APP下载
反馈
2-2 特殊分布(下)
1210 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(75)
   自动播放
   [1] 非寿险宣传片
   1543播放
   02:25
   [2] 1-0 分布的基本概念_batch
   1095播放
   03:56
   [3] 1-1 连续变量随机分布_batc...
   1487播放
   07:59
   [4] 1-1 连续变量随机分布_batc...
   1349播放
   07:57
   [5] 1-2 离散随机变量分布_bat...
   1475播放
   08:58
   [6] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   756播放
   07:00
   [7] 1-4 拟合优度检验_batch
   1125播放
   03:04
   [8] 1-5 混合分布_batch
   863播放
   03:33
   [9] 1-6 真题_batch
   616播放
   02:54
   [10] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1327播放
   07:24
   [11] 2-2 特殊分布(上)
   956播放
   05:34
   [12] 2-2 特殊分布(下)
   1210播放
   待播放
   [13] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1048播放
   06:40
   [14] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   921播放
   04:09
   [15] 2.5和2.6
   1285播放
   08:52
   [16] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   878播放
   02:58
   [17] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1113播放
   11:49
   [18] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   876播放
   11:54
   [19] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1062播放
   04:10
   [20] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1248播放
   08:32
   [21] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   864播放
   08:39
   [22] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1511播放
   08:02
   [23] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1537播放
   10:39
   [24] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1166播放
   10:46
   [25] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   587播放
   13:43
   [26] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   788播放
   13:49
   [27] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   715播放
   11:40
   [28] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1247播放
   11:43
   [29] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1488播放
   08:34
   [30] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1042播放
   08:32
   [31] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   831播放
   08:12
   [32] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1022播放
   08:16
   [33] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1235播放
   01:41
   [34] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1022播放
   02:25
   [35] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   715播放
   06:39
   [36] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   958播放
   06:45
   [37] 7-1 单变量时间序列的特点1_b...
   617播放
   03:23
   [38] 7-2 平稳时间序列1_batch
   568播放
   07:49
   [39] 7-3时间序列的主要线性模型_ba...
   1026播放
   11:35
   [40] 7-3时间序列的主要线性模型_ba...
   564播放
   11:37
   [41] 7-3时间序列的主要线性模型_ba...
   971播放
   11:28
   [42] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1111播放
   05:14
   [43] 8.2 识别MA(q)和AR(p)...
   1252播放
   06:08
   [44] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1358播放
   08:42
   [45] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   705播放
   08:44
   [46] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   985播放
   05:34
   [47] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   670播放
   05:32
   [48] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   853播放
   10:16
   [49] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1254播放
   10:23
   [50] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1299播放
   08:12
   [51] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1037播放
   08:11
   [52] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1487播放
   06:19
   [53] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   555播放
   09:31
   [54] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1237播放
   10:42
   [55] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   666播放
   10:48
   [56] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   851播放
   05:26
   [57] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   718播放
   05:27
   [58] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1070播放
   10:13
   [59] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   891播放
   10:17
   [60] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   968播放
   05:19
   [61] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1265播放
   13:09
   [62] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1479播放
   13:06
   [63] 12-2 EBCT模型2_batc...
   1295播放
   09:02
   [64] 12-2 EBCT模型2_batc...
   1472播放
   09:08
   [65] 12-3 真题_batch
   1408播放
   09:03
   [66] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1022播放
   06:59
   [67] 【贸大公开课】《非寿险精算》谢远涛...
   1167播放
   07:02
   [68] 13-3 模型估计_batch(...
   694播放
   05:35
   [69] 13-3 模型估计_batch(...
   578播放
   05:33
   [70] 13-4 残差分析和模型拟合评估...
   624播放
   08:36
   [71] 13-4 残差分析和模型拟合评估...
   1489播放
   08:35
   [72] 14.1 14.2 损失进展...
   1289播放
   12:36
   [73] 14.1 14.2 损失进展...
   861播放
   12:36
   [74] 14.3 14.4 14.5案...
   503播放
   07:50
   [75] 14.3 14.4 14.5案...
   1176播放
   07:51
   为你推荐
   10:04
   鱼的外形有哪些特征点?怎样区分常吃...
   1126播放
   00:59
   猫和狗有什么不同?下
   1564播放
   11:52
   1.02Nginx的特点(上)
   1365播放
   04:29
   04现生两栖动物的种类
   1510播放
   14:44
   奇石分类各论(上)(中)
   1799播放
   07:06
   体型与大小的多样化(以蟹型居多)(...
   908播放
   15:49
   【中国矿业大学公开课:创造学】发现...
   1375播放
   18:46
   【中国青年政治学院公开课:一起学创...
   3.3万播放
   12:42
   20-20-2常见的二维分布(下)
   1003播放
   13:56
   六、01数字特征及分布01(下)
   1043播放
   08:12
   5.1 种族多样性概述(A Bri...
   1072播放
   24:25
   【斯坦福大学公开课:机器学习】特征...
   784播放
   05:28
   1.2形态与空间(上)
   4208播放