APP下载
反馈
17-6-1第六章 离子聚合(1)(上)
1661 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1-1-1第一章 绪论(上)
   1.9万播放
   24:50
   [2] 1-1-1第一章 绪论(中)
   2457播放
   24:56
   [3] 1-1-1第一章 绪论(下)
   2060播放
   24:44
   [4] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   4002播放
   13:16
   [5] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1308播放
   13:20
   [6] 2-2-1第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1856播放
   13:14
   [7] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2211播放
   15:05
   [8] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1134播放
   15:12
   [9] 3-2-2第二章 缩聚和逐步聚合(...
   896播放
   14:56
   [10] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2714播放
   16:03
   [11] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1435播放
   16:10
   [12] 4-2-3第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1328播放
   15:59
   [13] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   2337播放
   14:19
   [14] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1394播放
   14:28
   [15] 5-2-4第二章 缩聚和逐步聚合(...
   1083播放
   14:21
   [16] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   2710播放
   12:40
   [17] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1813播放
   12:41
   [18] 6-3-1第三章 自由基聚合(1)...
   1768播放
   12:36
   [19] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1841播放
   14:26
   [20] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   1690播放
   14:31
   [21] 7-3-2第三章 自由基聚合(2)...
   906播放
   14:19
   [22] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1705播放
   14:31
   [23] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   772播放
   14:36
   [24] 8-3-3第三章 自由基聚合(3)...
   1145播放
   14:30
   [25] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   2283播放
   11:07
   [26] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   875播放
   11:14
   [27] 9-3-4第四章 自由基聚合(4)...
   1495播放
   11:03
   [28] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   1648播放
   13:42
   [29] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   707播放
   13:45
   [30] 10-3-5第三章 自由基聚合(5...
   867播放
   13:42
   [31] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1190播放
   14:58
   [32] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   756播放
   15:00
   [33] 11-3-6第三章 自由基聚合(6...
   1248播放
   14:52
   [34] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   2154播放
   14:36
   [35] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1452播放
   14:39
   [36] 12-4-1第四章 自由基共聚合(...
   1216播放
   14:34
   [37] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1271播放
   17:38
   [38] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   1020播放
   17:39
   [39] 13-4-2第四章 自由基共聚合(...
   710播放
   17:30
   [40] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   1774播放
   10:42
   [41] 14-4-3第四章 自由基共聚合(...
   856播放
   10:39
   [42] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1499播放
   15:46
   [43] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   1076播放
   15:47
   [44] 15-5-1第五章 聚合方法(1)...
   786播放
   15:46
   [45] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1446播放
   13:15
   [46] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   731播放
   13:24
   [47] 16-5-2第五章 聚合方法(2)...
   1222播放
   13:15
   [48] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1661播放
   待播放
   [49] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   797播放
   14:15
   [50] 17-6-1第六章 离子聚合(1)...
   1110播放
   14:08
   [51] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   1224播放
   14:45
   [52] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   972播放
   14:48
   [53] 18-6-2第六章 离子聚合(2)...
   890播放
   14:44
   [54] 19-7-1第七章 配位聚合(上)
   1787播放
   22:23
   [55] 19-7-1第七章 配位聚合(中)
   803播放
   22:30
   [56] 19-7-1第七章 配位聚合(下)
   1369播放
   22:23
   [57] 20-8-2第八章 开环聚合(上)
   833播放
   24:49
   [58] 20-8-2第八章 开环聚合(中)
   981播放
   24:56
   [59] 20-8-2第八章 开环聚合(下)
   804播放
   24:44
   [60] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1721播放
   33:35
   [61] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1296播放
   33:43
   [62] 21-9-2第九章 聚合物的化学反...
   1470播放
   33:29
   为你推荐
   14:34
   47-15-7离子(上)
   726播放
   06:16
   【人教版化学必修一微课上册】离子共...
   737播放
   15:29
   课时3.离子反应(下)
   1342播放
   04:44
   离子化合物与共价化合物的区别
   1355播放
   06:40
   20.离子反应发生条件的探究实验
   1497播放
   17:45
   2019高一化学暑假班-离子方程式...
   3220播放
   08:02
   9.离子共存题型分析(下)
   1306播放
   18:07
   第1讲 物质分类、离子反应、氧化还...
   780播放
   15:14
   高考化学:与量有关的离子反应书写技...
   1815播放
   07:08
   电化学反应中阴阳离子的移动(下)
   923播放
   18:42
   60分钟搞定溶液中的离子问题之浓度...
   892播放
   05:36
   10氯气与金属和非金属的反应——硝...
   1029播放
   10:04
   颗粒的过滤机理(一)(下)
   939播放
   11:04
   5-1-氧化还原滴定法(上)
   1659播放