APP下载
反馈
[5.4.1]--4.4跨文化的研究
1268 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(49)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--0.1中华民族文...
   2620播放
   10:47
   [2] [1.1.1]--0.1中华民族文...
   671播放
   10:54
   [3] [1.2.1]--0.2中华民族文...
   997播放
   07:35
   [4] [1.2.1]--0.2中华民族文...
   716播放
   07:32
   [5] [1.3.1]--0.3中华民族文...
   1021播放
   07:41
   [6] [1.3.1]--0.3中华民族文...
   1070播放
   07:46
   [7] [1.4.1]--0.4中华民族文...
   1363播放
   07:35
   [8] [1.4.1]--0.4中华民族文...
   560播放
   07:36
   [9] [2.1.1]--1.1为什么要研...
   1449播放
   09:42
   [10] [2.1.1]--1.1为什么要研...
   1284播放
   09:39
   [11] [2.2.1]--1.2创造性的实...
   1553播放
   06:42
   [12] [2.2.1]--1.2创造性的实...
   1097播放
   06:41
   [13] [2.3.1]--1.3研究创造性...
   693播放
   08:51
   [14] [2.3.1]--1.3研究创造性...
   829播放
   08:48
   [15] [3.1.1]--2.1创造性心理...
   1511播放
   11:59
   [16] [3.1.1]--2.1创造性心理...
   1588播放
   12:04
   [17] [3.2.1]--2.2创造性心理...
   646播放
   09:53
   [18] [3.2.1]--2.2创造性心理...
   767播放
   09:53
   [19] [4.1.1]--3.1对思维的概...
   1487播放
   05:35
   [20] [4.1.1]--3.1对思维的概...
   1060播放
   05:34
   [21] [4.2.1]--3.2智力与创造...
   866播放
   13:15
   [22] [4.2.1]--3.2智力与创造...
   1422播放
   13:17
   [23] [5.1.1]--4.1对人格的简...
   1226播放
   06:12
   [25] [5.3.1]--4.3三种创造性...
   656播放
   12:07
   [26] [5.3.1]--4.3三种创造性...
   1197播放
   12:04
   [27] [5.4.1]--4.4跨文化的研...
   1268播放
   待播放
   [28] [6.1.1]--5.1对环境的简...
   863播放
   08:40
   [29] [6.2.1]--5.2创造性环境...
   1072播放
   09:27
   [30] [6.2.1]--5.2创造性环境...
   676播放
   09:31
   [31] [6.3.1]--5.3民主和谐的...
   1110播放
   07:38
   [32] [6.3.1]--5.3民主和谐的...
   1511播放
   07:42
   [33] [7.1.1]--6.1拔尖创新人...
   973播放
   13:22
   [34] [7.1.1]--6.1拔尖创新人...
   613播放
   13:22
   [35] [7.2.1]--6.2拔尖创新人...
   1113播放
   07:38
   [36] [7.3.1]--6.3对高校或大...
   1508播放
   05:41
   [37] [7.3.1]--6.3对高校或大...
   1292播放
   05:39
   [38] [8.1.1]--7.1创造性生物...
   606播放
   06:39
   [39] [8.1.1]--7.1创造性生物...
   944播放
   06:45
   [40] [8.2.1]--7.2幼儿创造性...
   1117播放
   06:00
   [41] [8.3.1]--7.3小学儿童有...
   573播放
   02:44
   [42] [8.4.1]--7.4青少年在学...
   740播放
   08:44
   [43] [8.5.1]--7.5成人期的创...
   1281播放
   05:39
   [44] [8.5.1]--7.5成人期的创...
   1027播放
   05:45
   [45] [9.1.1]--8.1融东西方教...
   1178播放
   09:47
   [46] [9.1.1]--8.1融东西方教...
   566播放
   09:51
   [47] [9.2.1]--8.2如何培养T...
   1350播放
   09:36
   [48] [9.3.1]--8.3培养T型人...
   845播放
   11:33
   [49] [9.3.1]--8.3培养T型人...
   1299播放
   11:32
   为你推荐
   04:03
   【心理学】内向是怎样的?(中英双字...
   2247播放
   07:08
   【心理学】8个迹象说明你是高敏感人...
   1318播放
   10:41
   语言学概论(10)(下)
   1234播放
   15:12
   什么是心理语言学(1)(下)
   1443播放
   11:57
   面向计算的认知语言学研究(二)(下...
   1528播放
   11:31
   英汉法律术语翻译——跨学科方法(中...
   3283播放
   04:51
   【北京大学-汉语修辞学(MOOC)...
   1239播放
   06:34
   神奇的人类语言:语言学家的工作(...
   1777播放
   21:05
   2-教学录像-理论语言学概说 第...
   1431播放
   01:26
   语言学迷你课堂 Virtual L...
   756播放
   05:14
   索绪尔结构语言学(1)
   1333播放
   09:13
   清华大学 词汇学(4)(上)
   2799播放
   06:27
   [8.4.1]--8.4跨文化心理...
   1353播放
   06:55
   4.2 跨文化护理理论及护理(上)
   1799播放