APP下载
反馈
40-14-4课程实验1-LED流水灯实验
1440 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(122)
   自动播放
   [1] 1-1-1单片机概述(1)(上)
   1.7万播放
   12:51
   [2] 1-1-1单片机概述(1)(中)
   4003播放
   13:02
   [3] 1-1-1单片机概述(1)(下)
   3120播放
   12:45
   [4] 2-1-2单片机概述(2)(上)
   2440播放
   17:00
   [5] 2-1-2单片机概述(2)(中)
   2233播放
   17:08
   [6] 2-1-2单片机概述(2)(下)
   1727播放
   16:59
   [7] 3-2-1AT89S51单片机的硬...
   4055播放
   12:58
   [8] 3-2-1AT89S51单片机的硬...
   3387播放
   13:04
   [9] 3-2-1AT89S51单片机的硬...
   2690播放
   12:58
   [10] 4-2-2AT89S51单片机的硬...
   2744播放
   15:38
   [11] 4-2-2AT89S51单片机的硬...
   1848播放
   15:43
   [12] 4-2-2AT89S51单片机的硬...
   2086播放
   15:33
   [13] 5-2-3AT89S51单片机的硬...
   1931播放
   17:10
   [14] 5-2-3AT89S51单片机的硬...
   1755播放
   17:14
   [15] 5-2-3AT89S51单片机的硬...
   1517播放
   17:08
   [16] 6-2-4AT89S51单片机的硬...
   1351播放
   15:59
   [17] 6-2-4AT89S51单片机的硬...
   1767播放
   16:06
   [18] 6-2-4AT89S51单片机的硬...
   1033播放
   15:57
   [19] 7-3-1AT89S51单片机的指...
   2335播放
   16:35
   [20] 7-3-1AT89S51单片机的指...
   1831播放
   16:36
   [21] 7-3-1AT89S51单片机的指...
   1266播放
   16:29
   [22] 8-3-2AT89S51单片机的指...
   1473播放
   14:12
   [23] 8-3-2AT89S51单片机的指...
   1984播放
   14:19
   [24] 8-3-2AT89S51单片机的指...
   1631播放
   14:09
   [25] 9-3-3AT89S51单片机的指...
   769播放
   14:45
   [26] 9-3-3AT89S51单片机的指...
   1569播放
   14:48
   [27] 9-3-3AT89S51单片机的指...
   1586播放
   14:39
   [28] 10-4-1AT89S51汇编语言...
   1153播放
   18:07
   [29] 10-4-1AT89S51汇编语言...
   1196播放
   18:08
   [30] 10-4-1AT89S51汇编语言...
   1419播放
   18:01
   [31] 11-5-1AT89S51单片机的...
   1684播放
   17:29
   [32] 11-5-1AT89S51单片机的...
   1589播放
   17:35
   [33] 11-5-1AT89S51单片机的...
   1014播放
   17:21
   [34] 12-5-2AT89S51单片机的...
   827播放
   19:57
   [35] 12-5-2AT89S51单片机的...
   1287播放
   20:05
   [36] 12-5-2AT89S51单片机的...
   1303播放
   19:50
   [37] 13-6-1AT89S51单片机的...
   1075播放
   19:18
   [38] 13-6-1AT89S51单片机的...
   802播放
   19:27
   [39] 13-6-1AT89S51单片机的...
   854播放
   19:14
   [40] 14-6-2AT89S51单片机的...
   1330播放
   14:28
   [41] 14-6-2AT89S51单片机的...
   1427播放
   14:33
   [42] 14-6-2AT89S51单片机的...
   850播放
   14:31
   [43] 15-7-1AT89S51单片机的...
   1603播放
   17:00
   [44] 15-7-1AT89S51单片机的...
   1487播放
   17:09
   [45] 15-7-1AT89S51单片机的...
   1262播放
   17:03
   [46] 16-7-2AT89S51单片机的...
   751播放
   17:55
   [47] 16-7-2AT89S51单片机的...
   1444播放
   17:58
   [48] 16-7-2AT89S51单片机的...
   682播放
   17:58
   [49] 17-7-3AT89S51单片机的...
   1093播放
   14:33
   [50] 17-7-3AT89S51单片机的...
   733播放
   14:43
   [51] 17-7-3AT89S51单片机的...
   1165播放
   14:27
   [52] 18-7-4AT89S51单片机的...
   1001播放
   16:08
   [53] 18-7-4AT89S51单片机的...
   871播放
   16:17
   [54] 18-7-4AT89S51单片机的...
   1315播放
   16:01
   [55] 19-8-1AT89S51单片机外...
   1256播放
   15:47
   [56] 19-8-1AT89S51单片机外...
   728播放
   15:51
   [57] 19-8-1AT89S51单片机外...
   730播放
   15:41
   [58] 20-8-2AT89S51单片机外...
   831播放
   15:41
   [59] 20-8-2AT89S51单片机外...
   787播放
   15:43
   [60] 20-8-2AT89S51单片机外...
   801播放
   15:44
   [61] 21-8-3AT89S51单片机外...
   1031播放
   18:14
   [62] 21-8-3AT89S51单片机外...
   877播放
   18:21
   [63] 21-8-3AT89S51单片机外...
   742播放
   18:15
   [64] 22-8-4AT89S51单片机外...
   525播放
   10:22
   [65] 22-8-4AT89S51单片机外...
   910播放
   10:30
   [66] 22-8-4AT89S51单片机外...
   811播放
   10:17
   [67] 23-9-1AT89S51单片机的...
   836播放
   19:44
   [68] 23-9-1AT89S51单片机的...
   863播放
   19:54
   [69] 23-9-1AT89S51单片机的...
   1128播放
   19:40
   [70] 24-9-2AT89S51单片机的...
   852播放
   18:56
   [71] 24-9-2AT89S51单片机的...
   938播放
   19:05
   [72] 24-9-2AT89S51单片机的...
   790播放
   18:53
   [73] 25-10-1AT89S51与输入...
   954播放
   19:51
   [74] 25-10-1AT89S51与输入...
   1049播放
   20:01
   [75] 25-10-1AT89S51与输入...
   719播放
   19:45
   [76] 26-10-2AT89S51与输入...
   963播放
   15:16
   [77] 26-10-2AT89S51与输入...
   735播放
   15:26
   [78] 26-10-2AT89S51与输入...
   1104播放
   15:10
   [79] 27-10-3AT89S51与输入...
   906播放
   18:16
   [80] 27-10-3AT89S51与输入...
   1299播放
   18:24
   [81] 27-10-3AT89S51与输入...
   600播放
   18:18
   [82] 28-10-4AT89S51与输入...
   902播放
   15:22
   [83] 28-10-4AT89S51与输入...
   1343播放
   15:30
   [84] 28-10-4AT89S51与输入...
   1209播放
   15:20
   [85] 29-10-5AT89S51与输入...
   1442播放
   13:48
   [86] 29-10-5AT89S51与输入...
   933播放
   13:50
   [87] 29-10-5AT89S51与输入...
   1419播放
   13:41
   [88] 30-11-1AT89S51单片机...
   1305播放
   17:53
   [89] 30-11-1AT89S51单片机...
   956播放
   17:58
   [90] 30-11-1AT89S51单片机...
   702播放
   17:47
   [91] 31-11-2AT89S51单片机...
   780播放
   16:36
   [92] 31-11-2AT89S51单片机...
   844播放
   16:43
   [93] 31-11-2AT89S51单片机...
   1469播放
   16:39
   [94] 32-11-3AT89S51单片机...
   945播放
   16:28
   [95] 32-11-3AT89S51单片机...
   1309播放
   16:32
   [96] 32-11-3AT89S51单片机...
   1380播放
   16:26
   [97] 33-11-4AT89S51单片机...
   1446播放
   18:15
   [98] 33-11-4AT89S51单片机...
   762播放
   18:20
   [99] 33-11-4AT89S51单片机...
   1210播放
   18:08
   [100] 34-11-5AT89S51单片机...
   1218播放
   14:12
   [101] 34-11-5AT89S51单片机...
   1139播放
   14:13
   [102] 34-11-5AT89S51单片机...
   608播放
   14:16
   [103] 35-12-1AT89S51单片机...
   665播放
   18:51
   [104] 35-12-1AT89S51单片机...
   697播放
   18:54
   [105] 35-12-1AT89S51单片机...
   583播放
   18:45
   [106] 36-12-2AT89S51单片机...
   1285播放
   15:09
   [107] 36-12-2AT89S51单片机...
   671播放
   15:18
   [108] 36-12-2AT89S51单片机...
   713播放
   15:07
   [109] 37-13-1AT89S51单片机...
   1178播放
   15:57
   [110] 37-13-1AT89S51单片机...
   1446播放
   15:59
   [111] 37-13-1AT89S51单片机...
   973播放
   15:55
   [112] 39-14-3实验目录 实验须知
   690播放
   07:34
   [113] 40-14-4课程实验1-LED流...
   1440播放
   待播放
   [114] 41-14-5课程实验2-单个外部...
   1347播放
   04:54
   [115] 42-14-6课程实验3-定时器实...
   1067播放
   04:10
   [116] 43-14-7课程实验4-单片机与...
   837播放
   06:27
   [117] 44-14-8课程实验5-矩阵键盘...
   874播放
   05:12
   [118] 45-14-9课程实验6-双单片机...
   1316播放
   03:42
   [119] 46-14-10课程实验7-82C...
   1005播放
   03:17
   [120] 47-14-11课程实验8-LCD...
   1261播放
   05:02
   [121] 48-14-12课程实验9-D A...
   1001播放
   04:22
   [122] 49-14-13课程实验10-A ...
   541播放
   05:36
   为你推荐
   13:09
   8X8LED点阵工作原理(上)
   1276播放
   13:27
   【51单片机开发板HC6800-E...
   1036播放
   11:12
   发明了蓝光LED的诺奖得主,公司只...
   1103播放
   03:02
   你了解灯的起源吗?一起来看LED灯...
   1403播放
   01:18
   可随身携带的投影仪,LED光源+9...
   803播放
   03:06
   如何创造一个廉价和超亮的LED手电...
   1006播放
   06:19
   【约翰霍普金斯彭博公共卫生学院公开...
   6577播放
   09:38
   [课程总结]7.课程总结-初级班
   1361播放
   05:12
   【同济大学公开课:荷载与结构设计原...
   1964播放
   05:01
   【2018新版 Python语言程...
   1018播放
   03:00
   2.10 你会学太多吗?
   3.5万播放
   08:27
   模块六 实验11 牛奶中乳糖的定性...
   1028播放
   06:53
   模块七 习题课5(下)
   1278播放
   16:04
   【西安交通大学公开课:自动化专业导...
   8457播放