APP下载
反馈
重庆大学公开课:概率论与数理统计 单样本方差统计量的分布(上)
610 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(65)
   自动播放
   [1] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1339播放
   09:10
   [2] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   813播放
   08:27
   [3] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   851播放
   07:01
   [4] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   923播放
   08:04
   [5] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1472播放
   09:57
   [6] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   868播放
   10:00
   [7] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1473播放
   09:53
   [8] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1371播放
   08:05
   [9] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   882播放
   08:57
   [10] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1164播放
   07:40
   [11] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   995播放
   08:36
   [12] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   686播放
   08:40
   [13] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1356播放
   09:57
   [14] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   804播放
   08:04
   [15] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1095播放
   06:16
   [16] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1294播放
   07:55
   [17] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1479播放
   05:39
   [18] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1455播放
   05:38
   [19] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1354播放
   09:55
   [20] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   800播放
   05:03
   [21] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1204播放
   05:00
   [22] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   729播放
   08:59
   [23] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1488播放
   03:10
   [24] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1199播放
   02:29
   [25] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   986播放
   02:51
   [26] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1346播放
   02:29
   [27] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1241播放
   02:16
   [28] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   615播放
   03:52
   [29] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1197播放
   05:01
   [30] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   714播放
   04:12
   [31] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   921播放
   07:25
   [32] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1150播放
   09:00
   [33] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   557播放
   08:56
   [34] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1241播放
   05:40
   [35] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   886播放
   05:41
   [36] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1385播放
   05:44
   [37] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   562播放
   05:41
   [38] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   924播放
   06:40
   [39] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1141播放
   06:41
   [40] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1051播放
   09:48
   [41] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   610播放
   待播放
   [42] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   532播放
   05:09
   [43] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1137播放
   06:04
   [44] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1398播放
   06:03
   [45] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   864播放
   05:22
   [46] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1029播放
   05:19
   [47] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1346播放
   07:09
   [48] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1211播放
   09:14
   [49] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1296播放
   05:26
   [50] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1224播放
   05:25
   [51] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   781播放
   07:41
   [52] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1254播放
   09:51
   [53] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1011播放
   05:36
   [54] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1051播放
   05:34
   [55] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1370播放
   06:41
   [56] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   584播放
   06:45
   [57] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1032播放
   05:50
   [58] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1468播放
   05:53
   [59] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1046播放
   06:32
   [60] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1426播放
   06:35
   [61] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1216播放
   09:26
   [62] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1135播放
   08:37
   [63] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1154播放
   05:37
   [64] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   1080播放
   05:41
   [65] 重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   772播放
   08:42
   为你推荐
   09:17
   14-1线性概率模型及其优缺点_计...
   1017播放
   12:05
   2.思维模型复习(中)
   2475播放
   05:12
   第六章数理统计的基本概念习题课(上...
   1492播放
   13:37
   经济学问题中的数学建模(中)
   4243播放
   05:43
   组合结构【练习题2-83】(重庆大...
   657播放
   08:11
   北京航空航天大学公开课:参数方程表...
   613播放
   37:05
   4.5【实验理论与操作】用减法反应...
   3197播放
   12:40
   概率论的基本概念(上)
   1260播放
   08:01
   3.2.3 概率论简介3(上)
   1227播放
   06:27
   哈尔滨工业大学公开课:多维随机变量...
   1199播放
   12:42
   统计概率——源自随机的智慧(上)
   4.8万播放
   11:28
   经济生活的交互作用(中)
   1545播放
   15:53
   物场模型与ARIZ算法(上)
   885播放