APP下载
反馈
[3.2.1]--3.2突触可塑性(上)
1953 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(69)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1“标准像”...
   6057播放
   11:42
   [2] [1.1.1]--1.1“标准像”...
   2571播放
   11:41
   [3] [1.2.1]--1.2信息交流的...
   2175播放
   08:22
   [4] [1.2.1]--1.2信息交流的...
   2332播放
   08:23
   [5] [1.3.1]--1.3信息交流的...
   1980播放
   06:34
   [6] [1.3.1]--1.3信息交流的...
   1773播放
   06:39
   [7] [2.1.1]--2.1神经元为什...
   1819播放
   09:49
   [8] [2.1.1]--2.1神经元为什...
   2014播放
   09:49
   [9] [2.2.1]--2.2神经元的“...
   1312播放
   06:40
   [10] [2.2.1]--2.2神经元的“...
   2123播放
   06:39
   [11] [2.3.1]--2.3接受信息的...
   1314播放
   08:40
   [12] [2.3.1]--2.3接受信息的...
   1189播放
   08:38
   [13] [3.1.1]--3.1脑的高保真...
   1560播放
   11:21
   [14] [3.1.1]--3.1脑的高保真...
   1082播放
   11:19
   [15] [3.2.1]--3.2突触可塑性...
   1953播放
   待播放
   [16] [3.2.1]--3.2突触可塑性...
   1560播放
   12:27
   [17] [4.1.1]--4.1视觉通路简...
   1263播放
   05:16
   [18] [4.1.1]--4.1视觉通路简...
   1477播放
   05:16
   [19] [4.2.1]--4.2视网膜:密...
   1804播放
   14:51
   [20] [4.2.1]--4.2视网膜:密...
   1588播放
   14:51
   [21] [4.3.1]--4.3形形色色的...
   696播放
   05:57
   [22] [4.4.1]--4.4形态与功能...
   960播放
   07:13
   [23] [5.1.1]--5.1信息传递中...
   1087播放
   05:43
   [24] [5.1.1]--5.1信息传递中...
   1412播放
   05:45
   [25] [5.2.1]--5.2新特性的突...
   1273播放
   06:39
   [26] [5.2.1]--5.2新特性的突...
   1655播放
   06:44
   [27] [5.3.1]--5.3功能柱:简...
   1128播放
   09:15
   [28] [5.3.1]--5.3功能柱:简...
   1295播放
   09:12
   [29] [5.4.1]--5.4高级视皮层...
   1026播放
   07:43
   [30] [6.1.1]--6.1听觉系统简...
   1320播放
   05:45
   [31] [6.1.1]--6.1听觉系统简...
   1747播放
   05:51
   [32] [6.2.1]--6.2精妙的结构...
   1330播放
   12:40
   [33] [6.2.1]--6.2精妙的结构...
   861播放
   12:41
   [34] [6.3.1]--6.3声强范围的...
   1310播放
   06:57
   [35] [6.3.1]--6.3声强范围的...
   796播放
   06:56
   [36] [7.1.1]--7.1功能各异的...
   1324播放
   08:11
   [37] [7.1.1]--7.1功能各异的...
   1690播放
   08:10
   [38] [7.2.1]--7.2形形色色的...
   1521播放
   06:36
   [39] [7.2.1]--7.2形形色色的...
   1412播放
   06:42
   [40] [7.3.1]--7.3脑中的“倒...
   769播放
   07:31
   [41] [7.4.1]--7.4自主神经系...
   1627播放
   05:48
   [42] [7.4.1]--7.4自主神经系...
   1389播放
   05:47
   [43] [8.1.1]--8.1运动系统简...
   992播放
   08:09
   [44] [8.1.1]--8.1运动系统简...
   1229播放
   08:10
   [45] [8.2.1]--8.2电信号如何...
   1562播放
   09:55
   [46] [8.2.1]--8.2电信号如何...
   1042播放
   09:56
   [47] [8.3.1]--8.3不同层次的...
   1522播放
   07:50
   [48] [8.3.1]--8.3不同层次的...
   922播放
   07:53
   [49] [9.1.1]--9.1小脑的结构...
   1529播放
   08:22
   [50] [9.1.1]--9.1小脑的结构...
   1070播放
   08:23
   [51] [9.3.1]--9.3基底神经节...
   715播放
   10:30
   [52] [9.3.1]--9.3基底神经节...
   1097播放
   10:36
   [53] [10.1.1]--10.1运动节...
   1192播放
   07:41
   [54] [10.1.1]--10.1运动节...
   1201播放
   07:44
   [55] [10.2.1]--10.2运动时...
   1342播放
   07:01
   [56] [10.2.1]--10.2运动时...
   930播放
   07:00
   [57] [10.3.1]--10.3运动系...
   1385播放
   10:20
   [58] [10.3.1]--10.3运动系...
   1444播放
   10:19
   [59] [11.1.1]--11.1失忆症...
   897播放
   10:23
   [60] [11.1.1]--11.1失忆症...
   963播放
   10:21
   [61] [11.2.1]--11.2无法言...
   1120播放
   06:48
   [62] [11.2.1]--11.2无法言...
   1352播放
   06:51
   [63] [11.3.1]--11.3无法言...
   1036播放
   08:28
   [64] [11.3.1]--11.3无法言...
   878播放
   08:28
   [65] [12.1.1]--12.1大脑全...
   1373播放
   08:43
   [66] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1514播放
   11:29
   [67] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1499播放
   11:36
   [68] [12.2.1]--12.2知觉、...
   1766播放
   11:31
   [69] [12.3.1]--12.3注意力
   1388播放
   06:26
   为你推荐
   05:06
   3.1 细胞膜-系统的边界
   1274播放
   00:21
   马斯克:应该限制孩子用社交媒体 它...
   958播放
   08:30
   【中南大学公开课:细胞解码】3.细...
   1504播放
   15:13
   课时3.细胞代谢一一酶、ATP(上...
   1860播放
   16:29
   细胞的癌变和衰老—武少颖(上)
   1270播放
   14:56
   第1-01讲 细胞的基本功能(上)
   4611播放
   02:27
   第二节 细胞可逆性损伤
   1902播放
   04:33
   这也太惊人了!宇宙竟然有自己的大脑...
   901播放
   15:13
   神经活化生物机转(中)
   617播放
   06:31
   4. 肌节的收缩(下)
   950播放
   36:11
   合格考复习3:细胞的代谢(2)
   1654播放
   07:32
   细胞的结构
   598播放
   19:02
   细胞的暗战 720P(下)
   916播放
   25:02
   【墨子沙龙】王晓东——细胞凋亡的意...
   1413播放