APP下载
反馈
模块二 2.2 计算机基本工作原理(3)
1722 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(91)
   自动播放
   [1] 模块一 1.1 计算工具的发展
   4016播放
   05:03
   [2] 模块一 1.2 图灵与图灵机模型
   1554播放
   07:44
   [3] 模块一 1.3 计算机的诞生与发展
   1040播放
   07:09
   [4] 模块二 2.1 计算机系统组成(1...
   1096播放
   07:51
   [5] 模块二 2.1 计算机系统组成(2...
   2132播放
   02:02
   [6] 模块二 2.1 计算机系统组成(3...
   1749播放
   06:28
   [7] 模块二 2.1 计算机系统组成(3...
   1128播放
   06:29
   [8] 模块二 2.2 计算机基本工作原理...
   904播放
   02:45
   [9] 模块二 2.2 计算机基本工作原理...
   1575播放
   07:59
   [10] 模块二 2.2 计算机基本工作原理...
   1722播放
   待播放
   [11] 模块二 2.3 微型计算机(1)
   1358播放
   05:22
   [12] 模块二 2.3 微型计算机(2)
   1317播放
   08:37
   [13] 模块二 2.3 微型计算机(3)
   1391播放
   02:19
   [14] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1031播放
   01:49
   [15] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1559播放
   01:00
   [16] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1122播放
   02:12
   [17] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1447播放
   01:34
   [18] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1075播放
   00:46
   [19] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1329播放
   00:41
   [20] 模块二 2.4 拓展资源动画演示(...
   1238播放
   00:23
   [21] 模块三 3.1 二进制编码及其运算...
   1325播放
   02:29
   [22] 模块三 3.1 二进制编码及其运算...
   1245播放
   05:46
   [23] 模块三 3.1 二进制编码及其运算...
   724播放
   05:50
   [24] 模块三 3.2 数的进位及其转换(...
   1587播放
   05:47
   [25] 模块三 3.2 数的进位及其转换(...
   1311播放
   06:01
   [26] 模块三 3.2 数的进位及其转换(...
   1288播放
   05:57
   [27] 模块三 3.3 数值数据的编码(1...
   1024播放
   09:48
   [28] 模块三 3.3 数值数据的编码(1...
   945播放
   09:52
   [29] 模块三 3.3 数值数据的编码(2...
   1223播放
   07:48
   [30] 模块三 3.4 非数值数据的编码(...
   1309播放
   05:42
   [31] 模块三 3.4 非数值数据的编码(...
   1243播放
   08:31
   [32] 模块三 3.4 非数值数据的编码(...
   965播放
   08:29
   [33] 模块三 3.4 非数值数据的编码(...
   1336播放
   06:52
   [34] 模块三 3.4 非数值数据的编码(...
   739播放
   06:49
   [35] 模块四 4.1 操作系统概述(1)...
   855播放
   08:09
   [36] 模块四 4.1 操作系统概述(1)...
   1123播放
   08:09
   [37] 模块四 4.1 操作系统概述(2)...
   741播放
   05:35
   [38] 模块四 4.1 操作系统概述(2)...
   1160播放
   05:38
   [39] 模块四 4.1 操作系统概述(3)
   742播放
   06:54
   [40] 模块四 4.2 文件与磁盘管理(1...
   1463播放
   07:28
   [41] 模块四 4.2 文件与磁盘管理(2...
   1109播放
   06:46
   [42] 模块四 4.3 程序与进程(1)(...
   1162播放
   05:46
   [43] 模块四 4.3 程序与进程(1)(...
   779播放
   05:51
   [44] 模块四 4.3 程序与进程(2)
   644播放
   04:23
   [45] 模块五 Word 2010 基本操...
   897播放
   09:19
   [46] 模块五 Word 2010 基本操...
   677播放
   09:24
   [47] 模块六 5.1 计算机网络概述(1...
   1293播放
   05:24
   [48] 模块六 5.1 计算机网络概述(2...
   672播放
   04:42
   [49] 模块六 5.1 计算机网络概述(3...
   1145播放
   07:19
   [50] 模块六 5.1 计算机网络概述(3...
   1416播放
   07:25
   [51] 模块六 5.2 计算机网络模型与协...
   964播放
   09:33
   [52] 模块六 5.2 计算机网络模型与协...
   1166播放
   07:39
   [53] 模块六 5.3 局域网(1)(上)
   1182播放
   06:35
   [54] 模块六 5.3 局域网(1)(下)
   730播放
   06:37
   [55] 模块六 5.3 局域网(2)
   1062播放
   04:52
   [56] 模块七 Excel 2010基本操...
   636播放
   06:27
   [57] 模块七 Excel 2010基本操...
   718播放
   06:25
   [58] 模块八 6.1 Internet ...
   1205播放
   09:31
   [59] 模块八 6.1 Internet ...
   1528播放
   09:32
   [60] 模块八 6.1 Internet ...
   1226播放
   07:36
   [61] 模块八 6.1 Internet ...
   563播放
   06:48
   [62] 模块八 6.1 Internet ...
   1035播放
   06:54
   [63] 模块八 6.1 Internet ...
   590播放
   05:58
   [64] 模块八 6.1 Internet ...
   1203播放
   05:56
   [65] 模块八 6.1 Internet ...
   1339播放
   09:31
   [66] 模块八 6.2 计算机病毒与网络安...
   1064播放
   09:58
   [67] 模块八 6.2 计算机病毒与网络安...
   548播放
   07:46
   [68] 模块八 6.2 计算机病毒与网络安...
   1146播放
   07:50
   [69] 模块八 6.2 计算机病毒与网络安...
   1486播放
   06:05
   [70] 模块八 6.2 计算机病毒与网络安...
   1109播放
   06:02
   [71] 模块九 7.1 程序设计基础(1)
   990播放
   08:45
   [72] 模块九 7.1 程序设计基础(2)...
   1100播放
   06:45
   [73] 模块九 7.1 程序设计基础(2)...
   1223播放
   06:50
   [74] 模块九 7.2 算法基础(1)
   1122播放
   07:08
   [75] 模块九 7.2 算法基础(2)(上...
   1040播放
   07:11
   [76] 模块九 7.2 算法基础(2)(下...
   1178播放
   07:13
   [77] 模块九 7.3 Raptor可视化...
   1473播放
   09:58
   [78] 模块九 7.3 Raptor可视化...
   1111播放
   09:54
   [79] 模块九 7.4 计算思维基础(上)
   764播放
   10:44
   [80] 模块九 7.4 计算思维基础(下)
   527播放
   10:42
   [81] 模块十 PowerPoint 20...
   1176播放
   09:22
   [82] 模块十一 8.1 数据库系统概述(...
   841播放
   06:46
   [83] 模块十一 8.1 数据库系统概述(...
   1286播放
   06:50
   [84] 模块十一 8.2 数据模型(1)
   766播放
   09:31
   [85] 模块十一 8.2 数据模型(2)(...
   692播放
   07:05
   [86] 模块十一 8.2 数据模型(2)(...
   1185播放
   07:03
   [87] 模块十一 8.3 关系型数据库标准...
   1154播放
   06:31
   [88] 模块十一 8.3 关系型数据库标准...
   1427播放
   06:28
   [89] 模块十一 8.3 关系型数据库标准...
   906播放
   06:02
   [90] 模块十一 8.4 ACCESS数据...
   605播放
   08:35
   [91] 模块十一 8.4 ACCESS数据...
   766播放
   08:34
   为你推荐
   06:02
   模块四 3.3 操作系统是如何工作...
   1610播放
   05:25
   模块二 1.3 数制及其转换(2)...
   603播放
   08:17
   模块三 第3讲 栈的应用—递归及汉...
   1038播放
   09:56
   计算机的一般工作过程(下)
   1140播放
   19:13
   计算机图形学应用与发展(中)
   1675播放
   09:57
   1.2.3 计算机与计算思维
   2198播放
   04:23
   2-1-1 直观认识计算机——计算...
   2782播放
   08:48
   模块九 第8讲 树、森林和二叉树的...
   1370播放
   09:42
   模块二 集成学习(1)(下)
   852播放
   06:06
   7.1.1 成绩统计与分析(下)
   792播放
   09:56
   计算机与信息社会(下)
   1975播放
   16:22
   计算机司法鉴定(下)(下)
   1722播放
   05:45
   模块八 3.5 数据选择器功能(上...
   753播放
   09:40
   计算机自动鉴黄的原理是什么?
   6.8万播放