APP下载
反馈
2.3 大数据相关技术基础(3):大数据计算、分析与可视化
1470 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(67)
   自动播放
   [1] 5.2 Apache Spark之...
   7451播放
   05:25
   [2] 5.2 Apache Spark之...
   1882播放
   05:27
   [3] 《大数据导论》课程简介
   2884播放
   03:42
   [4] 1.1 什么是大数据(上)
   2488播放
   05:52
   [5] 1.1 什么是大数据(下)
   1555播放
   05:57
   [6] 1.2 大数据的价值和作用(上)
   1656播放
   05:28
   [7] 1.2 大数据的价值和作用(下)
   780播放
   05:33
   [8] 1.3 大数据时代的思维变革
   2143播放
   04:49
   [9] 2.1 大数据相关技术基础(1):...
   2189播放
   05:22
   [10] 2.1 大数据相关技术基础(1):...
   1117播放
   05:23
   [11] 2.2 大数据相关技术基础(2):...
   1597播放
   07:52
   [12] 2.3 大数据相关技术基础(3):...
   1470播放
   待播放
   [13] 3.1 大数据的来源
   1901播放
   04:20
   [14] 3.2 大数据采集
   1700播放
   04:43
   [15] 3.3 大数据预处理
   2084播放
   05:56
   [16] 3.4 大数据集成
   1764播放
   02:42
   [17] 4.1 hadoop简介之一(上)
   2017播放
   07:19
   [18] 4.1 hadoop简介之一(下)
   1242播放
   07:16
   [19] 4.1 hadoop简介之二(上)
   1484播放
   05:36
   [20] 4.1 hadoop简介之二(下)
   1559播放
   05:33
   [21] 4.2 HDFS的简要介绍(上)
   1556播放
   07:26
   [22] 4.2 HDFS的简要介绍(下)
   1023播放
   07:31
   [23] 4.3 基于HDFS的数据库之一
   1276播放
   08:44
   [24] 4.3 基于HDFS的数据库之二(...
   1912播放
   07:10
   [25] 4.3 基于HDFS的数据库之二(...
   789播放
   07:11
   [26] 4.3 基于HDFS的数据库之三(...
   976播放
   09:36
   [27] 4.3 基于HDFS的数据库之三(...
   1207播放
   09:35
   [28] 4.4 一种基于Hadoop的数据...
   1144播放
   05:38
   [29] 4.4 一种基于Hadoop的数据...
   1263播放
   05:40
   [30] 4.4 一种基于Hadoop的数据...
   1145播放
   05:11
   [31] 4.4 一种基于Hadoop的数据...
   1293播放
   05:12
   [32] 4.4 一种基于Hadoop的数据...
   1657播放
   06:00
   [33] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   1000播放
   09:52
   [34] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   1075播放
   08:16
   [35] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   831播放
   08:15
   [36] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   1524播放
   07:51
   [37] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   720播放
   07:48
   [38] 5.1 一种并行编程模型--Map...
   723播放
   05:14
   [39] 5.2 Apache Spark之...
   1301播放
   06:57
   [40] 5.2 Apache Spark之...
   838播放
   06:54
   [41] 5.2 Apache Spark之...
   902播放
   05:17
   [42] 5.2 Apache Spark之...
   1361播放
   05:24
   [43] 6.1 数据描述性分析(上)
   1736播放
   06:55
   [44] 6.1 数据描述性分析(下)
   1078播放
   07:00
   [45] 6.2 回归分析
   1179播放
   07:06
   [46] 6.3 聚类分析(上)
   1702播放
   05:40
   [47] 6.3 聚类分析(下)
   843播放
   05:37
   [48] 6.4 分类分析(上)
   1050播放
   07:13
   [49] 6.4 分类分析(下)
   1494播放
   07:16
   [50] 6.5 Weka数据挖掘软件简介
   1552播放
   07:42
   [51] 7.1.1 数据可视化的概念
   743播放
   03:36
   [52] 7.1.2 数据可视化的发展历程
   908播放
   06:32
   [53] 7.1.3 数据可视化技术
   1247播放
   03:15
   [54] 7.2.1 数据可视化的技术分类
   1232播放
   08:16
   [55] 7.2.2 数据可视化具体方法
   979播放
   08:36
   [56] 7.3.1 数据可视化工具简介
   1043播放
   09:06
   [57] 7.3.2 Excel数据可视化方...
   1919播放
   08:52
   [58] 7.3.2 Excel数据可视化方...
   1350播放
   08:48
   [59] 7.3.3 Tableau可视化基...
   1498播放
   06:24
   [60] 7.3.3 Tableau可视化基...
   1286播放
   06:30
   [61] 8.1 大数据的广泛应用
   1761播放
   09:08
   [62] 8.2.1 推荐系统-1(上)
   1590播放
   06:51
   [63] 8.2.1 推荐系统-1(下)
   755播放
   06:56
   [64] 8.2.2 推荐系统-2
   879播放
   06:56
   [65] 8.3.1 城市大数据-1(上)
   1584播放
   07:15
   [66] 8.3.1 城市大数据-1(下)
   1474播放
   07:15
   [67] 8.3.2 城市大数据-2
   888播放
   08:37
   为你推荐
   06:20
   模块七 时空数据可视化
   1465播放
   05:13
   第11讲:物联网的可视化-大数据分...
   858播放
   09:32
   8.2大数据分析技术在乒乓球运动中...
   526播放
   06:01
   第二周第五讲 用大数据分析代替经验...
   1285播放
   12:49
   04--大数据课程导论--大数据业...
   1426播放
   07:53
   L04-03 大数据驱动的动态交通...
   1258播放
   07:30
   第一节 大数据的特征与价值(下)
   1547播放
   07:12
   10.3 大数据管理(下)
   1398播放
   06:56
   【西南石油大学公开课:大学计算机-...
   1351播放
   05:10
   【中国人民大学公开课:数据库系统概...
   1583播放
   07:33
   【卡路里与健康:教你如何科学减脂】...
   4408播放
   08:11
   1.2 教育大数据采集(下)
   1251播放
   09:14
   6.5 大数据的行业典型应用(上)
   1687播放