APP下载
反馈
1 前言
2674 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(115)
   自动播放
   [1] 1 前言
   2674播放
   待播放
   [2] 2 中国古代化学的萌芽
   1147播放
   04:36
   [3] 2 中国古代化学的萌芽
   772播放
   03:36
   [4] 2 中国古代化学的萌芽
   1530播放
   02:39
   [5] 3 西方古代化学的起源
   1133播放
   02:40
   [6] 4 近代化学阶段
   1547播放
   02:00
   [7] 4 近代化学阶段
   1082播放
   04:55
   [8] 4 近代化学阶段
   1116播放
   01:22
   [9] 4 近代化学阶段
   767播放
   01:23
   [10] 4 近代化学阶段
   1312播放
   01:45
   [11] 4 近代化学阶段
   1141播放
   01:56
   [12] 4 近代化学阶段
   1265播放
   02:18
   [13] 5 现代化学阶段
   1202播放
   03:17
   [14] 1 前言
   887播放
   01:29
   [15] 2 古代元素起源学说
   1161播放
   01:51
   [16] 2 古代元素起源学说
   934播放
   02:11
   [17] 3 现代元素起源学说
   1505播放
   03:02
   [18] 3 现代元素起源学说
   845播放
   04:13
   [19] 3 现代元素起源学说
   1036播放
   04:23
   [20] 4 元素的发现
   1612播放
   10:13
   [21] 4 元素的发现
   629播放
   05:24
   [22] 4 元素的发现
   727播放
   02:21
   [23] 5 元素的提取和应用实例
   611播放
   05:45
   [24] 专栏:厉害了,我的国!
   1336播放
   02:59
   [25] 1 前言
   1266播放
   01:58
   [26] 2 能量的转化和利用
   1506播放
   02:51
   [27] 2 能量的转化和利用
   969播放
   03:09
   [28] 2 能量的转化和利用
   1386播放
   04:26
   [29] 3 传统能源
   1012播放
   02:47
   [30] 3 传统能源
   1658播放
   03:31
   [31] 3 传统能源
   1357播放
   03:09
   [32] 3 传统能源
   1407播放
   03:28
   [33] 4 现代新能源
   3753播放
   06:31
   [34] 5 能源的节约利用
   1280播放
   04:20
   [35] 专栏:厉害了,我的国!
   1241播放
   05:23
   [36] 专栏:厉害了,我的国!
   1457播放
   08:12
   [37] 专栏:厉害了,我的国!
   830播放
   02:40
   [38] 专栏:厉害了,我的国!
   855播放
   06:50
   [39] 1 前言
   1236播放
   02:27
   [40] 2 大气的组成
   1084播放
   03:45
   [41] 2 大气的组成
   610播放
   03:57
   [42] 2 大气的组成
   815播放
   03:54
   [43] 3 大气中的化学反应
   870播放
   04:14
   [44] 3 大气中的化学反应
   1124播放
   02:02
   [45] 3 大气中的化学反应
   635播放
   03:42
   [46] 4 大气污染
   994播放
   01:38
   [47] 4 大气污染
   1274播放
   02:00
   [48] 4 大气污染
   1452播放
   03:42
   [49] 4 大气污染
   1188播放
   03:44
   [50] 4 大气污染
   1117播放
   03:29
   [51] 专栏:厉害了,我的国!
   1227播放
   03:06
   [52] 1 前言
   967播放
   01:56
   [53] 2 水分子的结构和水中的氢键
   1578播放
   04:57
   [54] 3 水溶液
   1326播放
   04:55
   [55] 3 水溶液
   756播放
   03:28
   [56] 3 水溶液
   970播放
   03:10
   [57] 3 水溶液
   1572播放
   03:57
   [58] 3 水溶液
   1149播放
   01:38
   [59] 4 水中的重金属污染
   807播放
   04:21
   [60] 5 安全的饮用水
   1560播放
   03:55
   [61] 5 安全的饮用水
   659播放
   04:01
   [62] 5 安全的饮用水
   833播放
   03:16
   [63] 专栏:厉害了,我的国!
   1552播放
   07:43
   [64] 专栏:厉害了,我的国!
   1221播放
   04:03
   [65] 专栏:厉害了,我的国!
   1187播放
   02:01
   [66] 1 前言
   1323播放
   01:25
   [67] 2 电池的演变与发展
   926播放
   04:39
   [68] 3 电池基本原理
   1336播放
   02:14
   [69] 3 电池基本原理
   1117播放
   02:40
   [70] 4 电池的分类
   1649播放
   02:10
   [71] 4 电池的分类
   709播放
   03:22
   [72] 4 电池的分类
   1350播放
   02:19
   [73] 4 电池的分类
   1116播放
   01:50
   [74] 4 电池的分类
   1629播放
   03:22
   [75] 4 电池的分类
   648播放
   02:37
   [76] 5 电池的废弃处理
   619播放
   03:12
   [77] 专栏:厉害了,我的国!
   1349播放
   03:33
   [78] 1 前言
   1523播放
   01:36
   [79] 2 材料的定义和分类
   1249播放
   01:23
   [80] 3 金属材料
   2107播放
   05:38
   [81] 4 无机非金属材料
   1799播放
   02:23
   [82] 4 无机非金属材料
   1448播放
   02:24
   [83] 4 无机非金属材料
   1481播放
   10:51
   [84] 4 无机非金属材料
   1226播放
   07:11
   [85] 5 有机高分子材料
   855播放
   02:21
   [86] 5 有机高分子材料
   1423播放
   03:37
   [87] 5 有机高分子材料
   1563播放
   03:26
   [88] 5 有机高分子材料
   1274播放
   04:28
   [89] 6 复合材料
   2641播放
   06:55
   [90] 专栏:厉害了,我的国!
   1423播放
   05:44
   [91] 专栏:厉害了,我的国!
   1177播放
   01:30
   [92] 专栏:厉害了,我的国!
   1244播放
   01:44
   [93] 1 前言
   1283播放
   01:41
   [94] 2 药物与含碳分子
   589播放
   02:48
   [95] 2 药物与含碳分子
   703播放
   04:55
   [96] 3 现代药物设计理念
   1586播放
   02:27
   [97] 3 现代药物设计理念
   774播放
   03:23
   [98] 3 现代药物设计理念
   1299播放
   04:00
   [99] 3 现代药物设计理念
   1595播放
   01:55
   [100] 4 慎重使用药物
   1501播放
   03:58
   [101] 4 慎重使用药物
   1135播放
   02:47
   [102] 4 慎重使用药物
   1349播放
   03:52
   [103] 专栏:厉害了,我的国!
   757播放
   01:11
   [104] 1 前言
   1042播放
   01:57
   [105] 2 食物的组成、作用与能量
   724播放
   01:52
   [106] 2 食物的组成、作用与能量
   1203播放
   03:28
   [107] 3 食物的种类
   876播放
   04:16
   [108] 3 食物的种类
   1205播放
   03:27
   [109] 3 食物的种类
   1347播放
   03:21
   [110] 3 食物的种类
   1199播放
   03:54
   [111] 3 食物的种类
   1172播放
   02:26
   [112] 3 食物的种类
   884播放
   04:56
   [113] 4 合理安排膳食
   995播放
   02:19
   [114] 专栏:厉害了,我的国!
   1281播放
   01:54
   [115] 专栏:厉害了,我的国!
   1541播放
   02:37
   为你推荐
   11:38
   01 001.2020-1-前言导...
   565播放
   03:15
   前言:教程整体说明【Final C...
   1150播放
   05:03
   歐陽詢化度寺教材編排和書寫前的準備...
   1820播放
   08:56
   附录2.E 随机向量的提高篇(按本...
   553播放
   06:40
   课程简介与参考书目(上)
   1831播放
   05:25
   3DMAX自学教程1(b站最详细的...
   1411播放
   13:14
   手账教程 4. 记录你想要什么
   1.8万播放
   04:38
   课时06.书籍内容介绍
   741播放
   01:49
   1.4 作业及自学内容说明
   760播放
   07:35
   【按需学习:走近编程】按需学习-编...
   1258播放
   05:35
   统计【辞典】5方差知识补充(新教材...
   1561播放
   08:50
   9f.3 电分上册内容复习(3)(...
   1598播放
   1:28:53
   学习python:初学者教程(下)
   3230播放
   20:43
   03.2021考研阅读规划(中)
   1415播放