APP下载
反馈
4.1 学前儿童日常护理技术(上)
1340 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(46)
   自动播放
   [1] 1.1 运动系统(上)
   2215播放
   07:01
   [2] 1.1 运动系统(下)
   660播放
   07:01
   [3] 1.2 呼吸系统(上)
   1612播放
   08:03
   [4] 1.2 呼吸系统(下)
   1054播放
   08:07
   [5] 1.4 消化系统(上)
   1471播放
   06:44
   [6] 1.4 消化系统(下)
   1312播放
   06:42
   [7] 1.6 内分泌系统(上)
   1284播放
   05:09
   [8] 1.6 内分泌系统(下)
   799播放
   05:15
   [9] 1.7 神经系统(上)
   680播放
   05:29
   [10] 1.7 神经系统(下)
   1311播放
   05:34
   [11] 1.9 学前儿童生长发育规律和评价...
   1067播放
   06:37
   [12] 1.9 学前儿童生长发育规律和评价...
   909播放
   06:34
   [13] 2.1 营养素的基础知识(上)
   1580播放
   07:18
   [14] 2.1 营养素的基础知识(下)
   1057播放
   07:21
   [15] 2.2 糖类(上)
   639播放
   05:15
   [16] 2.2 糖类(下)
   722播放
   05:14
   [17] 2.4 脂类(上)
   1233播放
   06:00
   [18] 2.4 脂类(下)
   1498播放
   05:59
   [19] 2.4 脂类(上)
   893播放
   05:19
   [20] 2.4 脂类(下)
   1077播放
   05:15
   [21] 2.5 无机盐(上)
   893播放
   07:12
   [22] 2.5 无机盐(下)
   1041播放
   07:09
   [23] 2.5 无机盐(上)
   550播放
   05:07
   [24] 2.5 无机盐(下)
   1114播放
   05:11
   [25] 2.5 无机盐(上)
   1005播放
   05:09
   [26] 2.5 无机盐(下)
   897播放
   05:15
   [27] 2.6 维生素(上)
   729播放
   05:28
   [28] 2.6 维生素(下)
   902播放
   05:33
   [29] 2.6 维生素(上)
   529播放
   05:05
   [30] 2.6 维生素(下)
   1130播放
   05:10
   [31] 2.7 水(上)
   1150播放
   05:18
   [32] 2.7 水(下)
   1316播放
   05:16
   [33] 3.1 常见病的早期症状(上)
   778播放
   07:09
   [34] 3.1 常见病的早期症状(下)
   791播放
   07:09
   [35] 3.2 常见病的预防及护理(上)
   1229播放
   06:53
   [36] 3.2 常见病的预防及护理(下)
   1077播放
   06:56
   [37] 3.2 常见病的预防及护理(上)
   1155播放
   05:51
   [38] 3.2 常见病的预防及护理(下)
   1311播放
   05:48
   [39] 3.3 传染病的预防和管理(上)
   607播放
   05:58
   [40] 3.3 传染病的预防和管理(下)
   1023播放
   05:57
   [41] 4.1 学前儿童日常护理技术(上)
   1340播放
   待播放
   [42] 4.1 学前儿童日常护理技术(下)
   966播放
   05:16
   [43] 4.2 意外事故危险程度的判断和急...
   1288播放
   06:21
   [44] 4.2 意外事故危险程度的判断和急...
   726播放
   06:21
   [45] 4.2 意外事故危险程度的判断和急...
   1278播放
   06:21
   [46] 4.2 意外事故危险程度的判断和急...
   1056播放
   06:21
   为你推荐
   07:58
   第四讲 学前儿童内部言语的发生和发...
   1035播放
   06:32
   3.4 家庭不同发展阶段的互动模式...
   4119播放
   06:27
   17-模块一第四章第二节-幼儿注意...
   1037播放
   14:45
   S1A01 学前知识(上)(下)
   1538播放
   07:06
   王书荃:关注学前儿童的问题行为
   1.2万播放
   07:40
   【学前教育学】9.2学前课程与游戏
   1473播放
   05:41
   6.1 幼儿园性教育(下)
   818播放
   01:09
   家长如何帮助孩子选择幼儿园,这个视...
   1036播放
   02:45
   智慧家长是这样了解孩子幼儿园生活的
   1450播放
   07:08
   75.幼儿园各类游戏活动的指导(下...
   993播放
   07:21
   13.2怎样维护幼儿教师的心理健康...
   819播放
   05:57
   033幼儿识字与zhongwen....
   1437播放
   09:55
   刘晓晔:学前儿童早期阅读与指导
   1206播放
   05:30
   5.2资优生与学困生培训(上)
   634播放