APP下载
反馈
碱金属(中)
818 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(60)
   自动播放
   [1] 碱金属(上)
   2099播放
   17:05
   [2] 碱金属(中)
   818播放
   待播放
   [3] 碱金属(下)
   1176播放
   17:01
   [4] 碱金属(上)
   1393播放
   17:43
   [5] 碱金属(中)
   1177播放
   17:50
   [6] 碱金属(下)
   966播放
   17:38
   [7] 碱金属(上)
   1508播放
   09:47
   [8] 碱金属(下)
   609播放
   09:55
   [9] 镁、铝(上)
   818播放
   05:37
   [10] 镁、铝(下)
   1552播放
   05:43
   [11] 镁、铝(上)
   1207播放
   16:44
   [12] 镁、铝(中)
   682播放
   16:51
   [13] 镁、铝(下)
   1134播放
   16:47
   [14] 铁(上)
   1011播放
   19:05
   [15] 铁(中)
   667播放
   19:20
   [16] 铁(下)
   1521播放
   19:06
   [17] 铁(上)
   833播放
   14:28
   [18] 铁(中)
   1075播放
   14:42
   [19] 铁(下)
   1469播放
   14:29
   [20] 卤族元素(上)
   1441播放
   17:45
   [21] 卤族元素(中)
   1048播放
   17:56
   [22] 卤族元素(下)
   1119播放
   17:50
   [23] 卤族元素(上)
   1523播放
   18:27
   [24] 卤族元素(中)
   1043播放
   18:29
   [25] 卤族元素(下)
   852播放
   18:26
   [26] 氧族元素(上)
   619播放
   16:06
   [27] 氧族元素(中)
   618播放
   16:14
   [28] 氧族元素(下)
   1474播放
   16:04
   [29] 氧族元素(上)
   906播放
   16:53
   [30] 氧族元素(中)
   1261播放
   17:00
   [31] 氧族元素(下)
   583播放
   16:53
   [32] 氧族元素(上)
   1013播放
   17:49
   [33] 氧族元素(中)
   1168播放
   17:50
   [34] 氧族元素(下)
   1389播放
   17:52
   [35] 氧族元素(上)
   1406播放
   16:38
   [36] 氧族元素(中)
   1389播放
   16:48
   [37] 氧族元素(下)
   1289播放
   16:34
   [38] 碳族元素(上)
   1146播放
   16:11
   [39] 碳族元素(中)
   1361播放
   16:20
   [40] 碳族元素(下)
   1190播放
   16:09
   [41] 碳族元素(上)
   614播放
   16:27
   [42] 碳族元素(中)
   755播放
   16:41
   [43] 碳族元素(下)
   1339播放
   16:21
   [44] 氮族元素(上)
   1094播放
   15:58
   [45] 氮族元素(中)
   614播放
   16:18
   [46] 氮族元素(下)
   610播放
   16:09
   [47] 氮族元素(上)
   1024播放
   19:45
   [48] 氮族元素(中)
   620播放
   19:52
   [49] 氮族元素(下)
   776播放
   19:54
   [50] 元素化合物推断(上)
   655播放
   14:41
   [51] 元素化合物推断(中)
   1372播放
   14:56
   [52] 元素化合物推断(下)
   1401播放
   14:50
   [53] 元素化合物推断(上)
   632播放
   19:22
   [54] 元素化合物推断(中)
   1285播放
   19:26
   [55] 元素化合物推断(下)
   1384播放
   19:25
   [56] 元素化合物推断(上)
   717播放
   10:11
   [57] 元素化合物推断(下)
   834播放
   10:15
   [58] 元素化合物推断(上)
   718播放
   12:04
   [59] 元素化合物推断(中)
   906播放
   12:11
   [60] 元素化合物推断(下)
   1106播放
   12:08
   为你推荐
   12:10
   人教高中化学必修1-混合气体平均相...
   1093播放
   15:35
   第2讲 碱金属02(上)
   1121播放
   12:22
   苏教高中化学必修2-人工合成有机化...
   1035播放
   12:30
   苏教高中化学必修1-物质的分离与提...
   1062播放
   13:52
   人教化学9下-复分解反应及其应用_...
   678播放
   15:22
   高考化学:与量有关的离子反应书写技...
   1702播放
   15:18
   化学高中选修4__第2章第2节·影...
   924播放
   14:02
   人教高中化学必修2-乙醇二_85B...
   1195播放
   12:30
   6讲 名师带你学化学——有机化合物...
   1757播放
   16:13
   2019高三化学秋季班-化学反应速...
   1570播放
   16:49
   2018高二化学暑假班-反应热及其...
   1738播放
   10:51
   【陕西师范大学公开课:物理化学】热...
   1770播放
   14:32
   9讲 高中化学名师课堂——化学选修...
   1117播放