APP下载
反馈
03. Axure的界面
541 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(97)
   自动播放
   [1] 01. Axure介绍(上)
   1638播放
   05:25
   [2] 01. Axure介绍(下)
   1227播放
   05:29
   [3] 02. Axure的安装与汉化
   1163播放
   04:55
   [4] 03. Axure的界面
   541播放
   待播放
   [5] 04. 菜单栏 - 文件(上)
   812播放
   06:25
   [6] 04. 菜单栏 - 文件(下)
   1144播放
   06:25
   [7] 05. 菜单栏 - 编辑、视图(上...
   781播放
   06:55
   [8] 05. 菜单栏 - 编辑、视图(下...
   1484播放
   06:57
   [9] 06. 菜单栏 - 项目、布局(上...
   1459播放
   05:42
   [10] 06. 菜单栏 - 项目、布局(下...
   1463播放
   05:45
   [11] 07. 菜单栏 - 发布
   1249播放
   09:55
   [12] 08. 菜单栏 - 其他
   514播放
   07:04
   [13] 09. 工具栏(上)
   1196播放
   13:42
   [14] 09. 工具栏(下)
   752播放
   13:44
   [15] 10. 页面区域
   1036播放
   05:34
   [16] 11. 概要区域
   1107播放
   04:39
   [17] 12. 元件(库)面板(上)
   1147播放
   05:10
   [18] 12. 元件(库)面板(下)
   710播放
   05:16
   [19] 13. 母版区域(上)
   1075播放
   05:41
   [20] 13. 母版区域(下)
   908播放
   05:43
   [21] 14. 交互面板
   1299播放
   09:21
   [22] 15. 样式面板(上)
   583播放
   10:45
   [23] 15. 样式面板(下)
   517播放
   10:43
   [24] 16. 说明编辑区
   1386播放
   04:45
   [25] 17. 画布区域
   753播放
   08:38
   [26] 18. 单键快捷键
   626播放
   07:56
   [27] 19. Axure基本元件(上)
   652播放
   12:12
   [28] 19. Axure基本元件(下)
   1352播放
   12:17
   [29] 20. 热区、动态面板(上)
   1511播放
   05:43
   [30] 20. 热区、动态面板(下)
   1211播放
   05:47
   [31] 21. 内联框架、中继器(上)
   936播放
   06:00
   [32] 21. 内联框架、中继器(下)
   964播放
   05:58
   [33] 22. 表单元件(上)
   1276播放
   08:17
   [34] 22. 表单元件(下)
   556播放
   08:15
   [35] 23. 菜单表格
   865播放
   07:13
   [36] 24. 标记元件
   763播放
   06:45
   [37] 产品经理必会的工具Axure9零基...
   1354播放
   06:36
   [38] 26. 交互样式的设置(上)
   620播放
   07:37
   [39] 26. 交互样式的设置(下)
   1237播放
   07:38
   [40] 27. 交互样式案例(上)
   791播放
   06:43
   [41] 27. 交互样式案例(下)
   852播放
   06:47
   [42] 28. 鼠标和键盘交互(上)
   1026播放
   07:10
   [43] 28. 鼠标和键盘交互(下)
   1379播放
   07:10
   [44] 29. 形状交互(上)
   814播放
   09:43
   [45] 29. 形状交互(下)
   559播放
   09:46
   [46] 30. 元件的特殊效果
   826播放
   09:36
   [47] 31. 页面交互
   644播放
   09:14
   [48] 32. 内联框架的交互(上)
   911播放
   05:19
   [49] 32. 内联框架的交互(下)
   650播放
   05:21
   [50] 33. 动态面板的交互(上)
   830播放
   10:19
   [51] 33. 动态面板的交互(下)
   962播放
   10:20
   [52] 34. 中继器交互(上)
   1295播放
   10:52
   [53] 34. 中继器交互(中)
   936播放
   11:02
   [54] 34. 中继器交互(下)
   1211播放
   10:44
   [55] 35. 情形or条件(上)
   1159播放
   06:56
   [56] 35. 情形or条件(下)
   1410播放
   06:55
   [57] 36. 其他元件交互(上)
   659播放
   07:56
   [58] 36. 其他元件交互(下)
   1346播放
   07:54
   [59] 38. 元件动作(上)
   603播放
   08:39
   [60] 38. 元件动作(下)
   661播放
   08:35
   [61] 39. 中继器动作(上)
   854播放
   10:21
   [62] 39. 中继器动作(中)
   1303播放
   10:24
   [63] 39. 中继器动作(下)
   882播放
   10:19
   [64] 40. 其他动作(上)
   1137播放
   07:33
   [65] 40. 其他动作(下)
   1500播放
   07:39
   [66] 41. 对象、属性和函数
   1037播放
   08:05
   [67] 42. 局部变量(上)
   1106播放
   08:06
   [68] 42. 局部变量(下)
   743播放
   08:08
   [69] 43. 全局变量(上)
   623播放
   05:30
   [70] 43. 全局变量(下)
   784播放
   05:31
   [71] 44. 中继器的Item属性(上)
   911播放
   10:00
   [72] 44. 中继器的Item属性(下)
   1276播放
   10:06
   [73] 45. 中继器的repeater属...
   1164播放
   07:41
   [74] 45. 中继器的repeater属...
   611播放
   07:45
   [75] 46. 元件的属性(上)
   1167播放
   13:39
   [76] 46. 元件的属性(下)
   524播放
   13:43
   [77] 47. 页面属性
   847播放
   05:24
   [78] 48. 窗口属性(上)
   893播放
   14:04
   [79] 48. 窗口属性(下)
   1154播放
   14:02
   [80] 49. 鼠标指针(上)
   640播放
   10:54
   [81] 49. 鼠标指针(下)
   1097播放
   10:59
   [82] 50. 数字函数(上)
   643播放
   07:44
   [83] 50. 数字函数(下)
   528播放
   07:44
   [84] 51. 字符串函数(1)(上)
   1121播放
   14:54
   [85] 51. 字符串函数(1)(下)
   643播放
   15:00
   [86] 52. 字符串函数(2)(上)
   1452播放
   10:22
   [87] 52. 字符串函数(2)(下)
   577播放
   10:27
   [88] 53. 字符串函数(3)(上)
   1423播放
   14:07
   [89] 53. 字符串函数(3)(下)
   735播放
   14:07
   [90] 54. 数学函数(上)
   1244播放
   11:57
   [91] 54. 数学函数(下)
   748播放
   12:01
   [92] 55. 数字函数案例(上)
   947播放
   07:32
   [93] 55. 数字函数案例(下)
   973播放
   07:29
   [94] 56. 日期函数(上)
   847播放
   13:06
   [95] 56. 日期函数(下)
   1227播放
   13:06
   [96] 57. 布尔运算(上)
   1466播放
   05:53
   [97] 57. 布尔运算(下)
   1128播放
   05:54
   为你推荐
   02:08
   韭菜最好吃的做法没有之一,皮薄馅大...
   564播放
   01:05
   颜真卿楷书《匣》字的写法
   1110播放
   07:04
   1944年,开国将军李天佑见女友家...
   745播放
   14:18
   【北京外国语大学】Irish Wo...
   622播放
   30:09
   【纪录片】伊丽莎白二世——伟大的女...
   1334播放
   11:41
   地球 地图解题中的时空把握《空中课...
   786播放
   06:45
   [1]--5.2消费者需求
   1623播放
   07:50
   第一讲 微积分纵览(二)(上)
   2.3万播放
   19:39
   第6单元 综合性学习“以和为贵”
   2203播放
   02:22
   【水彩与水粉画入门—知名自然插画师...
   1561播放
   15:16
   14、第三章第三节施工现场临时用电...
   711播放
   10:28
   运算符_位运算符(中)
   1177播放
   00:30
   富煌钢构:2023年累计新签销售合...
   1211播放