APP下载
反馈
1.1 shell初识-语言介绍(下)
1626 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(63)
   自动播放
   [1] 1.1 shell初识-语言介绍(...
   3016播放
   05:55
   [2] 1.1 shell初识-语言介绍(...
   1626播放
   待播放
   [3] 1.2 shell简介
   1434播放
   08:29
   [4] 1.3 bash基础特性(上)
   1085播放
   05:45
   [5] 1.3 bash基础特性(下)
   1800播放
   05:56
   [6] 1.4 shell环境变量(上)
   1369播放
   05:59
   [7] 1.4 shell环境变量(下)
   1456播放
   06:02
   [8] 1.5 前后端作业控制(上)
   1223播放
   06:05
   [9] 1.5 前后端作业控制(下)
   1385播放
   06:17
   [10] 1.6 重定向(上)
   1570播放
   06:39
   [11] 1.6 重定向(下)
   1536播放
   06:42
   [12] 1.7 管道及命令排序(上)
   675播放
   07:10
   [13] 1.7 管道及命令排序(下)
   652播放
   07:16
   [14] 1.8 脚本规范(上)
   703播放
   06:50
   [15] 1.8 脚本规范(下)
   749播放
   07:01
   [16] 1.9 脚本调试及运行
   1155播放
   05:32
   [17] 1.10 screen使用
   862播放
   07:58
   [18] 1.11 变量分类(上)
   1248播放
   06:14
   [19] 1.11 变量分类(下)
   1563播放
   06:17
   [20] 1.12 变量的赋值和引用
   888播放
   05:25
   [21] 1.13 变量的运算
   1169播放
   06:29
   [22] 1.14 变量内容的删除和替换(上...
   1499播放
   05:30
   [23] 1.14 变量内容的删除和替换(下...
   840播放
   05:31
   [24] 2.1 shell编程之函数(上)
   1254播放
   05:54
   [25] 2.1 shell编程之函数(下)
   990播放
   06:11
   [26] 2.2 shell编程之for循环
   597播放
   09:33
   [27] 2.3 shell编程之while...
   772播放
   07:04
   [28] 2.4 shell编程之until...
   1282播放
   08:00
   [29] 2.5 shell条件测试(上)
   990播放
   06:14
   [30] 2.5 shell条件测试(下)
   1056播放
   06:12
   [31] 2.6 shell条件测试用法(上...
   798播放
   05:47
   [32] 2.6 shell条件测试用法(下...
   626播放
   06:00
   [33] 2.7 shell的if语句
   770播放
   05:44
   [34] 2.8 shell的case语句
   1516播放
   04:27
   [35] 2.9 shell条件测试案例
   769播放
   08:27
   [36] 3.1 shell编程之数组的定义...
   704播放
   07:52
   [37] 3.1 shell编程之数组的定义...
   1127播放
   07:49
   [38] 3.2 shell编程之遍历数组
   1472播放
   07:07
   [39] 3.3 shell编程之关联数组实...
   1302播放
   07:27
   [40] 3.4 shell编程之并发控制(...
   633播放
   05:27
   [41] 3.4 shell编程之并发控制(...
   1013播放
   05:48
   [42] 3.5 shell编程之正则表达式
   587播放
   08:43
   [43] 3.6 shell编程之grep(...
   736播放
   05:22
   [44] 3.6 shell编程之grep(...
   752播放
   05:37
   [45] 3.7 shell编程之expec...
   1493播放
   05:40
   [46] 3.7 shell编程之expec...
   1376播放
   05:56
   [47] 4.1 sed基础语法
   853播放
   08:10
   [48] 4.2 sed使用实例(上)
   742播放
   06:40
   [49] 4.2 sed使用实例(下)
   1130播放
   06:58
   [50] 4.3 sed实战
   888播放
   07:07
   [51] 4.4 sed模式空间和保持空间
   609播放
   07:57
   [52] 5.1 shell流编辑器-awk...
   777播放
   09:11
   [53] 5.2 shell流编辑器-awk...
   739播放
   06:03
   [54] 5.2 shell流编辑器-awk...
   984播放
   06:25
   [55] 5.3 shell流编辑器-awk...
   1216播放
   09:53
   [56] 5.4 shell流编辑器-awk...
   770播放
   03:40
   [57] 5.5 shell流编辑器-awk...
   679播放
   05:04
   [58] 5.6 shell流编辑器-awk...
   1431播放
   03:18
   [59] 5.7 shell流编辑器-awk...
   855播放
   05:45
   [60] 5.7 shell流编辑器-awk...
   908播放
   05:54
   [61] 5.8 shell流编辑器-awk...
   1241播放
   05:47
   [62] 5.8 shell流编辑器-awk...
   852播放
   05:45
   [63] 5.9 shell流编辑器-awk...
   1204播放
   05:52
   为你推荐
   16:41
   6.2语言的发展(下)
   1017播放
   14:57
   075.从C语言到C++(上)
   1335播放
   10:06
   6、语言文字运用(6)(下)
   1454播放
   03:05
   你们喜欢的“爱的语言”是哪一种?
   771播放
   01:14
   真正的关心,是行动,而不是语言
   1316播放
   08:23
   18-第一章第六节-语言表达(二)...
   2014播放
   12:55
   季洪泉:我们为什么不能像学习母语...
   1.8万播放
   04:19
   【如何培养对金钱精明的孩子?(双语...
   3.8万播放
   03:08
   【谷歌:python速成课程】1....
   3.6万播放
   06:41
   1.02 shell脚本的定义与执...
   1480播放
   13:17
   12 shell数组统计-2(下)
   1046播放
   05:42
   3.01 shell脚本基础知识(...
   1290播放
   05:12
   【西班牙语零基础教学 】第三节形容...
   1.9万播放
   12:25
   【法语实用口语课程】浪漫情话口语交...
   1.7万播放