...
   741播放
   待播放
   [76] 16.2 Gibberellin ...
   542播放
   06:11
   [77] 16.2 Gibberellin ...
   1161播放
   06:13
   [78] 16.3 Gibberellin ...
   1456播放
   05:29
   [79] 16.3 Gibberellin ...
   656播放
   05:26
   [80] 17.1 Cytokinin an...
   903播放
   06:37
   [81] 17.1 Cytokinin an...
   1058播放
   06:36
   [84] 18.1 Ethylene and...
   749播放
   06:31
   [85] 18.1 Ethylene and...
   535播放
   06:29
   [86] 18.2 Ethylene Sig...
   639播放
   06:41
   [87] 18.2 Ethylene Sig...
   782播放
   06:42
   [90] 19.1 Abscisic aci...
   1509播放
   11:03
   [91] 19.1 Abscisic aci...
   1459播放
   11:06
   [92] 20.1 Brassinoster...
   1374播放
   07:15
   [93] 20.1 Brassinoster...
   981播放
   07:19
   [94] 21.1 The Shoot Ap...
   613播放
   06:28
   [95] 21.1 The Shoot Ap...
   1433播放
   06:25
   [96] 21.2 The Making o...
   510播放
   09:16
   [97] 21.2 The Making o...
   1372播放
   09:22
   [98] 21.3 Photoperiod,...
   1359播放
   11:03
   [99] 21.3 Photoperiod,...
   875播放
   11:10
   [100] 21.4 The florigen...
   927播放
   06:52
   [101] 21.4 The florigen...
   578播放
   06:52
   [102] 22.1 Abiotic Stre...
   919播放
   09:19
   [103] 22.1 Abiotic Stre...
   1466播放
   09:21
   [104] 22.2 Temperature ...
   1103播放
   06:44
   [105] 22.2 Temperature ...
   1183播放
   06:50
   为你推荐
   12:21
   1.6 [ xa] [ga] [m...
   1513播放
   09:58
   动效-1.08 拖动动画(上)
   609播放
   02:03
   美国竞赛题,解方程x²-1111²...
   661播放
   04:29
   穷汉娶了个年轻洗脚妹,这部“肮脏”...
   1050播放
   08:34
   11.2.4辛弃疾词解读之三(上)
   1972播放
   02:41
   【可汗学院艺术史】新石器时代 | ...
   7555播放
   00:37
   现场画面丨小行星Sar2667“撞...
   843播放
   13:24
   灌篮高手主题曲【好想大声说爱你】(...
   1488播放
   22:37
   初级经济法:15讲票据的分则(上)
   895播放
   01:27
   丈夫去世后留下的房产兄弟姐妹也能分
   1447播放
   03:06
   我们常用“一针见血”比喻说话犀利,...
   1399播放
   14:39
   [2019民刑导学] 26.侵犯财...
   1192播放
   09:17
   活动2.2.4 不同微课设计的对比...
   1329播放
   07:37
   世界上的四大作死行为,它们分别都是...
   902播放