APP下载
反馈
9.1 分式及其基本性质 ②(下)
1467 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(81)
   自动播放
   [1] 6.1 平方根 立方根 ①(上)
   7.7万播放
   10:13
   [2] 6.1 平方根 立方根 ①(中)
   7883播放
   10:15
   [3] 6.1 平方根 立方根 ①(下)
   7451播放
   10:08
   [4] 6.1 平方根 立方根 ②(上)
   1.7万播放
   13:22
   [5] 6.1 平方根 立方根 ②(下)
   3459播放
   13:23
   [6] 6.2 实数 ①(上)
   1.7万播放
   10:26
   [7] 6.2 实数 ①(中)
   2215播放
   10:28
   [8] 6.2 实数 ①(下)
   2392播放
   10:19
   [9] 6.2 实数 ②(上)
   7259播放
   10:50
   [10] 6.2 实数 ②(中)
   2255播放
   10:55
   [11] 6.2 实数 ②(下)
   2391播放
   10:45
   [12] 6.2 实数 ③(上)
   5158播放
   14:41
   [13] 6.2 实数 ③(下)
   3966播放
   14:47
   [14] 第6章 小结与评价(上)
   4755播放
   13:33
   [15] 第6章 小结与评价(下)
   1954播放
   13:32
   [16] 7.1 不等式及其基本性质②(上)
   8839播放
   14:57
   [17] 7.1 不等式及其基本性质②(下)
   1853播放
   14:57
   [18] 7.2 一元一次不等式①(上)
   9339播放
   14:57
   [19] 7.2 一元一次不等式①(下)
   1832播放
   15:00
   [20] 7.2 一元一次不等式②(上)
   4818播放
   15:01
   [21] 7.2 一元一次不等式②(下)
   2311播放
   15:05
   [22] 7.2 一元一次不等式③(上)
   4521播放
   14:26
   [23] 7.2 一元一次不等式③(下)
   1924播放
   14:31
   [24] 7.3 一元一次不等式组 ③(上)
   6147播放
   14:33
   [25] 7.3 一元一次不等式组 ③(下)
   1604播放
   14:34
   [26] 第7章 小结与评价(上)
   3603播放
   13:40
   [27] 第7章 小结与评价(下)
   1735播放
   13:43
   [28] 8.1 幂的运算①(上)
   8210播放
   14:49
   [29] 8.1 幂的运算①(下)
   2630播放
   14:48
   [30] 8.1 幂的运算②(上)
   4813播放
   13:59
   [31] 8.1 幂的运算②(下)
   2382播放
   14:02
   [32] 8.1 幂的运算④(上)
   5093播放
   13:56
   [33] 8.1 幂的运算④(下)
   1316播放
   13:52
   [34] 8.1 幂的运算⑤(上)
   4533播放
   14:07
   [35] 8.1 幂的运算⑤(下)
   1566播放
   14:07
   [36] 8.2 整式乘法①(上)
   6788播放
   14:31
   [37] 8.2 整式乘法①(下)
   1539播放
   14:35
   [38] 8.2 整式乘法②(上)
   4058播放
   14:11
   [39] 8.2 整式乘法②(下)
   2115播放
   14:14
   [40] 8.2 整式乘法③(上)
   3506播放
   14:38
   [41] 8.2 整式乘法③(下)
   1533播放
   14:36
   [42] 8.2 整式乘法③(上)
   3637播放
   14:38
   [43] 8.2 整式乘法③(下)
   1827播放
   14:36
   [44] 8.2 整式乘法④(上)
   3726播放
   14:05
   [45] 8.2 整式乘法④(下)
   1283播放
   14:08
   [46] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   1.6万播放
   14:34
   [47] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   2105播放
   14:33
   [48] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   5895播放
   13:35
   [49] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   1572播放
   13:32
   [50] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   5754播放
   13:57
   [51] 8.3 完全平方公式与平方差公式 ...
   2205播放
   14:00
   [52] 8.4 因式分解②(上)
   1.8万播放
   13:49
   [53] 8.4 因式分解②(下)
   3010播放
   13:50
   [54] 8.4 因式分解③(上)
   7072播放
   14:44
   [55] 8.4 因式分解③(下)
   1733播放
   14:50
   [56] 8.4 因式分解④(上)
   4974播放
   15:01
   [57] 8.4 因式分解④(下)
   1287播放
   14:59
   [58] 8.5 综合与实践①(上)
   4055播放
   14:27
   [59] 8.5 综合与实践①(下)
   1705播放
   14:30
   [60] 8.5 综合与实践②(上)
   1821播放
   13:54
   [61] 8.5 综合与实践②(下)
   1445播放
   13:57
   [62] 第8章 小结与评价(上)
   2788播放
   14:22
   [63] 第8章 小结与评价(下)
   1176播放
   14:21
   [64] 9.1 分式及其基本性质 ①(上)
   5534播放
   14:37
   [65] 9.1 分式及其基本性质 ①(下)
   1543播放
   14:38
   [66] 9.1 分式及其基本性质 ②(上)
   4233播放
   14:19
   [67] 9.1 分式及其基本性质 ②(下)
   1467播放
   待播放
   [68] 9.1 分式及其基本性质 ③(上)
   3522播放
   13:35
   [69] 9.1 分式及其基本性质 ③(下)
   1566播放
   13:35
   [70] 9.2 分式的运算 ①(上)
   5869播放
   14:47
   [71] 9.2 分式的运算 ①(下)
   1854播放
   14:47
   [72] 9.2 分式的运算 ③(上)
   4256播放
   14:44
   [73] 9.2 分式的运算 ③(下)
   1925播放
   14:43
   [74] 9.2 分式的运算 ④(上)
   3135播放
   13:33
   [75] 9.2 分式的运算 ④(下)
   1934播放
   13:39
   [76] 9.3 分式方程①(上)
   5372播放
   15:01
   [77] 9.3 分式方程①(下)
   1289播放
   15:05
   [78] 9.3 分式方程②(上)
   3156播放
   14:35
   [79] 9.3 分式方程②(下)
   1381播放
   14:38
   [80] 9.3 分式方程③(上)
   2832播放
   13:37
   [81] 9.3 分式方程③(下)
   1061播放
   13:34
   为你推荐
   12:22
   13判定与性质定理习题课(上)
   909播放
   07:33
   [复习]第22章 二次函数与方程不...
   2003播放
   06:29
   07第七讲 有理函数的部分分式分解...
   1033播放
   14:06
   【课时4.因式分解】课时5.分式(...
   1631播放
   11:47
   【初中数学八年级数学上册 北京版】...
   728播放
   14:44
   9 小专题复习:分式(下)
   732播放
   29:54
   5.3 应用一元一次方程——水箱变...
   4.4万播放
   13:40
   【北京师范大学公开课:统计学导论】...
   1385播放
   09:45
   21 用2~5的乘法口诀求商练习(...
   2755播放
   21:12
   2.2.1数列极限的性质和运算法则...
   1642播放
   14:08
   【哈尔滨工程大学公开课:数学零距离...
   2208播放
   24:03
   5 等差数列的前n项和公式(1)
   2.2万播放
   03:07
   分式计算,千万不能去硬算,学会方法...
   1016播放
   06:10
   初高中衔接练习:一元二次不等式 练...
   3663播放