APP下载
反馈
[1.1.1]--1.1数值分析研究的对象和内容(下)
1338 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(76)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1数值分析研...
   1930播放
   06:31
   [2] [1.1.1]--1.1数值分析研...
   1338播放
   待播放
   [3] [1.2.1]--1.2误差的来源...
   807播放
   06:48
   [4] [1.2.1]--1.2误差的来源...
   1474播放
   06:53
   [5] [1.4.1]--1.4数值计算中...
   962播放
   05:43
   [6] [1.4.1]--1.4数值计算中...
   959播放
   05:42
   [7] [2.3.1]--2.3列主元Ga...
   1390播放
   06:41
   [8] [2.3.1]--2.3列主元Ga...
   1032播放
   06:39
   [9] [2.5.1]--2.5直接三角分...
   1182播放
   05:11
   [10] [2.5.1]--2.5直接三角分...
   1547播放
   05:08
   [11] [2.11.1]--矩阵的范数及常...
   1177播放
   05:47
   [12] [2.11.1]--矩阵的范数及常...
   887播放
   05:50
   [13] [2.13.1]--线性方程组的固...
   767播放
   06:42
   [14] [2.13.1]--线性方程组的固...
   824播放
   06:40
   [15] [2.14.1]--条件数的定义及...
   559播放
   05:50
   [16] [2.14.1]--条件数的定义及...
   913播放
   05:57
   [17] [3.2.1]--Jacobi和G...
   1359播放
   06:37
   [18] [3.2.1]--Jacobi和G...
   1338播放
   06:42
   [19] [3.6.1]--特殊方程组迭代法...
   1225播放
   05:33
   [20] [3.6.1]--特殊方程组迭代法...
   1193播放
   05:38
   [21] [4.1.1]--非线性方程简介(...
   725播放
   05:23
   [22] [4.1.1]--非线性方程简介(...
   669播放
   05:26
   [23] [4.2.1]--二分法(1)(上...
   1447播放
   06:40
   [24] [4.2.1]--二分法(1)(下...
   1207播放
   06:36
   [25] [4.4.1]--简单迭代法的构造...
   1157播放
   05:12
   [26] [4.4.1]--简单迭代法的构造...
   1316播放
   05:17
   [27] [4.6.1]--收敛条件的证明(...
   1499播放
   08:15
   [28] [4.6.1]--收敛条件的证明(...
   646播放
   08:23
   [29] [4.11.1]--牛顿迭代法(1...
   1114播放
   05:56
   [30] [4.11.1]--牛顿迭代法(1...
   563播放
   05:56
   [31] [4.14.1]--牛顿迭代法的变...
   856播放
   05:08
   [32] [4.14.1]--牛顿迭代法的变...
   649播放
   05:08
   [33] [4.15.1]--求重根的牛顿迭...
   1089播放
   05:04
   [34] [4.15.1]--求重根的牛顿迭...
   1409播放
   05:01
   [35] [5.1.1]--5.1插值问题的...
   1335播放
   06:03
   [36] [5.1.1]--5.1插值问题的...
   1087播放
   06:01
   [37] [5.2.1]--5.2Lagra...
   766播放
   08:29
   [38] [5.2.1]--5.2Lagra...
   1254播放
   08:27
   [39] [5.3.1]--5.3Lagra...
   1127播放
   08:34
   [40] [5.3.1]--5.3Lagra...
   1179播放
   08:32
   [41] [5.4.1]--5.4差商的定义...
   988播放
   05:52
   [42] [5.4.1]--5.4差商的定义...
   867播放
   05:49
   [43] [5.6.1]--5.6分段Lag...
   1051播放
   07:16
   [44] [5.6.1]--5.6分段Lag...
   569播放
   07:13
   [45] [5.7.1]--5.7分段Her...
   1301播放
   09:47
   [46] [5.7.1]--5.7分段Her...
   1343播放
   09:44
   [47] [5.8.1]--5.8三次样条插...
   1083播放
   05:39
   [48] [5.8.1]--5.8三次样条插...
   584播放
   05:47
   [49] [5.9.1]--5.9三次样条插...
   997播放
   05:25
   [50] [5.9.1]--5.9三次样条插...
   1117播放
   05:31
   [51] [5.11.1]--5.11数据拟...
   1338播放
   05:42
   [52] [5.11.1]--5.11数据拟...
   844播放
   05:40
   [53] [5.12.1]--5.12数据拟...
   803播放
   06:38
   [54] [5.12.1]--5.12数据拟...
   1245播放
   06:35
   [55] [6.2.1]--求积公式的代数精...
   961播放
   07:10
   [56] [6.2.1]--求积公式的代数精...
   1248播放
   07:09
   [57] [6.3.1]--插值型数值求积公...
   1408播放
   06:11
   [58] [6.3.1]--插值型数值求积公...
   942播放
   06:18
   [59] [6.4.1]--Newton-C...
   1081播放
   05:10
   [60] [6.4.1]--Newton-C...
   943播放
   05:12
   [61] [6.5.1]--复化求积公式(上...
   1441播放
   05:46
   [62] [6.5.1]--复化求积公式(下...
   1083播放
   05:50
   [63] [6.7.1]--Romberg求...
   569播放
   07:54
   [64] [6.7.1]--Romberg求...
   1009播放
   07:54
   [65] [6.8.1]--正交多项式(上)
   1098播放
   06:48
   [66] [6.8.1]--正交多项式(下)
   554播放
   06:50
   [67] [6.10.1]--Gauss型求...
   907播放
   05:14
   [68] [6.10.1]--Gauss型求...
   1542播放
   05:16
   [69] [6.11.1]--几种Gauss...
   796播放
   06:23
   [70] [6.11.1]--几种Gauss...
   987播放
   06:20
   [71] [7.2.1]--构造数值解法的基...
   603播放
   06:00
   [72] [7.2.1]--构造数值解法的基...
   1474播放
   06:04
   [73] [7.4.1]--差分公式的局部截...
   1534播放
   05:54
   [74] [7.4.1]--差分公式的局部截...
   1122播放
   05:53
   [75] [7.8.1]--单步方法的收敛性...
   631播放
   06:27
   [76] [7.8.1]--单步方法的收敛性...
   703播放
   06:35
   为你推荐
   14:11
   原始版03.度量值与计算列,图表的...
   1298播放
   08:54
   18. 行为路径分析计算(下)
   670播放
   07:31
   【【行测-资料分析】资料分析速算技...
   1156播放
   22:02
   P43 第四章-5-潮流计算的概念
   9332播放
   14:32
   公平的席位分配(二)(上)
   2.8万播放
   17:21
   北京交通大学公开课:系统状态变量分...
   4402播放
   15:59
   物场模型与ARIZ算法(中)
   1657播放
   14:56
   【北京师范大学公开课:统计学导论】...
   1126播放
   09:14
   重庆大学公开课:概率论与数理统计 ...
   8508播放
   10:32
   【中南大学公开课:人工智能PK人类...
   6043播放
   02:27
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   11.1万播放
   11:15
   统计推断与风险评估(中)
   1193播放
   07:30
   Python基础之第二周 Pyth...
   3.7万播放