APP下载
反馈
4.3 适应性免疫细胞
1610 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(58)
   自动播放
   [1] 1.2 医学免疫学基本内容
   2285播放
   02:42
   [2] 1.2 医学免疫学基本内容
   2693播放
   05:57
   [3] 1.2 医学免疫学基本内容
   836播放
   03:22
   [4] 1.2 医学免疫学基本内容
   959播放
   04:03
   [5] 1.2 医学免疫学基本内容
   2242播放
   05:28
   [6] 1.4 免疫器官
   1392播放
   04:34
   [7] 1.4 免疫器官
   980播放
   06:02
   [8] 2.3 抗原
   740播放
   04:32
   [9] 2.3 抗原
   934播放
   09:17
   [10] 2.3 抗原
   1260播放
   03:54
   [11] 2.3 抗原
   1549播放
   05:00
   [12] 2.3 抗原
   889播放
   03:40
   [13] 2.3 抗原
   859播放
   03:19
   [14] 2.3 抗原
   910播放
   07:18
   [15] 2.3 抗原
   1546播放
   08:16
   [16] 3.1 抗体
   1191播放
   05:51
   [17] 3.1 抗体
   662播放
   07:31
   [18] 3.1 抗体
   1046播放
   08:44
   [19] 3.4 膜分子
   722播放
   07:57
   [20] 3.4 膜分子
   873播放
   06:27
   [21] 4.2 固有免疫细胞和固有免疫
   1273播放
   02:19
   [22] 4.2 固有免疫细胞和固有免疫
   1163播放
   05:03
   [23] 4.3 适应性免疫细胞
   1610播放
   待播放
   [24] 4.3 适应性免疫细胞
   1025播放
   08:45
   [25] 4.3 适应性免疫细胞
   1352播放
   03:40
   [26] 4.4 适应性免疫(含免疫耐受、免...
   811播放
   05:12
   [27] 4.4 适应性免疫(含免疫耐受、免...
   836播放
   08:03
   [28] 4.4 适应性免疫(含免疫耐受、免...
   1160播放
   04:50
   [29] 7.3 病原生物与疾病
   842播放
   07:12
   [30] 8.1 细菌的形态与结构
   678播放
   01:34
   [31] 8.4 细菌的感染与免疫
   1478播放
   04:14
   [32] 8.4 细菌的感染与免疫
   1300播放
   09:54
   [33] 8.5 常见致病细菌
   600播放
   03:54
   [34] 8.5 常见致病细菌
   1615播放
   04:51
   [35] 8.5 常见致病细菌
   924播放
   08:53
   [36] 9.1 病毒学总论
   751播放
   09:27
   [37] 9.1 病毒学总论
   1013播放
   03:19
   [38] 9.1 病毒学总论
   1165播放
   04:33
   [39] 9.1 病毒学总论
   1242播放
   04:40
   [40] 9.1 病毒学总论
   1216播放
   04:19
   [41] 9.1 病毒学总论
   1830播放
   07:59
   [42] 9.1 病毒学总论
   1334播放
   08:50
   [43] 9.2 常见致病病毒
   628播放
   09:28
   [44] 9.2 常见致病病毒
   598播放
   07:32
   [45] 11.1 人体寄生虫学总论
   843播放
   08:56
   [46] 11.1 人体寄生虫学总论
   1340播放
   08:34
   [47] 11.3 主要致病线虫
   738播放
   05:58
   [48] 11.3 主要致病线虫
   1333播放
   06:28
   [49] 11.4 主要致病吸虫
   1177播放
   04:06
   [50] 11.4 主要致病吸虫
   1360播放
   09:39
   [51] 11.4 主要致病吸虫
   880播放
   08:34
   [52] 11.5 主要致病绦虫
   944播放
   09:17
   [53] 11.5 主要致病绦虫
   575播放
   05:04
   [54] 11.5 主要致病绦虫
   1179播放
   06:55
   [55] 11.5 主要致病绦虫
   558播放
   08:42
   [56] 第一节 免疫学实验
   1150播放
   09:58
   [57] 第一节 免疫学实验
   1190播放
   07:40
   [58] 第二节 人体寄生虫学实验
   941播放
   07:56
   为你推荐
   01:30
   免疫细胞原来是这样识别并杀伤癌细胞...
   973播放
   05:23
   10.3细胞免疫应答2—T细胞的活...
   4729播放
   07:39
   01 细胞增殖调控(下)
   603播放
   03:07
   NKT细胞免疫治疗是否存在细胞因子...
   1450播放
   06:21
   17.4 细胞凋亡的特征及机制(下...
   912播放
   10:24
   39.细胞代谢和基因表达调控-基础...
   1368播放
   07:03
   1.2 细胞信号转导(下)
   585播放
   01:56
   《作者光临》第六集:“备战警察”免...
   1358播放
   04:13
   癌细胞太狡猾了!居然用俄罗斯套娃的...
   821播放
   00:10
   免疫细胞追逐细菌~可爱不?
   1768播放
   06:42
   31 细胞的增殖(上)
   1086播放
   05:13
   模块十三 13.3免疫大军的作战策...
   2180播放
   01:14
   看似正常,实在瓦解免疫系统,这4个...
   1404播放
   07:16
   【动物健康守护者-新时代生物制品】...
   1052播放