APP下载
反馈
6-职业理念-教育观(三)(下)
1243 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(48)
   自动播放
   [1] 4-职业理念-教育观(一)(上)
   2643播放
   08:36
   [2] 4-职业理念-教育观(一)(下)
   1090播放
   08:42
   [3] 6-职业理念-教育观(三)(上)
   1699播放
   07:45
   [4] 6-职业理念-教育观(三)(下)
   1243播放
   待播放
   [5] 7-职业理念-教育观(四)(上)
   1347播放
   11:01
   [6] 7-职业理念-教育观(四)(下)
   895播放
   11:03
   [7] 8-学生观(一)(上)
   847播放
   13:29
   [8] 8-学生观(一)(下)
   709播放
   13:29
   [9] 9-学生观(二)(上)
   1412播放
   14:31
   [10] 9-学生观(二)(下)
   1405播放
   14:30
   [11] 10-学生观(三)(上)
   1108播放
   10:46
   [12] 10-学生观(三)(下)
   783播放
   10:54
   [13] 15-教育法律法规(一)(上)
   1137播放
   06:32
   [14] 15-教育法律法规(一)(下)
   1399播放
   06:32
   [15] 30-教师职业道德(三)(上)
   759播放
   09:09
   [16] 30-教师职业道德(三)(下)
   614播放
   09:15
   [17] 32-教师行为规范(上)
   918播放
   13:23
   [18] 32-教师行为规范(下)
   1213播放
   13:21
   [19] 33-中国科技发展史(一)(上)
   1279播放
   14:58
   [20] 33-中国科技发展史(一)(下)
   1524播放
   14:59
   [21] 36.科学常识(一)(上)
   831播放
   10:57
   [22] 36.科学常识(一)(中)
   981播放
   11:05
   [23] 36.科学常识(一)(下)
   743播放
   10:53
   [24] 37-科学常识(二)(上)
   615播放
   10:00
   [25] 37-科学常识(二)(下)
   1517播放
   10:07
   [26] 38.中国文学常识(一)(上)
   898播放
   05:17
   [27] 38.中国文学常识(一)(下)
   730播放
   05:26
   [28] 39.-中国文学常识(二)(上)
   644播放
   05:09
   [29] 39.-中国文学常识(二)(下)
   1485播放
   05:11
   [30] 40-中国文学常识(三)(上)
   964播放
   05:32
   [31] 40-中国文学常识(三)(下)
   1389播放
   05:38
   [32] 41.-中国文学常识(四)(上)
   545播放
   07:27
   [33] 41.-中国文学常识(四)(下)
   1080播放
   07:29
   [34] 42.-中国文学常识(五)(上)
   545播放
   08:05
   [35] 42.-中国文学常识(五)(下)
   1263播放
   08:01
   [36] 43-中国文学常识(六)(上)
   1104播放
   09:07
   [37] 43-中国文学常识(六)(下)
   1347播放
   09:09
   [38] 44.中国传统文化常识(一)(上)
   722播放
   08:33
   [39] 44.中国传统文化常识(一)(下)
   1418播放
   08:36
   [40] 45-中国传统文化常识(二)(上)
   1165播放
   07:54
   [41] 45-中国传统文化常识(二)(下)
   667播放
   07:55
   [42] 46世界文化常识(一)(上)
   1090播放
   07:08
   [43] 46世界文化常识(一)(下)
   1387播放
   07:15
   [44] 47.世界文化常识(二)(上)
   1116播放
   05:40
   [45] 47.世界文化常识(二)(下)
   629播放
   05:42
   [46] 48.世界文化常识(三)(上)
   1359播放
   11:18
   [47] 48.世界文化常识(三)(中)
   1122播放
   11:27
   [48] 48.世界文化常识(三)(下)
   1000播放
   11:18
   为你推荐
   09:16
   8-教育观(四)(上)
   2469播放
   08:21
   10-教育观(六)(下)
   669播放
   02:00
   曾国藩的教育之道:孩子要这么养,不...
   769播放
   04:20
   培养孩子自信,离不开这两个家庭教育...
   1090播放
   12:50
   正确认识——数字化学习是什么(下)
   3550播放
   07:59
   孩子明明很努力,成绩还是很差?“虚...
   806播放
   00:58
   办教育是为了什么?教育的根本是育人...
   830播放
   09:14
   001.初中思想品德《公民的义务》
   818播放
   02:53
   【学思想 强党性 重实践 建新功】...
   984播放
   05:13
   1.2以“素质教育”为核心的教育观...
   1088播放
   10:49
   思政课:核心价值观绽放光芒(上)
   821播放
   27:21
   2古希腊的教育3苏柏亚的教育思想~...
   789播放
   01:27
   合作办学值不值得考虑?
   762播放
   08:54
   教育变革,不得不做
   1.9万播放