APP下载
反馈
【运筹学】第2讲_高等数学基础(重点是拉格朗日乘数法)(下)
1126 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(111)
   自动播放
   [1] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   8415播放
   23:24
   [2] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   1673播放
   23:33
   [3] 【运筹学】第1讲_导学与绪论(提纲...
   2060播放
   23:24
   [4] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1355播放
   32:15
   [5] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1147播放
   32:20
   [6] 【运筹学】第2讲_高等数学基础(重...
   1126播放
   待播放
   [10] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   1697播放
   26:52
   [11] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   971播放
   27:00
   [12] 【运筹学】第4讲_线性代数基础(”...
   848播放
   26:49
   [13] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1960播放
   33:10
   [14] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1828播放
   33:18
   [15] 【运筹学】第5讲_线性规划与单纯形...
   1732播放
   33:14
   [16] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   916播放
   27:45
   [17] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   1124播放
   27:53
   [18] 【运筹学】第6讲_线性规划与单纯形...
   855播放
   27:41
   [19] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   1679播放
   21:26
   [20] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   749播放
   21:37
   [21] 【运筹学】第10讲_线性规划与单纯...
   760播放
   21:28
   [22] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   969播放
   35:04
   [23] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   835播放
   35:09
   [24] 【运筹学】第11讲_线性规划与单纯...
   1014播放
   34:58
   [40] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   737播放
   29:39
   [41] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   540播放
   29:51
   [42] 【运筹学】第23讲_线性规划与单纯...
   1006播放
   29:41
   [46] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   994播放
   39:59
   [47] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   1398播放
   40:07
   [48] 【运筹学】第29讲_线性规划与单纯...
   870播放
   40:00
   [49] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   1050播放
   37:20
   [50] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   1141播放
   37:28
   [51] 【运筹学】第32讲_运输问题par...
   1454播放
   37:14
   [52] 【运筹学】阶段性答疑①(上)
   1592播放
   31:37
   [53] 【运筹学】阶段性答疑①(中)
   1043播放
   31:47
   [54] 【运筹学】阶段性答疑①(下)
   845播放
   31:30
   [55] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   1293播放
   28:37
   [56] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   1407播放
   28:47
   [57] 【运筹学】第35讲_存储论part...
   761播放
   28:38
   [58] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   1056播放
   39:51
   [59] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   1001播放
   39:57
   [60] 【运筹学】第36讲_存储论part...
   688播放
   39:51
   [67] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   680播放
   29:36
   [68] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   573播放
   29:45
   [69] 【运筹学】第40讲_排队论part...
   1395播放
   29:38
   [73] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   1059播放
   17:41
   [74] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   1255播放
   17:43
   [75] 【运筹学】第44讲_排队论part...
   929播放
   17:45
   [88] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   751播放
   28:15
   [89] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   813播放
   28:17
   [90] 【运筹学】第52讲_决策论基础pa...
   821播放
   28:19
   [91] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1463播放
   15:38
   [92] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1405播放
   15:49
   [93] 【运筹学】第54讲_图与网络优化p...
   1374播放
   15:31
   [94] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   1300播放
   11:51
   [95] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   856播放
   12:03
   [96] 【运筹学】第55讲_图与网络优化p...
   1211播放
   11:46
   [97] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1428播放
   25:01
   [98] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1531播放
   25:08
   [99] 【运筹学】第56讲_图与网络优化p...
   1420播放
   24:58
   [100] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1113播放
   26:57
   [101] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1098播放
   27:04
   [102] 【运筹学】第57讲_图与网络优化p...
   1074播放
   27:00
   [103] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   1441播放
   29:55
   [104] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   629播放
   29:59
   [105] 【运筹学】第58讲_动态规划par...
   798播放
   29:51
   [109] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1133播放
   15:18
   [110] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1060播放
   15:22
   [111] 【运筹学】第60讲_总结+关于建交...
   1100播放
   15:21
   为你推荐
   16:22
   初中数学:求QA+QD+QP的最小...
   1411播放
   05:37
   哈尔滨工业大学公开课:单个正态总体...
   1250播放
   03:04
   10.初等变换问题06_2012数...
   899播放
   06:45
   数学中的无字证明——几何级数背后的...
   1717播放
   02:57
   2023年数学全国二卷,几何部分,...
   994播放
   00:26
   解决不了的数学问题,
   1058播放
   05:02
   九年级数学:怎么求BF的长?圆的计...
   1741播放
   01:48
   华罗庚数学竞赛题:只含有x的方程,...
   884播放
   17:57
   小升初数学衔接课 第3章 解方程篇
   6176播放
   00:48
   孩子数学学不好,快来试试这个方法!
   1.1万播放
   12:41
   数学一第一章第7题-2021-17
   1171播放
   36:25
   2020年数学二(下)
   1210播放
   11:05
   音乐美术中的数学(下)
   1320播放