APP下载
反馈
6.11 鸭坦布苏病毒病
1519 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(77)
   自动播放
   [1] 1.1 动物传染病(上)
   1.7万播放
   07:40
   [2] 1.1 动物传染病(下)
   2105播放
   07:39
   [3] 2.1 生物安全(上)
   3028播放
   06:16
   [4] 2.1 生物安全(下)
   2054播放
   06:16
   [5] 2.2 检疫(上)
   2609播放
   05:52
   [6] 2.2 检疫(下)
   1171播放
   05:57
   [7] 2.3 疫苗接种和药物预防(上)
   2801播放
   07:30
   [8] 2.3 疫苗接种和药物预防(下)
   1853播放
   07:30
   [9] 3.1 痘病(上)
   3095播放
   06:08
   [10] 3.1 痘病(下)
   1989播放
   06:14
   [11] 3.2 口蹄疫
   3557播放
   10:00
   [12] 3.3 流行性感冒(上)
   2352播放
   08:52
   [13] 3.3 流行性感冒(下)
   1960播放
   08:57
   [14] 3.4 狂犬病(上)
   3019播放
   05:25
   [15] 3.4 狂犬病(下)
   1876播放
   05:27
   [16] 3.5 大肠杆菌病(上)
   3134播放
   07:43
   [17] 3.5 大肠杆菌病(下)
   1860播放
   07:48
   [18] 3.6 沙门菌病(上)
   2460播放
   08:13
   [19] 3.6 沙门菌病(下)
   1091播放
   08:10
   [20] 3.6 沙门菌病
   1881播放
   02:25
   [21] 3.7 巴氏杆菌病(上)
   1927播放
   05:19
   [22] 3.7 巴氏杆菌病(下)
   1620播放
   05:18
   [23] 3.7 巴氏杆菌病(上)
   1633播放
   10:17
   [24] 3.7 巴氏杆菌病(下)
   1330播放
   10:19
   [25] 3.8 布鲁氏菌病(上)
   1625播放
   05:14
   [26] 3.8 布鲁氏菌病(下)
   1645播放
   05:13
   [27] 3.8 布鲁氏菌病
   1750播放
   06:35
   [28] 3.9 结核病
   2026播放
   09:29
   [29] 3.10 链球菌病(上)
   1806播放
   07:23
   [30] 3.10 链球菌病(下)
   1253播放
   07:26
   [31] 4.1 猪瘟(上)
   2732播放
   06:35
   [32] 4.1 猪瘟(下)
   1193播放
   06:32
   [33] 4.3 猪伪狂犬病(上)
   2249播放
   05:06
   [34] 4.3 猪伪狂犬病(下)
   1650播放
   05:11
   [35] 4.4 猪繁殖与呼吸综合征(上)
   1685播放
   07:41
   [36] 4.4 猪繁殖与呼吸综合征(下)
   1477播放
   07:44
   [37] 4.5 猪腹泻病(上)
   1987播放
   08:24
   [38] 4.5 猪腹泻病(下)
   1725播放
   08:27
   [39] 4.6 猪圆环病毒感染(上)
   1740播放
   05:03
   [40] 4.6 猪圆环病毒感染(下)
   1450播放
   05:07
   [41] 4.7 猪丹毒(上)
   2003播放
   08:36
   [42] 4.7 猪丹毒(下)
   848播放
   08:32
   [43] 4.8 支原体病(上)
   2097播放
   06:26
   [44] 4.8 支原体病(下)
   884播放
   06:27
   [45] 4.9 猪接触传染性胸膜肺炎(上)
   2170播放
   05:37
   [46] 4.9 猪接触传染性胸膜肺炎(下)
   1090播放
   05:34
   [47] 4.10 猪副猪嗜血杆菌病
   2017播放
   08:39
   [48] 5.1 牛病毒性腹泻-黏膜病(上)
   1285播放
   08:48
   [49] 5.1 牛病毒性腹泻-黏膜病(下)
   906播放
   08:46
   [50] 5.2 小反刍兽疫(上)
   1532播放
   06:52
   [51] 5.2 小反刍兽疫(下)
   684播放
   06:57
   [52] 5.3 羊梭菌性疾病(上)
   1628播放
   10:15
   [53] 5.3 羊梭菌性疾病(下)
   854播放
   10:17
   [54] 6.1 新城疫(上)
   1975播放
   08:06
   [55] 6.1 新城疫(下)
   1357播放
   08:05
   [56] 6.1 新城疫(上)
   1997播放
   09:55
   [57] 6.1 新城疫(下)
   1039播放
   09:54
   [58] 6.2 传染性支气管炎(上)
   1533播放
   05:49
   [59] 6.2 传染性支气管炎(下)
   1593播放
   05:45
   [60] 6.3 传染性喉气管炎
   1494播放
   09:57
   [61] 6.4 马立克氏病(上)
   2143播放
   08:26
   [62] 6.4 马立克氏病(下)
   1810播放
   08:33
   [63] 6.4 马立克氏病(上)
   1120播放
   07:34
   [64] 6.4 马立克氏病(下)
   1512播放
   07:39
   [65] 6.5 传染性法氏囊病(上)
   919播放
   05:58
   [66] 6.5 传染性法氏囊病(下)
   1134播放
   06:03
   [67] 6.6 禽腺病毒感染(上)
   1983播放
   06:02
   [68] 6.6 禽腺病毒感染(下)
   1504播放
   06:01
   [69] 6.7 禽白血病(上)
   1791播放
   06:17
   [70] 6.7 禽白血病(下)
   1098播放
   06:15
   [71] 6.8 鸭瘟
   1266播放
   06:31
   [72] 6.9 鸭病毒性肝炎
   1479播放
   07:41
   [73] 6.10 水禽细小病毒病(上)
   1443播放
   05:44
   [74] 6.10 水禽细小病毒病(下)
   828播放
   05:49
   [75] 6.11 鸭坦布苏病毒病
   1519播放
   待播放
   [76] 6.12 鸭传染性浆膜炎
   1012播放
   07:42
   [77] 6.13 禽曲霉菌病
   1953播放
   06:05
   为你推荐
   16:46
   【【探索频道】认识病毒【中字/无字...
   1204播放
   01:48
   恐怖分子扩散病毒,没想到被一位司机...
   1918播放
   01:44
   到底是病毒变强了还是我们的身体变弱...
   1115播放
   04:42
   埃博拉病毒病
   861播放
   06:08
   飞出个未来:暴怒病毒流行,所有人都...
   1.1万播放
   05:12
   11.病毒的分离培养和鉴定(上)
   1600播放
   04:46
   HPV病毒是什么?!
   1616播放
   01:08
   美国爆发神秘病毒,人们必须蒙上眼睛...
   1514播放
   00:35
   痰咽下去了,病毒会回到身体里吗?
   1211播放
   06:26
   1.31-病毒和木马区别(下)
   1632播放
   07:08
   【科普】噬菌体-最致命的病毒(双语...
   1804播放
   00:26
   病毒对人体影响是各种各样的,我胖了...
   1533播放
   14:26
   殺手病毒 第1季第1集 流感(上)
   1613播放