APP下载
反馈
3.2磁场对电流的作用(下)
975 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(36)
   自动播放
   [1] 1.1家庭电路组成
   2.6万播放
   09:43
   [2] 1.2家庭电路故障(上)
   4226播放
   05:14
   [3] 1.2家庭电路故障(下)
   2113播放
   05:15
   [4] 1.3安全用电
   2429播放
   08:10
   [5] 1.4家庭电路(上)
   2195播放
   22:25
   [6] 1.4家庭电路(中)
   1593播放
   22:44
   [7] 1.4家庭电路(下)
   1964播放
   22:37
   [8] 2.1磁现象(上)
   2915播放
   21:19
   [9] 2.1磁现象(中)
   1279播放
   21:25
   [10] 2.1磁现象(下)
   922播放
   21:13
   [11] 2.2电生磁(上)
   1871播放
   20:54
   [12] 2.2电生磁(中)
   871播放
   21:07
   [13] 2.2电生磁(下)
   788播放
   20:59
   [14] 2.3电磁铁(上)
   1919播放
   21:51
   [15] 2.3电磁铁(中)
   1143播放
   22:03
   [16] 2.3电磁铁(下)
   1500播放
   21:52
   [17] 2.4电动机和发电机(上)
   1510播放
   21:12
   [18] 2.4电动机和发电机(中)
   1164播放
   21:20
   [19] 2.4电动机和发电机(下)
   1605播放
   21:07
   [21] 3.2磁场对电流的作用(上)
   1232播放
   05:27
   [22] 3.2磁场对电流的作用(下)
   975播放
   待播放
   [23] 3.3磁场对通电线圈
   1419播放
   02:16
   [24] 3.4磁屏蔽
   1690播放
   02:28
   [25] 3.5磁现象
   921播放
   07:03
   [26] 3.6电磁感应(上)
   1220播放
   05:23
   [27] 3.6电磁感应(下)
   1204播放
   05:22
   [28] 3.7电生磁
   1531播放
   08:41
   [29] 3.8通电螺线管内部磁场
   1382播放
   02:46
   [30] 3.9通电直导线磁场
   1103播放
   03:25
   [31] 3.10自制电动机
   1938播放
   03:42
   [32] 4.1名校大联考——计算与推导题(...
   2757播放
   06:25
   [33] 4.1名校大联考——计算与推导题(...
   858播放
   06:32
   [34] 4.3名校大联考——填空题
   2006播放
   09:09
   [35] 4.4名校大联考——选择题
   1657播放
   08:04
   [36] 5.1重核裂变
   1837播放
   08:44
   为你推荐
   00:41
   磁场 你相信吗?你的精力放在哪里,...
   1397播放
   03:45
   探究影响导体电阻大小的因素
   1547播放
   07:16
   【【行测-科学推理】最新最全最系统...
   1116播放
   10:11
   16.3 探究电磁铁的磁性(下)
   1718播放
   10:37
   电学(2)改变生活的电磁感应(下)
   1936播放
   09:46
   【10分钟速成课:物理学】磁场
   2.7万播放
   04:36
   哈尔滨工业大学公开课:电位和电动势
   1.3万播放
   12:48
   第2部分 6.1载流线圈在均匀磁场...
   827播放
   08:58
   §1.2 电流和磁场(2)
   1578播放
   12:07
   电磁波在不同载体中的传输及应用(上...
   2.7万播放
   06:27
   电子科技大学公开课:电场与电路
   6.2万播放
   04:09
   大脑可塑性原理 不去解决焦虑 不给...
   2.1万播放
   06:35
   5-1 恒定磁场(上)
   2061播放