APP下载
反馈
8.2.2 德汉语序(下)
595 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(26)
   自动播放
   [1] 3.2 音素(上)
   1987播放
   06:28
   [2] 3.2 音素(下)
   1308播放
   06:31
   [3] 1. 从问题出发研究具体的层面(上...
   1222播放
   05:29
   [4] 1. 从问题出发研究具体的层面(下...
   613播放
   05:30
   [5] 5.4 跨文化的语义差异(上)
   1473播放
   06:52
   [6] 5.4 跨文化的语义差异(下)
   597播放
   06:52
   [7] 6.1.4 言外语境之文化规范(上...
   912播放
   05:09
   [8] 6.1.4 言外语境之文化规范(下...
   1039播放
   05:13
   [9] 6.3.2 格莱斯的合作原则(上)
   1476播放
   06:11
   [10] 6.3.2 格莱斯的合作原则(下)
   1283播放
   06:10
   [11] 7.3 德语词类的词形变化(上)
   1249播放
   07:27
   [12] 7.3 德语词类的词形变化(下)
   646播放
   07:31
   [13] 7.4.1 德语构词(上)(上)
   848播放
   06:50
   [14] 7.4.1 德语构词(上)(下)
   1269播放
   06:52
   [15] 7.4.2 德语构词(下)(上)
   919播放
   06:10
   [16] 7.4.2 德语构词(下)(下)
   1385播放
   06:06
   [17] 7.5 复合词(上)
   606播放
   09:06
   [18] 7.5 复合词(下)
   1096播放
   09:07
   [19] 7.8 汉德构词比较(上)
   651播放
   05:58
   [20] 7.8 汉德构词比较(下)
   778播放
   06:02
   [21] 8.1.2 德语词类:名词、代词(...
   845播放
   07:44
   [22] 8.1.2 德语词类:名词、代词(...
   723播放
   07:43
   [23] 8.2.2 德汉语序(上)
   1044播放
   07:00
   [24] 8.2.2 德汉语序(下)
   595播放
   待播放
   [25] 8.3 德语句型(上)
   1399播放
   06:53
   [26] 8.3 德语句型(下)
   876播放
   06:53
   为你推荐
   10:52
   4.4 英汉语句对比(上)
   2837播放
   06:17
   7.9 scratch: 与汉语不...
   611播放
   45:45
   山东大学公开课:汉语的方言和共同语...
   11.2万播放
   09:17
   10-第一部分第一章第二节-古代汉...
   817播放
   19:23
   广东话教学(粤语教学教程)(粤语韵...
   2303播放
   02:11
   中国普通话最标准的地方在哪里?
   1284播放
   16:12
   40-教学录像-汉语-越南语关系语...
   728播放
   07:56
   我们是怎么知道古汉语发音的?
   3.4万播放
   06:42
   【浓咖啡英语】15个英语多义词
   2.2万播放
   06:21
   1.1.3. 日语的声调(上)
   1211播放
   08:05
   1.1日语概况与日语发音一(下)
   1367播放
   03:45
   中国最不爱讲普通话的三个地区,直接...
   584播放
   01:12
   搞定这个英语双元音,这些词可以读得...
   1355播放
   10:12
   2-第二章-普通话测试内容(一)(...
   1998播放