APP下载
反馈
2.3 自我觉知
1.6万 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(74)
   自动播放
   [1] 1.1 学习社会心理学的意义(上)
   5.8万播放
   06:33
   [2] 1.1 学习社会心理学的意义(下)
   6662播放
   06:39
   [3] 1.2 社会心理学的历史与发展(上...
   1.7万播放
   06:22
   [4] 1.2 社会心理学的历史与发展(下...
   3996播放
   06:20
   [5] 1.3 社会心理学的学科属性与任务...
   9696播放
   05:53
   [6] 1.3 社会心理学的学科属性与任务...
   3363播放
   05:56
   [7] 1.4 社会心理学的传统研究方法(...
   8662播放
   06:51
   [8] 1.4 社会心理学的传统研究方法(...
   2370播放
   06:52
   [9] 1.5 社会心理学的研究伦理(上)
   6998播放
   07:33
   [10] 1.5 社会心理学的研究伦理(下)
   2599播放
   07:33
   [11] 2.1 自我概念
   1.8万播放
   09:12
   [12] 2.2 文化与自我概念(上)
   9080播放
   05:11
   [13] 2.2 文化与自我概念(下)
   2844播放
   05:14
   [14] 2.3 自我觉知
   1.6万播放
   待播放
   [15] 2.4 自尊(上)
   9495播放
   05:25
   [16] 2.4 自尊(下)
   2463播放
   05:21
   [17] 2.5 自我控制(上)
   8760播放
   05:48
   [18] 2.5 自我控制(下)
   2730播放
   05:46
   [19] 2.6 自我服务偏差(上)
   6931播放
   05:32
   [20] 2.6 自我服务偏差(下)
   1818播放
   05:29
   [21] 2.7 自我表露(上)
   6861播放
   05:18
   [22] 2.7 自我表露(下)
   2336播放
   05:17
   [23] 2.8 认知失调(上)
   6846播放
   05:47
   [24] 2.8 认知失调(下)
   2013播放
   05:50
   [25] 3.1 印象形成(上)
   6609播放
   06:42
   [26] 3.1 印象形成(下)
   2251播放
   06:45
   [27] 3.2 第一印象(上)
   6182播放
   05:29
   [28] 3.2 第一印象(下)
   1987播放
   05:26
   [29] 3.3 刻板印象
   6002播放
   09:20
   [30] 3.4 刻板印象威胁
   4868播放
   09:29
   [31] 4.1 人际吸引(上)
   6261播放
   06:43
   [32] 4.1 人际吸引(下)
   2034播放
   06:45
   [33] 4.2 爱情(上)
   6892播放
   06:00
   [34] 4.2 爱情(下)
   1968播放
   06:04
   [35] 4.3 亲密关系(上)
   7091播放
   07:19
   [36] 4.3 亲密关系(下)
   2448播放
   07:25
   [37] 5.1 内疚(上)
   5324播放
   05:13
   [38] 5.1 内疚(下)
   1484播放
   05:16
   [39] 5.2 羞愧(上)
   4699播放
   05:47
   [40] 5.2 羞愧(下)
   1196播放
   05:45
   [41] 5.3 妒忌(上)
   4334播放
   05:26
   [42] 5.3 妒忌(下)
   1488播放
   05:29
   [43] 5.4 后悔
   4261播放
   09:59
   [44] 6.1 助人行为与进化心理学
   4776播放
   09:20
   [45] 6.2 助人行为的理论视角(上)
   4318播放
   07:12
   [46] 6.2 助人行为的理论视角(下)
   2075播放
   07:10
   [47] 6.3 助人行为的影响因素(上)
   3945播放
   05:41
   [48] 6.3 助人行为的影响因素(下)
   1593播放
   05:48
   [49] 7.1 偏见(上)
   4315播放
   05:23
   [50] 7.1 偏见(下)
   1919播放
   05:28
   [51] 7.2 侵犯(上)
   3953播放
   05:24
   [52] 7.2 侵犯(下)
   1457播放
   05:29
   [53] 7.3 冲突(上)
   4912播放
   05:36
   [54] 7.3 冲突(下)
   1960播放
   05:34
   [55] 8.1 说服(上)
   4772播放
   06:30
   [56] 8.1 说服(下)
   1465播放
   06:29
   [57] 8.2 从众(上)
   3785播放
   08:27
   [58] 8.2 从众(下)
   1580播放
   08:27
   [59] 8.3 服从(上)
   3464播放
   06:40
   [60] 8.3 服从(下)
   1717播放
   06:46
   [61] 8.4 合作与竞争(上)
   4837播放
   06:55
   [62] 8.4 合作与竞争(下)
   2047播放
   06:57
   [63] 8.5助长与惰化(上)
   4129播放
   07:46
   [64] 8.5助长与惰化(下)
   1590播放
   07:44
   [65] 8.6 舆论与谣言(上)
   3670播放
   06:33
   [66] 8.6 舆论与谣言(下)
   1840播放
   06:36
   [67] 8.7 时尚与风气(上)
   3192播放
   09:35
   [68] 8.7 时尚与风气(下)
   1028播放
   09:39
   [69] 9.1 大数据调查(上)
   3122播放
   06:09
   [70] 9.1 大数据调查(下)
   1109播放
   06:06
   [71] 9.2 应用实验法(上)
   2631播放
   06:42
   [72] 9.2 应用实验法(下)
   1227播放
   06:42
   [73] 9.3 社会情境下的认知神经科学(...
   3399播放
   06:46
   [74] 9.3 社会情境下的认知神经科学(...
   1210播放
   06:43
   为你推荐
   09:03
   5.6 正念与运动(2)(上)
   1246播放
   02:43
   1-2 关于正念练习的常见问题
   8.9万播放
   00:30
   还是海边比较自在
   1376播放
   07:49
   8.我们可以相信自己的感受吗?(下...
   3198播放
   10:52
   初禅的喜乐胜过种种苦行
   1332播放
   01:09
   正念地活在当下,无需用力
   819播放
   02:24
   每个人都需要解脱#大有学问
   1351播放
   11:51
   十个心魔,四种禅定
   1832播放
   13:13
   【河南师范大学公开课:儒释道哲学的...
   2853播放
   09:39
   修佛改变了自身的什么
   1149播放
   02:43
   什么是所谓的开悟?#开悟人生 #悟...
   1025播放
   13:19
   一個可以徹底改變你生活體驗的練習 ...
   19.8万播放
   11:14
   渡人开悟的《燃烧经》是怎样的
   976播放
   02:15
   你有没有经过,这样的“开悟时间”?
   1655播放