APP下载
反馈
模块六 Lecture 3: “On First Looking into Chapman's Homer”: An Explanation(下)
1194 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(73)
   自动播放
   [1] 模块一 Lecture 1: Po...
   1075播放
   07:51
   [2] 模块一 Lecture 2: Po...
   1158播放
   08:02
   [3] 模块一 Lecture 2: Po...
   742播放
   08:01
   [4] 模块一 Lecture 3: Po...
   1500播放
   06:04
   [5] 模块一 Lecture 3: Po...
   1304播放
   06:05
   [6] 模块一 Lecture 4: A ...
   545播放
   05:10
   [7] 模块一 Lecture 5: Wh...
   1080播放
   01:11
   [8] 模块二 Poetry Recita...
   1126播放
   03:14
   [9] 模块二 Lecture 1: Po...
   533播放
   03:10
   [10] 模块二 Lecture 2: So...
   582播放
   10:14
   [11] 模块二 Lecture 2: So...
   1331播放
   10:10
   [12] 模块二 Lecture 3: De...
   1460播放
   07:56
   [13] 模块二 Lecture 4: Im...
   1387播放
   03:33
   [14] 模块二 Lecture 5: St...
   574播放
   04:35
   [15] 模块二 Lecture 6: Wh...
   1223播放
   03:52
   [16] 模块三 Lecture 1: Po...
   1471播放
   06:47
   [17] 模块三 Lecture 2: Jo...
   894播放
   07:10
   [18] 模块三 Lecture 2: Jo...
   707播放
   07:16
   [19] 模块三 Lecture 3: Mi...
   602播放
   03:15
   [20] 模块三 Lecture 4: Mi...
   643播放
   08:59
   [21] 模块三 Lecture 4: Mi...
   918播放
   09:03
   [22] 模块三 Lecture 5: Co...
   916播放
   05:25
   [23] 模块三 Lecture 5: Co...
   1102播放
   05:24
   [24] 模块三 Lecture 6: Th...
   957播放
   06:11
   [25] 模块三 Lecture 6: Th...
   529播放
   06:16
   [27] 模块四 Lecture 1: Po...
   1080播放
   09:52
   [28] 模块四 Lecture 2: Li...
   970播放
   08:58
   [29] 模块四 Lecture 3: Me...
   1473播放
   03:11
   [32] 模块四 Lecture 5: Th...
   1187播放
   05:52
   [34] 模块五 Lecture 1: Po...
   594播放
   05:22
   [35] 模块五 Lecture 2: Li...
   1073播放
   05:39
   [36] 模块五 Lecture 2: Li...
   654播放
   05:42
   [37] 模块五 Lecture 3: Pr...
   798播放
   03:33
   [38] 模块五 Lecture 4: Wo...
   818播放
   02:45
   [39] 模块五 Lecture 5: Ch...
   617播放
   03:33
   [42] 模块六 Poetry Recita...
   707播放
   02:26
   [43] 模块六 Lecture 1: Po...
   546播放
   06:23
   [44] 模块六 Lecture 1: Po...
   602播放
   06:21
   [45] 模块六 Lecture 2: Li...
   1304播放
   09:00
   [48] 模块六 Lecture 4: “N...
   1427播放
   02:01
   [49] 模块六 Lecture 5: “B...
   1421播放
   03:31
   [50] 模块七 Poetry Recita...
   1352播放
   04:00
   [51] 模块七 Lecture 1: Po...
   968播放
   07:04
   [52] 模块七 Lecture 2: “I...
   1356播放
   04:25
   [53] 模块七 Lecture 3: “W...
   790播放
   08:22
   [54] 模块七 Lecture 4: “O...
   1219播放
   09:56
   [55] 模块七 Lecture 5: “S...
   1190播放
   07:02
   [56] 模块七 Lecture 5: “S...
   527播放
   07:01
   [57] 模块八 Poetry Recita...
   596播放
   03:24
   [58] 模块八 Lecture 1: Po...
   1255播放
   04:54
   [59] 模块八 Lecture 2: “T...
   1320播放
   04:09
   [60] 模块八 Lecture 3: Li...
   759播放
   08:24
   [61] 模块八 Lecture 4: “I...
   1004播放
   05:09
   [62] 模块八 Lecture 5: “T...
   1452播放
   06:58
   [63] 模块八 Lecture 6: “T...
   1314播放
   05:36
   [64] 模块八 Lecture 7: “I...
   535播放
   09:59
   [65] 模块八 Lecture 8: “T...
   1225播放
   02:14
   [66] 模块九 Poetry Recita...
   988播放
   04:55
   [67] 模块九 Lecture 1: Po...
   1211播放
   08:12
   [68] 模块九 Lecture 2: Li...
   793播放
   09:25
   [69] 模块九 Lecture 3: “T...
   678播放
   06:16
   [70] 模块九 Lecture 4: “S...
   952播放
   08:25
   [71] 模块九 Lecture 5: “T...
   1143播放
   06:13
   [72] 模块九 Lecture 6: “M...
   1213播放
   09:20
   [73] 模块九 Lecture 7: “M...
   1248播放
   07:49
   为你推荐
   09:15
   【唐诗新思路】宫体艳情的文学传统
   727播放
   14:11
   15经典茶文学艺术作品赏析(上)
   1263播放
   11:17
   司马迁与文学批评(下)(中)
   603播放
   05:32
   第九章第六讲 诗境说(上)
   2219播放
   13:20
   《孙子兵法》文学哲理范本(上)
   1253播放
   15:56
   缘情绮靡与追求文学平凡(中)
   1257播放
   03:39
   在四组文学作品找出不同类的一项,你...
   633播放
   05:23
   新世纪诗歌的新探索(下)
   729播放
   22:21
   【诗词鉴赏】诗歌导学课(中)
   1553播放
   11:53
   03 非文学翻译(三)(上)
   1718播放
   01:29
   有用有趣的古代文学,孩子一打开就合...
   915播放
   06:26
   6.1.1茶与诗歌(下)
   744播放
   02:18
   “交头接耳”这个成语出自哪部文学作...
   1158播放