APP下载
反馈
4-1二次函数.wmv(上)
967 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(238)
   自动播放
   [1] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1.0万播放
   17:45
   [2] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1505播放
   17:51
   [3] 6-1图形的平移与旋转(下).wm...
   1720播放
   17:41
   [7] 1-2二次函数(一).wmv(上)
   2378播放
   13:58
   [8] 1-2二次函数(一).wmv(中)
   1157播放
   14:05
   [9] 1-2二次函数(一).wmv(下)
   936播放
   14:22
   [10] 2-1二次函数(二).wmv(上)
   1061播放
   14:23
   [11] 2-1二次函数(二).wmv(中)
   1054播放
   14:23
   [12] 2-1二次函数(二).wmv(下)
   1237播放
   14:17
   [13] 2-2二次函数(二).wmv(上)
   1666播放
   11:38
   [14] 2-2二次函数(二).wmv(中)
   772播放
   12:01
   [15] 2-2二次函数(二).wmv(下)
   1479播放
   11:32
   [16] 3-1二次函数(三).wmv(上)
   1350播放
   11:46
   [17] 3-1二次函数(三).wmv(中)
   1132播放
   11:53
   [18] 3-1二次函数(三).wmv(下)
   1188播放
   11:55
   [19] 3-2二次函数(三).wmv(上)
   1634播放
   16:54
   [20] 3-2二次函数(三).wmv(中)
   1691播放
   17:00
   [21] 3-2二次函数(三).wmv(下)
   1679播放
   16:57
   [22] 4-1二次函数(四).wmv(上)
   924播放
   11:52
   [23] 4-1二次函数(四).wmv(中)
   1142播放
   12:05
   [24] 4-1二次函数(四).wmv(下)
   1287播放
   11:49
   [25] 4-2二次函数(四).wmv(上)
   638播放
   12:13
   [26] 4-2二次函数(四).wmv(中)
   1357播放
   12:33
   [27] 4-2二次函数(四).wmv(下)
   962播放
   12:16
   [31] 5-2二次函数(五).wmv(上)
   1347播放
   15:27
   [32] 5-2二次函数(五).wmv(中)
   1193播放
   15:39
   [33] 5-2二次函数(五).wmv(下)
   1337播放
   15:22
   [34] 6-1二次函数(六).wmv(上)
   1051播放
   16:04
   [35] 6-1二次函数(六).wmv(中)
   740播放
   16:05
   [36] 6-1二次函数(六).wmv(下)
   738播放
   16:00
   [37] 6-2二次函数(六).wmv(上)
   654播放
   15:30
   [38] 6-2二次函数(六).wmv(中)
   1530播放
   15:33
   [39] 6-2二次函数(六).wmv(下)
   1134播放
   15:32
   [43] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1575播放
   13:53
   [44] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1663播放
   13:55
   [45] 7-2二次函数压轴题(一).wmv...
   1366播放
   13:52
   [46] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   1048播放
   14:46
   [47] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   951播放
   14:53
   [48] 8-1二次函数压轴题(二).wmv...
   720播放
   14:44
   [49] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   1052播放
   14:21
   [50] 8-2二次函数压轴题(二).wmv...
   695播放
   14:24
   [54] 1-2垂径定理.wmv(上)
   1792播放
   14:04
   [55] 1-2垂径定理.wmv(中)
   1578播放
   14:05
   [56] 1-2垂径定理.wmv(下)
   1039播放
   14:01
   [57] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1185播放
   13:34
   [58] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   686播放
   13:53
   [59] 2-1点、直线与圆的位置关系.wm...
   1388播放
   13:48
   [60] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1141播放
   12:17
   [61] 2-2点、直线与圆的位置关系.wm...
   1307播放
   12:29
   [62] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1596播放
   13:10
   [63] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(中...
   604播放
   13:29
   [64] 3-1圆与圆的位置关系.wmv(下...
   1012播放
   13:20
   [65] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(上...
   1507播放
   11:46
   [66] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(中...
   1237播放
   11:53
   [67] 3-2圆与圆的位置关系.wmv(下...
   1108播放
   12:00
   [68] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1006播放
   11:33
   [69] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   757播放
   11:39
   [70] 4-1正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   850播放
   11:28
   [71] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1283播放
   11:14
   [72] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1436播放
   11:25
   [73] 4-2正多边形与圆、弧长、扇形面积...
   1499播放
   11:10
   [74] 5-1圆的综合训练.wmv(上)
   738播放
   10:05
   [75] 5-1圆的综合训练.wmv(中)
   739播放
   10:07
   [76] 5-1圆的综合训练.wmv(下)
   1077播放
   10:05
   [77] 5-2圆的综合训练.wmv(上)
   1590播放
   14:56
   [78] 5-2圆的综合训练.wmv(下)
   1614播放
   14:58
   [82] 7-1相似三角形.wmv(上)
   1090播放
   11:05
   [83] 7-1相似三角形.wmv(中)
   1255播放
   11:19
   [84] 7-1相似三角形.wmv(下)
   1451播放
   11:05
   [85] 7-2相似三角形.wmv(上)
   1066播放
   11:34
   [86] 7-2相似三角形.wmv(中)
   599播放
   11:53
   [87] 7-2相似三角形.wmv(下)
   1314播放
   11:43
   [88] 8-2相似三角形的应用.wmv(上...
   647播放
   10:10
   [89] 8-2相似三角形的应用.wmv(中...
   1064播放
   10:25
   [90] 8-2相似三角形的应用.wmv(下...
   708播放
   10:02
   [94] 2-1圆(一).wmv(上)
   1708播放
   16:29
   [95] 2-1圆(一).wmv(中)
   1323播放
   16:31
   [96] 2-1圆(一).wmv(下)
   732播放
   16:29
   [97] 2-2圆(一).wmv(上)
   1380播放
   10:49
   [98] 2-2圆(一).wmv(中)
   1123播放
   10:59
   [99] 2-2圆(一).wmv(下)
   1103播放
   10:53
   [100] 3-1圆(二).wmv(上)
   752播放
   14:42
   [101] 3-1圆(二).wmv(下)
   1507播放
   14:41
   [102] 3-2圆(二).wmv(上)
   799播放
   11:52
   [103] 3-2圆(二).wmv(中)
   709播放
   11:53
   [104] 3-2圆(二).wmv(下)
   686播放
   11:48
   [105] 4-1二次函数.wmv(上)
   967播放
   待播放
   [106] 4-1二次函数.wmv(中)
   1159播放
   14:21
   [107] 4-1二次函数.wmv(下)
   1298播放
   14:12
   [111] 5-1解直角三角形.wmv(上)
   797播放
   13:36
   [112] 5-1解直角三角形.wmv(中)
   1506播放
   13:45
   [113] 5-1解直角三角形.wmv(下)
   626播放
   13:37
   [114] 5-2解直角三角形.wmv(上)
   1530播放
   13:50
   [115] 5-2解直角三角形.wmv(中)
   1506播放
   14:01
   [116] 5-2解直角三角形.wmv(下)
   1357播放
   13:43
   [117] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   614播放
   12:18
   [118] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   1019播放
   12:21
   [119] 6-1解直角三角形的应用.wmv(...
   911播放
   12:18
   [120] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   799播放
   12:53
   [121] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   787播放
   12:55
   [122] 6-2解直角三角形的应用.wmv(...
   785播放
   12:47
   [123] 7-1投影与视图.wmv(上)
   1527播放
   12:15
   [124] 7-1投影与视图.wmv(中)
   1465播放
   12:27
   [125] 7-1投影与视图.wmv(下)
   1140播放
   12:09
   [132] 8-1概率.wmv(上)
   1207播放
   13:32
   [133] 8-1概率.wmv(中)
   986播放
   13:37
   [134] 8-1概率.wmv(下)
   1512播放
   13:26
   [135] 8-2概率.wmv(上)
   1475播放
   17:42
   [136] 8-2概率.wmv(中)
   1426播放
   17:45
   [137] 8-2概率.wmv(下)
   799播放
   17:42
   [141] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1829播放
   14:52
   [142] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1575播放
   14:53
   [143] 01-2数与式、方程不等式.wmv...
   1040播放
   14:52
   [144] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   1107播放
   15:06
   [145] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   1059播放
   15:09
   [146] 02-1函数及其图像(一).wmv...
   615播放
   15:08
   [147] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   749播放
   15:11
   [148] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1338播放
   15:19
   [149] 02-2函数及其图像(一).wmv...
   1155播放
   15:09
   [150] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   931播放
   12:25
   [151] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1138播放
   12:35
   [152] 03-1函数及其图像(二).wmv...
   1506播放
   12:28
   [153] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   651播放
   15:34
   [154] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   788播放
   15:41
   [155] 03-2函数及其图像(二).wmv...
   1096播放
   15:30
   [159] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   1156播放
   15:15
   [160] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   934播放
   15:27
   [161] 04-2图形的认识——三角形、四边...
   1027播放
   15:09
   [162] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   681播放
   10:56
   [163] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   870播放
   11:01
   [164] 05-1图形的认识——四边形的压轴...
   1219播放
   10:48
   [165] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1444播放
   11:59
   [166] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1508播放
   12:07
   [167] 05-2图形的认识——四边形的压轴...
   1268播放
   11:59
   [168] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1424播放
   12:14
   [169] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   1335播放
   12:25
   [170] 06-1图形的认识——圆.wmv(...
   609播放
   12:07
   [171] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   787播放
   12:07
   [172] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   1004播放
   12:11
   [173] 06-2图形的认识——圆.wmv(...
   1285播放
   12:11
   [174] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   835播放
   14:07
   [175] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   753播放
   14:11
   [176] 07-1压轴题精讲(一).wmv(...
   580播放
   14:11
   [180] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1441播放
   15:15
   [181] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1420播放
   15:27
   [182] 08-1压轴题精讲(二).wmv(...
   1287播放
   15:11
   [183] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1350播放
   14:28
   [184] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1213播放
   14:29
   [185] 09-2中考热点之猜想、探索规律型...
   1198播放
   14:29
   [189] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   936播放
   14:22
   [190] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   526播放
   14:29
   [191] 10-2中考热点之方案设计型.wm...
   1136播放
   14:20
   [195] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1531播放
   12:44
   [196] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   822播放
   13:01
   [197] 1-2一元二次方程的解法及应用.w...
   1420播放
   12:59
   [198] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1228播放
   14:20
   [199] 2-1列分式方程或一元二次方程解应...
   1539播放
   14:21
   [200] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1383播放
   13:05
   [201] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   773播放
   13:07
   [202] 2-2列分式方程或一元二次方程解应...
   1225播放
   13:04
   [203] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1399播放
   13:40
   [204] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   926播放
   13:41
   [205] 3-1一元二次方程的根的判别式.w...
   1505播放
   13:36
   [206] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   1468播放
   12:53
   [207] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   910播放
   12:55
   [208] 3-2一元二次方程的根的判别式.w...
   525播放
   12:52
   [209] 4-1相似三角形.wmv(上)
   1481播放
   13:07
   [210] 4-1相似三角形.wmv(中)
   1335播放
   13:23
   [211] 4-1相似三角形.wmv(下)
   1209播放
   13:10
   [212] 4-2相似三角形.wmv(上)
   1100播放
   13:11
   [213] 4-2相似三角形.wmv(中)
   556播放
   13:13
   [214] 4-2相似三角形.wmv(下)
   1501播放
   13:15
   [215] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   1195播放
   12:25
   [216] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   994播放
   12:35
   [217] 5-1图形的平移与旋转(上).wm...
   566播放
   12:28
   [221] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   1461播放
   13:12
   [222] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   628播放
   13:21
   [223] 7-1圆的基本性质(上).wmv(...
   992播放
   13:11
   [224] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   824播放
   13:11
   [225] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   851播放
   13:19
   [226] 7-2圆的基本性质(上).wmv(...
   914播放
   13:11
   [227] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   652播放
   14:01
   [228] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   1353播放
   14:23
   [229] 8-1圆的基本性质(下).wmv(...
   601播放
   14:15
   [230] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   914播放
   13:14
   [231] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   1283播放
   13:37
   [232] 8-2圆的基本性质(下).wmv(...
   677播放
   13:10
   [233] 9-1点与圆的位置关系.wmv(上...
   602播放
   13:46
   [234] 9-1点与圆的位置关系.wmv(中...
   680播放
   13:53
   [235] 9-1点与圆的位置关系.wmv(下...
   1446播放
   13:43
   [236] 9-2点与圆的位置关系.wmv(上...
   687播放
   10:08
   [237] 9-2点与圆的位置关系.wmv(中...
   1534播放
   10:13
   [238] 9-2点与圆的位置关系.wmv(下...
   1073播放
   10:02
   为你推荐
   07:16
   如何理解二元函数可微(上)
   1769播放
   11:58
   02 函数的介绍(下)
   1041播放
   13:37
   b07幂指对函数综合(下)
   1297播放
   10:57
   5-19 函数 函数的定义(下)
   1419播放
   14:33
   38-第7章单行函数课后练习(上)
   874播放
   09:51
   Day19-11 函数递归介绍(上...
   1516播放
   23:51
   2.4 幂函数与二次函数(基础A)
   1.7万播放
   07:56
   2.1 函数及其表示(基础A)(上...
   9246播放
   29:07
   [oeasy]excel182逻辑...
   1332播放
   18:31
   【基础】【函数】12、指对运算(中...
   1748播放
   05:37
   6.4.2 有理分式函数的化简(上...
   1282播放
   02:50
   2.3理解Python中的变量
   1.5万播放
   11:15
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   10.5万播放
   42:29
   6.2 消息认证码与消息检测码、杂...
   14.9万播放