APP下载
反馈
4.5美与人生境界(下)
2797 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(73)
   自动播放
   [1] 1.1“美”这个字(上)
   3232播放
   06:38
   [2] 1.1“美”这个字(下)
   1857播放
   06:44
   [3] 1.2美的诞生(上)
   1110播放
   07:05
   [4] 1.2美的诞生(下)
   1479播放
   07:11
   [5] 1. 3美学学科的诞生(上)
   1782播放
   07:18
   [6] 1. 3美学学科的诞生(下)
   1316播放
   07:15
   [7] 2.1儒家美学(上)
   1993播放
   07:31
   [8] 2.1儒家美学(下)
   1471播放
   07:34
   [9] 2.2.1道家美学(上)
   1417播放
   07:20
   [10] 2.2.1道家美学(下)
   1791播放
   07:22
   [11] 2.2.2道家美学(上)
   1506播放
   07:07
   [12] 2.2.2道家美学(下)
   1107播放
   07:06
   [13] 2.3禅宗美学(上)
   2154播放
   05:54
   [14] 2.3禅宗美学(下)
   2149播放
   06:00
   [15] 3.1美与事物的客观属性(上)
   1725播放
   05:35
   [16] 3.1美与事物的客观属性(下)
   1003播放
   05:31
   [17] 3.2美与人的主观感受(上)
   955播放
   06:46
   [18] 3.2美与人的主观感受(下)
   709播放
   06:48
   [19] 3.4美与“关系”(上)
   1405播放
   07:22
   [20] 3.4美与“关系”(下)
   1185播放
   07:26
   [21] 3. 5美的自律(上)
   971播放
   08:19
   [22] 3. 5美的自律(下)
   1809播放
   08:18
   [23] 3.6美与社会生活(上)
   1260播放
   07:10
   [24] 3.6美与社会生活(下)
   779播放
   07:12
   [25] 4.1美的形象性(上)
   829播放
   07:28
   [26] 4.1美的形象性(下)
   1756播放
   07:27
   [27] 4.2美的情感性(上)
   1307播放
   07:25
   [28] 4.2美的情感性(下)
   1238播放
   07:21
   [29] 4.3美的非功利性(上)
   774播放
   07:28
   [30] 4.3美的非功利性(下)
   1329播放
   07:28
   [31] 4.4.1美的主观性时代性与民族性
   1090播放
   09:04
   [32] 4.4.2美的主观性时代性与民族性...
   1294播放
   07:05
   [33] 4.4.2美的主观性时代性与民族性...
   1291播放
   07:09
   [34] 4.5美与人生境界(上)
   1917播放
   06:36
   [35] 4.5美与人生境界(下)
   2797播放
   待播放
   [36] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   1145播放
   07:13
   [37] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   1380播放
   07:17
   [38] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   1318播放
   07:17
   [39] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   1686播放
   07:16
   [40] 5.4.2喜剧(上)
   1332播放
   06:39
   [41] 5.4.2喜剧(下)
   916播放
   06:37
   [42] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   1111播放
   07:23
   [43] 【西南大学】美学与人生(全41讲)...
   915播放
   07:25
   [44] 5.6.1意境(上)
   765播放
   07:08
   [45] 5.6.1意境(下)
   976播放
   07:07
   [46] 5.6.2意境(上)
   1514播放
   05:09
   [47] 5.6.2意境(下)
   1513播放
   05:09
   [48] 6.1审美活动的前提(上)
   1065播放
   06:30
   [49] 6.1审美活动的前提(下)
   1347播放
   06:32
   [50] 6.2审美感知活动(上)
   691播放
   07:20
   [51] 6.2审美感知活动(下)
   1440播放
   07:19
   [52] 6.3审美想象活动(上)
   1604播放
   07:20
   [53] 6.3审美想象活动(下)
   1596播放
   07:21
   [54] 6.4审美情感活动(上)
   1162播放
   07:14
   [55] 6.4审美情感活动(下)
   1610播放
   07:20
   [56] 6.5审美活动的特点(上)
   908播放
   07:14
   [57] 6.5审美活动的特点(下)
   2035播放
   07:19
   [58] 7.1中国艺术传统(上)
   1364播放
   06:52
   [59] 7.1中国艺术传统(下)
   903播放
   06:55
   [60] 7.2西方艺术传统(上)
   898播放
   07:00
   [61] 7.2西方艺术传统(下)
   1572播放
   07:01
   [62] 7.3.1艺术本体论(上)
   1170播放
   06:24
   [63] 7.3.1艺术本体论(下)
   836播放
   06:30
   [64] 7.3.2艺术本体论(上)
   863播放
   06:04
   [65] 7.3.2艺术本体论(下)
   1037播放
   06:07
   [66] 7.3.3艺术本体论(上)
   824播放
   06:22
   [67] 7.3.3艺术本体论(下)
   693播放
   06:23
   [68] 7.3.4艺术本体论(上)
   1536播放
   06:31
   [69] 7.3.4艺术本体论(下)
   1478播放
   06:33
   [70] 7.3.5艺术本体论(上)
   576播放
   06:13
   [71] 7.3.5艺术本体论(下)
   1060播放
   06:18
   [72] 7.3.6艺术本体论(上)
   980播放
   07:19
   [73] 7.3.6艺术本体论(下)
   1175播放
   07:18
   为你推荐
   04:13
   “生死有命,富贵在天”,下半句才是...
   6337播放
   08:40
   02.“人生的智慧”是什么?(下)
   4578播放
   04:17
   我们为什么执念人生的意义,人生到底...
   2502播放
   00:21
   人生不是一场物质的盛宴,而是一次灵...
   1467播放
   06:17
   第7集 庄子的智慧人生之超脱生死...
   1919播放
   04:34
   人生而自由 却无往不在枷锁之中
   4233播放
   10:25
   衡中演讲中那些令人明显不适的地方
   17.9万播放
   03:34
   40岁到50岁,为何说是人生最苦的...
   2354播放
   05:12
   【欧丽娟】人生需要真正的淡泊,才能...
   1225播放
   00:59
   心能转境而不随境转#自我提升 #智...
   1296播放
   10:18
   《人间值得》:90岁心理医生写给我...
   21.5万播放
   18:00
   【CC讲坛】任思鸿:艺术置唤灵魂空...
   2.0万播放
   01:31
   怎么看自己怎么顺眼#爱自己 #人生...
   3932播放