APP下载
反馈
6.4.2 同步时序电路设计(2)
1011 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(71)
   自动播放
   [1] 1.1.1课程简介
   4430播放
   09:59
   [2] 1.2.1数制和数值的相互转换(上...
   1521播放
   06:55
   [3] 1.2.1数制和数值的相互转换(下...
   1231播放
   06:58
   [4] 1.3.1常用的编码
   1097播放
   09:45
   [5] 2.1.1 基本逻辑运算
   1289播放
   09:17
   [6] 2.1.2 复合逻辑运算
   1188播放
   09:55
   [7] 2.2.1逻辑代数运算(上)
   1732播放
   05:54
   [8] 2.2.1逻辑代数运算(下)
   1426播放
   05:56
   [9] 2.2.2 逻辑代数定理(上)
   847播放
   05:31
   [10] 2.2.2 逻辑代数定理(下)
   1674播放
   05:30
   [11] 2.3 最小项表达式(上)
   856播放
   05:46
   [12] 2.3 最小项表达式(下)
   1226播放
   05:50
   [13] 2.4.1 卡诺图化简(1)(上)
   1273播放
   05:33
   [14] 2.4.1 卡诺图化简(1)(下)
   774播放
   05:34
   [15] 2.4.2 卡诺图化简(2)(上)
   1283播放
   05:33
   [16] 2.4.2 卡诺图化简(2)(下)
   990播放
   05:34
   [17] 2.4.3 卡诺图化简(3)(上)
   1568播放
   06:10
   [18] 2.4.3 卡诺图化简(3)(下)
   1066播放
   06:07
   [19] 2.5 无关项及其化简
   1374播放
   09:13
   [20] 3.1 二极管和三极管开关特性(上...
   1504播放
   05:52
   [21] 3.1 二极管和三极管开关特性(下...
   1590播放
   05:57
   [22] 3.2 TTL门电路(上)
   1665播放
   06:11
   [23] 3.2 TTL门电路(下)
   734播放
   06:09
   [24] 3.3 CMOS门电路(上)
   959播放
   06:13
   [25] 3.3 CMOS门电路(下)
   1519播放
   06:15
   [26] 4.1 组合逻辑电路的设计和分析
   1667播放
   09:58
   [27] 4.2.1 编码器(1)(上)
   1354播放
   05:34
   [28] 4.2.1 编码器(1)(下)
   910播放
   05:38
   [29] 4.2.2 编码器(2)(上)
   1736播放
   05:11
   [30] 4.2.2 编码器(2)(下)
   981播放
   05:10
   [31] 4.3.1 译码器(1)(上)
   1337播放
   06:55
   [32] 4.3.1 译码器(1)(下)
   872播放
   06:58
   [33] 4.3.2 译码器(2)(上)
   1534播放
   05:59
   [34] 4.3.2 译码器(2)(下)
   1325播放
   05:57
   [35] 4.4 数据选择器(上)
   1632播放
   06:17
   [36] 4.4 数据选择器(下)
   767播放
   06:21
   [37] 4.5.1 加法器(1)(上)
   1622播放
   05:24
   [38] 4.5.1 加法器(1)(下)
   1263播放
   05:25
   [39] 4.5.2 加法器(2)(上)
   1219播放
   05:37
   [40] 4.5.2 加法器(2)(下)
   1559播放
   05:43
   [41] 4.6 数值比较器(上)
   895播放
   06:29
   [42] 4.6 数值比较器(下)
   779播放
   06:35
   [43] 4.7 竞争和冒险(上)
   1143播放
   05:49
   [44] 4.7 竞争和冒险(下)
   1419播放
   05:55
   [45] 5.1 SR锁存器(上)
   1570播放
   05:25
   [46] 5.1 SR锁存器(下)
   1456播放
   05:30
   [47] 5.2 电平触发的SR触发器(上)
   887播放
   06:14
   [48] 5.2 电平触发的SR触发器(下)
   1446播放
   06:15
   [49] 5.3 脉冲触发的JK触发器(上)
   966播放
   06:55
   [50] 5.3 脉冲触发的JK触发器(下)
   1507播放
   07:01
   [51] 5.4 边沿触发的D触发器(上)
   1186播放
   06:23
   [52] 5.4 边沿触发的D触发器(下)
   606播放
   06:27
   [53] 6.1.1 寄存器与移位寄存器
   1130播放
   07:19
   [54] 6.1.2 集成移位寄存器
   627播放
   07:39
   [55] 6.2.1 二进制同步计数器
   752播放
   08:16
   [56] 6.2.2 同步十进制计数器
   618播放
   07:52
   [57] 6.2.3 异步二进制计数器
   1346播放
   07:34
   [58] 6.3.1 模N计数器(1)
   1145播放
   07:10
   [59] 6.3.2 模N计数器(2)
   692播放
   07:40
   [60] 6.4.1 同步时序电路设计(1)
   1187播放
   07:32
   [61] 6.4.2 同步时序电路设计(2)
   1011播放
   待播放
   [62] 6.5 环形计数器
   984播放
   06:45
   [63] 6.6 序列脉冲发生器
   776播放
   07:29
   [64] 7.1 555定时器及施密特触发器
   1153播放
   08:00
   [65] 7.2 555定时器构成的单稳态触...
   1403播放
   08:28
   [66] 8.1 D/A转换器(上)
   1143播放
   05:20
   [67] 8.1 D/A转换器(下)
   1176播放
   05:24
   [68] 8.2.1 A/D转换器(1)(...
   1377播放
   05:33
   [69] 8.2.1 A/D转换器(1)(...
   1479播放
   05:35
   [70] 8.2.2 A/D转换器(2)(...
   1003播放
   05:10
   [71] 8.2.2 A/D转换器(2)(...
   925播放
   05:08
   为你推荐
   06:10
   1.6 常用中规模时序逻辑电路及其...
   659播放
   08:53
   10.1 组合电路与时序电路特点及...
   1016播放
   09:31
   3. 8086/8088 系统的工...
   1503播放
   09:11
   10.1时序验证(下)
   991播放
   05:48
   第41讲 数字系统的分析—组合时序...
   707播放
   06:15
   3.4 时序数据的使用及规范(下)
   1149播放
   13:29
   36基本运算电路(2)(上)
   1578播放
   07:08
   [12.2.1]--12.3简单运...
   608播放
   04:56
   L.2 时序电路的HDL设计与实现...
   1669播放
   11:39
   2.4 MCS-51单片机的时钟电...
   808播放
   11:04
   [6.3.1]--6.3维纳滤波(...
   1242播放
   12:44
   Kalman滤波(下)(上)
   1553播放
   08:05
   AddictiveKeys滤波包络...
   989播放