APP下载
反馈
10.6 开发层系(上)
1234 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(98)
   自动播放
   [1] 1.1 油气藏定义(I)(上)
   855播放
   07:52
   [2] 1.1 油气藏定义(I)(下)
   1569播放
   07:51
   [3] 1.2 油气藏定义(II)(上)
   859播放
   07:09
   [4] 1.2 油气藏定义(II)(下)
   1351播放
   07:08
   [5] 1.4 油气藏条件(上)
   768播放
   07:16
   [6] 1.4 油气藏条件(下)
   755播放
   07:22
   [7] 1.5 油气藏分类与命名(I)(上...
   886播放
   06:10
   [8] 1.5 油气藏分类与命名(I)(下...
   1159播放
   06:09
   [9] 1.6 油气藏分类与命名(II)(...
   1450播放
   05:57
   [10] 1.6 油气藏分类与命名(II)(...
   753播放
   05:56
   [11] 1.7 油气藏分类与命名(III)...
   1020播放
   07:11
   [12] 1.7 油气藏分类与命名(III)...
   765播放
   07:11
   [13] 1.8 油气藏地质储量(I)(上)
   909播放
   06:10
   [14] 1.8 油气藏地质储量(I)(下)
   1178播放
   06:08
   [15] 1.9 油气藏地质储量(II)(上...
   791播放
   05:17
   [16] 1.9 油气藏地质储量(II)(下...
   1396播放
   05:21
   [17] 2.1 天然气性质(上)
   949播放
   08:29
   [18] 2.1 天然气性质(下)
   1093播放
   08:34
   [19] 2.2 原油性质(I)(上)
   1211播放
   09:18
   [20] 2.2 原油性质(I)(下)
   787播放
   09:24
   [21] 2.3 原油性质(II)(上)
   958播放
   07:30
   [22] 2.3 原油性质(II)(下)
   977播放
   07:34
   [23] 3.1 岩石孔隙度(上)
   889播放
   08:01
   [24] 3.1 岩石孔隙度(下)
   541播放
   08:05
   [25] 3.2 岩石渗透率(I)(上)
   1044播放
   06:07
   [26] 3.2 岩石渗透率(I)(下)
   1132播放
   06:06
   [27] 3.3 岩石渗透率(II)(上)
   1460播放
   06:00
   [28] 3.3 岩石渗透率(II)(下)
   839播放
   06:04
   [29] 3.4 毛管压力(上)
   1451播放
   08:57
   [30] 3.4 毛管压力(下)
   1004播放
   09:00
   [31] 3.5 相对渗透率(上)
   627播放
   05:35
   [32] 3.5 相对渗透率(下)
   859播放
   05:33
   [33] 3.6 岩石压缩系数(上)
   829播放
   05:55
   [34] 3.6 岩石压缩系数(下)
   1388播放
   05:52
   [35] 4.1 油气藏压力(I)(上)
   1357播放
   08:00
   [36] 4.1 油气藏压力(I)(下)
   508播放
   08:03
   [37] 4.2 油气藏压力(II)(上)
   1097播放
   05:57
   [38] 4.2 油气藏压力(II)(下)
   1228播放
   05:59
   [39] 4.3 油气藏压力(III)(上...
   553播放
   07:52
   [40] 4.3 油气藏压力(III)(下...
   1185播放
   07:51
   [41] 4.4 油气藏压力(IV)(上)
   1470播放
   07:08
   [42] 4.4 油气藏压力(IV)(下)
   1009播放
   07:04
   [43] 5.1 定容气藏(上)
   1376播放
   05:45
   [44] 5.1 定容气藏(下)
   1448播放
   05:43
   [45] 5.3 水驱气藏(上)
   1070播放
   06:23
   [46] 5.3 水驱气藏(下)
   515播放
   06:23
   [47] 6.1 弹性驱动(上)
   511播放
   10:40
   [48] 6.1 弹性驱动(下)
   1154播放
   10:38
   [49] 6.2 水压驱动(上)
   1204播放
   10:06
   [50] 6.2 水压驱动(下)
   1095播放
   10:06
   [51] 6.3 综合驱动(上)
   1273播放
   05:29
   [52] 6.3 综合驱动(下)
   1243播放
   05:26
   [53] 6.5 油藏驱动机制(上)
   1226播放
   07:32
   [54] 6.5 油藏驱动机制(下)
   655播放
   07:32
   [55] 7.1 稳定试井(I)(上)
   1043播放
   07:48
   [56] 7.1 稳定试井(I)(下)
   1251播放
   07:47
   [57] 7.2 稳定试井(II)(上)
   1339播放
   05:45
   [58] 7.2 稳定试井(II)(下)
   1041播放
   05:43
   [59] 7.4 稳定试井(IV)(上)
   1300播放
   06:45
   [60] 7.4 稳定试井(IV)(下)
   897播放
   06:48
   [61] 7.5 稳定试井(V)(上)
   775播放
   10:11
   [62] 7.5 稳定试井(V)(下)
   649播放
   10:11
   [63] 7.6 拟稳定试井(上)
   1256播放
   11:19
   [64] 7.6 拟稳定试井(下)
   1055播放
   11:19
   [65] 7.7 不稳定试井(I)(上)
   637播放
   08:52
   [66] 7.7 不稳定试井(I)(下)
   636播放
   08:55
   [67] 7.8 不稳定试井(II)(上)
   816播放
   05:55
   [68] 7.8 不稳定试井(II)(下)
   952播放
   05:58
   [69] 7.9 不稳定试井(III)(上...
   1398播放
   08:19
   [70] 7.9 不稳定试井(III)(下...
   1274播放
   08:18
   [71] 8.1 产量变化模式(上)
   987播放
   05:22
   [72] 8.1 产量变化模式(下)
   1187播放
   05:24
   [73] 8.4 产量递减类型分析(上)
   1059播放
   05:29
   [74] 8.4 产量递减类型分析(下)
   639播放
   05:34
   [75] 9.1 含水上升模式(上)
   540播放
   06:29
   [76] 9.1 含水上升模式(下)
   1369播放
   06:25
   [77] 9.3 一维直线均质地层(II)...
   1012播放
   06:21
   [78] 9.3 一维直线均质地层(II)...
   653播放
   06:20
   [79] 9.6 含水上升统计规律(上)
   757播放
   06:31
   [80] 9.6 含水上升统计规律(下)
   541播放
   06:36
   [81] 10.1 油田开发概述(上)
   1263播放
   09:34
   [82] 10.1 油田开发概述(下)
   780播放
   09:37
   [83] 10.2 油藏评价(上)
   705播放
   06:34
   [84] 10.2 油藏评价(下)
   889播放
   06:35
   [85] 10.3 开发井网(I)(上)
   1473播放
   10:30
   [86] 10.3 开发井网(I)(下)
   1365播放
   10:30
   [87] 10.4 开发井网(II)(上)
   989播放
   09:27
   [88] 10.4 开发井网(II)(下)
   633播放
   09:26
   [89] 10.5 开发方式(上)
   1371播放
   06:19
   [90] 10.5 开发方式(下)
   606播放
   06:16
   [91] 10.6 开发层系(上)
   1234播放
   待播放
   [92] 10.6 开发层系(下)
   1422播放
   07:14
   [93] 10.7 开发速度(上)
   1280播放
   05:11
   [94] 10.7 开发速度(下)
   959播放
   05:08
   [95] 10.8 开发方案设计(上)
   1214播放
   05:32
   [96] 10.8 开发方案设计(下)
   810播放
   05:38
   [97] 10.9 开发监测与调整(上)
   891播放
   05:17
   [98] 10.9 开发监测与调整(下)
   558播放
   05:17
   为你推荐
   05:39
   【土木工程地质】2.6地质图(上)
   1490播放
   05:46
   油气在地域上的分布(2)(上)
   1274播放
   08:22
   2.5 地质图的阅读(上)
   1576播放
   07:47
   第十二讲:区域地质调查方法(上)
   1329播放
   06:27
   5.1地质构造及其地貌表现(上)
   1441播放
   08:29
   2.2 石油的无机成因理论
   1090播放
   08:32
   19.1 矿床开拓方法(下)
   764播放
   12:15
   十三、形成矿物的地质作用(上)
   832播放
   05:27
   第6讲 矿床开采单元划分(上)
   1780播放
   06:00
   16.2.1湖泊的地质作用(下)
   1233播放
   06:43
   6.4 地下水热液矿床(下)
   617播放
   10:37
   8.1 碳酸盐岩(下)
   737播放
   04:56
   模块八 3岩溶作用及发育条件
   600播放