APP下载
反馈
015.消费者的分区分配策略(上)
1554 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(49)
   自动播放
   [1] 002.Kafka简介 - 应用背...
   1551播放
   13:40
   [2] 002.Kafka简介 - 应用背...
   627播放
   13:54
   [3] 003.消息队列的两种模型
   1063播放
   08:23
   [4] 004.Kafka集群搭建(上)
   866播放
   12:11
   [5] 004.Kafka集群搭建(下)
   1508播放
   12:07
   [6] 005.Kafka生产者、消费者测...
   1585播放
   06:40
   [7] 005.Kafka生产者、消费者测...
   1282播放
   06:52
   [8] 006.Kafka的基准测试(上)
   1207播放
   07:19
   [9] 006.Kafka的基准测试(下)
   1476播放
   07:35
   [10] 007.JavaAPI - 生产者...
   1021播放
   11:01
   [11] 007.JavaAPI - 生产者...
   1004播放
   11:02
   [12] 008.JavaAPI - 消费者...
   987播放
   09:04
   [13] 008.JavaAPI - 消费者...
   864播放
   09:01
   [14] 009.JavaAPI - 生产者...
   608播放
   06:15
   [15] 009.JavaAPI - 生产者...
   1054播放
   06:21
   [16] 010.Kafka中的重要概念(上...
   821播放
   13:21
   [17] 010.Kafka中的重要概念(下...
   1049播放
   13:27
   [18] 011.消费者组演示(上)
   1616播放
   05:40
   [19] 011.消费者组演示(下)
   770播放
   05:54
   [20] 012.Kafka幂等性(上)
   961播放
   05:14
   [21] 012.Kafka幂等性(下)
   902播放
   05:21
   [22] 013.Kafka生产者的分区写入...
   1276播放
   09:33
   [23] 013.Kafka生产者的分区写入...
   950播放
   09:49
   [24] 014.Consumer Grou...
   1527播放
   06:04
   [25] 014.Consumer Grou...
   924播放
   06:20
   [26] 015.消费者的分区分配策略(上)
   1554播放
   待播放
   [27] 015.消费者的分区分配策略(下)
   861播放
   11:25
   [28] 016.producer的ACK机...
   814播放
   08:43
   [29] 016.producer的ACK机...
   750播放
   08:39
   [31] 017.高级API(High-Le...
   1448播放
   05:45
   [32] 018.安装Kafka egale...
   946播放
   11:51
   [33] 018.安装Kafka egale...
   1243播放
   11:50
   [34] 019.leader和follow...
   936播放
   08:59
   [35] 019.leader和follow...
   1271播放
   08:59
   [36] 020.topic中的partit...
   901播放
   07:09
   [37] 020.topic中的partit...
   1119播放
   07:06
   [38] 021.controller介绍与...
   1295播放
   06:53
   [39] 021.controller介绍与...
   1101播放
   06:56
   [40] 022.leader的负载均衡
   835播放
   05:19
   [41] 023.Kafka读写流程(上)
   774播放
   05:36
   [42] 023.Kafka读写流程(下)
   843播放
   05:34
   [43] 024.Kafka的物理存储(上)
   906播放
   11:27
   [44] 024.Kafka的物理存储(中)
   602播放
   11:30
   [45] 024.Kafka的物理存储(下)
   1169播放
   11:19
   [46] 025.Kafka的消息不丢失(上...
   1356播放
   14:15
   [47] 025.Kafka的消息不丢失(下...
   837播放
   14:21
   [48] 026.数据积压(上)
   1219播放
   06:37
   [49] 026.数据积压(下)
   1202播放
   06:44
   为你推荐
   05:09
   13-Nginx用户认证模块的使用...
   1378播放
   06:57
   day1-08-用户生命周期价值
   1376播放
   06:33
   10-明确目标及用户(下)
   1686播放
   03:34
   直击用户痛点才能把产品做好
   1411播放
   00:14
   中际旭创:不存在所谓的海外客户取消...
   819播放
   09:57
   06.客户购买频次分布(下)
   1095播放
   01:08
   鞋柜不要盲目做满墙,要结合自身实际...
   1006播放
   03:33
   一家神奇的公司,可以根据客户需求,...
   784播放
   01:53
   2 针对windows家庭版用户的...
   693播放
   14:51
   【华南理工大学公开课:计算机网络安...
   1612播放
   00:33
   2023年衣柜这样装,功能分区更好...
   1098播放
   00:52
   鞋柜别只知道做满墙了,还得做这些功...
   1005播放
   13:16
   44_线程通信之生产者消费者阻塞队...
   1334播放
   10:41
   冰箱分区越来越多,但这样真的能让我...
   1375播放