APP下载
反馈
4-1二次函数.wmv(上)
867 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(238)
   自动播放
   [1] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   4513播放
   17:45
   [2] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1195播放
   17:51
   [3] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1580播放
   17:41
   [7] 1-2二次函数(一).wmv(上)
   1798播放
   13:58
   [8] 1-2二次函数(一).wmv(中)
   957播放
   14:05
   [9] 1-2二次函数(一).wmv(下)
   806播放
   14:22
   [10] 2-1二次函数(二).wmv(上)
   911播放
   14:23
   [11] 2-1二次函数(二).wmv(中)
   894播放
   14:23
   [12] 2-1二次函数(二).wmv(下)
   1127播放
   14:17
   [13] 2-2二次函数(二).wmv(上)
   1526播放
   11:38
   [14] 2-2二次函数(二).wmv(中)
   652播放
   12:01
   [15] 2-2二次函数(二).wmv(下)
   1369播放
   11:32
   [16] 3-1二次函数(三).wmv(上)
   1280播放
   11:46
   [17] 3-1二次函数(三).wmv(中)
   1112播放
   11:53
   [18] 3-1二次函数(三).wmv(下)
   1118播放
   11:55
   [19] 3-2二次函数(三).wmv(上)
   1564播放
   16:54
   [20] 3-2二次函数(三).wmv(中)
   1611播放
   17:00
   [21] 3-2二次函数(三).wmv(下)
   1609播放
   16:57
   [22] 4-1二次函数(四).wmv(上)
   824播放
   11:52
   [23] 4-1二次函数(四).wmv(中)
   1102播放
   12:05
   [24] 4-1二次函数(四).wmv(下)
   1227播放
   11:49
   [25] 4-2二次函数(四).wmv(上)
   608播放
   12:13
   [26] 4-2二次函数(四).wmv(中)
   1307播放
   12:33
   [27] 4-2二次函数(四).wmv(下)
   872播放
   12:16
   [31] 5-2二次函数(五).wmv(上)
   1267播放
   15:27
   [32] 5-2二次函数(五).wmv(中)
   1143播放
   15:39
   [33] 5-2二次函数(五).wmv(下)
   1277播放
   15:22
   [34] 6-1二次函数(六).wmv(上)
   961播放
   16:04
   [35] 6-1二次函数(六).wmv(中)
   650播放
   16:05
   [36] 6-1二次函数(六).wmv(下)
   658播放
   16:00
   [37] 6-2二次函数(六).wmv(上)
   594播放
   15:30
   [38] 6-2二次函数(六).wmv(中)
   1460播放
   15:33
   [39] 6-2二次函数(六).wmv(下)
   1054播放
   15:32
   [43] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1425播放
   13:53
   [44] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1513播放
   13:55
   [45] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1236播放
   13:52
   [46] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   928播放
   14:46
   [47] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   901播放
   14:53
   [48] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   630播放
   14:44
   [49] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   932播放
   14:21
   [50] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   615播放
   14:24
   [54] 1-2垂径定理.wmv(上)
   1482播放
   14:04
   [55] 1-2垂径定理.wmv(中)
   1478播放
   14:05
   [56] 1-2垂径定理.wmv(下)
   959播放
   14:01
   [57] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1075播放
   13:34
   [58] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   616播放
   13:53
   [59] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1358播放
   13:48
   [60] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1121播放
   12:17
   [61] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1267播放
   12:29
   [62] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1526播放
   13:10
   [63] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(中...
   514播放
   13:29
   [64] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(下...
   942播放
   13:20
   [65] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1437播放
   11:46
   [66] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(中...
   1197播放
   11:53
   [67] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(下...
   1048播放
   12:00
   [68] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   756播放
   11:33
   [69] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   697播放
   11:39
   [70] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   790播放
   11:28
   [71] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1203播放
   11:14
   [72] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1356播放
   11:25
   [73] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1419播放
   11:10
   [74] 5-1圆的综合训练.wmv(上)
   678播放
   10:05
   [75] 5-1圆的综合训练.wmv(中)
   629播放
   10:07
   [76] 5-1圆的综合训练.wmv(下)
   1017播放
   10:05
   [77] 5-2圆的综合训练.wmv(上)
   1480播放
   14:56
   [78] 5-2圆的综合训练.wmv(下)
   1434播放
   14:58
   [82] 7-1相似三角形.wmv(上)
   820播放
   11:05
   [83] 7-1相似三角形.wmv(中)
   1125播放
   11:19
   [84] 7-1相似三角形.wmv(下)
   1401播放
   11:05
   [85] 7-2相似三角形.wmv(上)
   976播放
   11:34
   [86] 7-2相似三角形.wmv(中)
   559播放
   11:53
   [87] 7-2相似三角形.wmv(下)
   1284播放
   11:43
   [88] 8-2相似三角形的应用.wmv(上...
   547播放
   10:10
   [89] 8-2相似三角形的应用.wmv(中...
   944播放
   10:25
   [90] 8-2相似三角形的应用.wmv(下...
   558播放
   10:02
   [94] 2-1圆(一).wmv(上)
   1568播放
   16:29
   [95] 2-1圆(一).wmv(中)
   1243播放
   16:31
   [96] 2-1圆(一).wmv(下)
   652播放
   16:29
   [97] 2-2圆(一).wmv(上)
   1290播放
   10:49
   [98] 2-2圆(一).wmv(中)
   1063播放
   10:59
   [99] 2-2圆(一).wmv(下)
   1043播放
   10:53
   [100] 3-1圆(二).wmv(上)
   692播放
   14:42
   [101] 3-1圆(二).wmv(下)
   1437播放
   14:41
   [102] 3-2圆(二).wmv(上)
   709播放
   11:52
   [103] 3-2圆(二).wmv(中)
   579播放
   11:53
   [104] 3-2圆(二).wmv(下)
   596播放
   11:48
   [105] 4-1二次函数.wmv(上)
   867播放
   待播放
   [106] 4-1二次函数.wmv(中)
   1059播放
   14:21
   [107] 4-1二次函数.wmv(下)
   1198播放
   14:12
   [111] 5-1解直角三角形.wmv(上)
   707播放
   13:36
   [112] 5-1解直角三角形.wmv(中)
   1426播放
   13:45
   [113] 5-1解直角三角形.wmv(下)
   546播放
   13:37
   [114] 5-2解直角三角形.wmv(上)
   1470播放
   13:50
   [115] 5-2解直角三角形.wmv(中)
   1436播放
   14:01
   [116] 5-2解直角三角形.wmv(下)
   1297播放
   13:43
   [117] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   554播放
   12:18
   [118] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   929播放
   12:21
   [119] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   861播放
   12:18
   [120] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   749播放
   12:53
   [121] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   737播放
   12:55
   [122] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   655播放
   12:47
   [123] 7-1投影与视图.wmv(上)
   1457播放
   12:15
   [124] 7-1投影与视图.wmv(中)
   1415播放
   12:27
   [125] 7-1投影与视图.wmv(下)
   1110播放
   12:09
   [132] 8-1概率.wmv(上)
   1137播放
   13:32
   [133] 8-1概率.wmv(中)
   926播放
   13:37
   [134] 8-1概率.wmv(下)
   1412播放
   13:26
   [135] 8-2概率.wmv(上)
   1445播放
   17:42
   [136] 8-2概率.wmv(中)
   1356播放
   17:45
   [137] 8-2概率.wmv(下)
   759播放
   17:42
   [141] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1559播放
   14:52
   [142] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1435播放
   14:53
   [143] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   780播放
   14:52
   [144] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   907播放
   15:06
   [145] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   989播放
   15:09
   [146] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   575播放
   15:08
   [147] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   709播放
   15:11
   [148] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1288播放
   15:19
   [149] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1115播放
   15:09
   [150] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   881播放
   12:25
   [151] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1118播放
   12:35
   [152] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1476播放
   12:28
   [153] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   581播放
   15:34
   [154] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   768播放
   15:41
   [155] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   1076播放
   15:30
   [159] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   1116播放
   15:15
   [160] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   924播放
   15:27
   [161] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   857播放
   15:09
   [162] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   671播放
   10:56
   [163] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   820播放
   11:01
   [164] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   1209播放
   10:48
   [165] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1434播放
   11:59
   [166] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1468播放
   12:07
   [167] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1258播放
   11:59
   [168] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1354播放
   12:14
   [169] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1095播放
   12:25
   [170] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   579播放
   12:07
   [171] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   767播放
   12:07
   [172] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   954播放
   12:11
   [173] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   1155播放
   12:11
   [174] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   795播放
   14:07
   [175] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   723播放
   14:11
   [176] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   550播放
   14:11
   [180] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1401播放
   15:15
   [181] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1410播放
   15:27
   [182] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1267播放
   15:11
   [183] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1340播放
   14:28
   [184] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1193播放
   14:29
   [185] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1188播放
   14:29
   [189] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   916播放
   14:22
   [190] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   516播放
   14:29
   [191] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   1126播放
   14:20
   [195] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1401播放
   12:44
   [196] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   672播放
   13:01
   [197] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1340播放
   12:59
   [198] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1128播放
   14:20
   [199] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1419播放
   14:21
   [200] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1343播放
   13:05
   [201] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   623播放
   13:07
   [202] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1195播放
   13:04
   [203] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1329播放
   13:40
   [204] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   876播放
   13:41
   [205] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1485播放
   13:36
   [206] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   1438播放
   12:53
   [207] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   890播放
   12:55
   [208] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   515播放
   12:52
   [209] 4-1相似三角形.wmv(上)
   1441播放
   13:07
   [210] 4-1相似三角形.wmv(中)
   1325播放
   13:23
   [211] 4-1相似三角形.wmv(下)
   1199播放
   13:10
   [212] 4-2相似三角形.wmv(上)
   1090播放
   13:11
   [213] 4-2相似三角形.wmv(中)
   546播放
   13:13
   [214] 4-2相似三角形.wmv(下)
   1491播放
   13:15
   [215] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   1175播放
   12:25
   [216] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   964播放
   12:35
   [217] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   526播放
   12:28
   [221] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   1441播放
   13:12
   [222] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   588播放
   13:21
   [223] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   982播放
   13:11
   [224] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   804播放
   13:11
   [225] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   821播放
   13:19
   [226] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   874播放
   13:11
   [227] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   632播放
   14:01
   [228] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   1343播放
   14:23
   [229] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   581播放
   14:15
   [230] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   854播放
   13:14
   [231] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   1273播放
   13:37
   [232] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   657播放
   13:10
   [233] 9-1点与圆的位置关系.wmv(上...
   572播放
   13:46
   [234] 9-1点与圆的位置关系.wmv(中...
   660播放
   13:53
   [235] 9-1点与圆的位置关系.wmv(下...
   1426播放
   13:43
   [236] 9-2点与圆的位置关系.wmv(上...
   657播放
   10:08
   [237] 9-2点与圆的位置关系.wmv(中...
   1504播放
   10:13
   [238] 9-2点与圆的位置关系.wmv(下...
   1033播放
   10:02
   为你推荐
   07:16
   如何理解二元函数可微(上)
   1519播放
   11:58
   02 函数的介绍(下)
   641播放
   13:42
   b07幂指对函数综合(中)
   1516播放
   07:25
   浙江大学公开课:分布函数(一)
   5.2万播放
   12:44
   Pandas其他函数运用(上)-第...
   955播放
   10:57
   5-19 函数 函数的定义(下)
   1019播放
   04:09
   【【Python教程】看漫画学py...
   1927播放
   14:33
   38-第7章单行函数课后练习(上)
   714播放
   09:51
   Day19-11 函数递归介绍(上...
   1446播放
   23:51
   2.4 幂函数与二次函数(基础A)
   1.7万播放
   07:56
   2.1 函数及其表示(基础A)(上...
   2936播放
   22:50
   华中科技大学公开课:解析函数(七)
   1.4万播放
   14:35
   [oeasy]excel182逻辑...
   2024播放
   13:18
   第十四章 第一单元:幂函数的运算
   7777播放