APP下载
反馈
[5.2.2]--教学团队成员经络(二)(中)
1861 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(258)
   自动播放
   [1] 中医基础理论 绪论(一)(上)
   7.7万播放
   11:05
   [2] 中医基础理论 绪论(一)(下)
   2.2万播放
   11:12
   [3] 中医基础理论 绪论(二)(上)
   1.9万播放
   11:23
   [4] 中医基础理论 绪论(二)(下)
   1.8万播放
   11:30
   [5] 中医基础理论 绪论(三)(上)
   1.7万播放
   11:02
   [6] 中医基础理论 绪论(三)(下)
   1.7万播放
   11:07
   [7] 中医基础理论 绪论(四)(上)
   1.7万播放
   11:42
   [8] 中医基础理论 绪论(四)(下)
   1.6万播放
   11:52
   [9] 中医基础理论 绪论(五)(上)
   1.6万播放
   13:44
   [10] 中医基础理论 绪论(五)(下)
   9684播放
   13:53
   [11] 中医基础理论 绪论(六)(上)
   9968播放
   11:18
   [12] 中医基础理论 绪论(六)(下)
   9065播放
   11:19
   [13] 中医基础理论 绪论(七)(上)
   8650播放
   10:57
   [14] 中医基础理论 绪论(七)(下)
   9006播放
   11:04
   [15] 中医基础理论 绪论(八)(上)
   9222播放
   11:21
   [16] 中医基础理论 绪论(八)(下)
   8504播放
   11:20
   [17] 中医基础理论 绪论(九)(上)
   8394播放
   11:24
   [18] 中医基础理论 绪论(九)(下)
   7810播放
   11:23
   [19] 中医基础理论 绪论(十)(上)
   8823播放
   11:15
   [20] 中医基础理论 绪论(十)(下)
   7762播放
   11:24
   [21] 教学团队成员绪论双语教学录像(上)
   8403播放
   14:34
   [22] 教学团队成员绪论双语教学录像(中)
   3496播放
   14:41
   [23] 教学团队成员绪论双语教学录像(下)
   4034播放
   14:32
   [24] 中医学理论体系的概念和形成(上)
   8616播放
   13:53
   [25] 中医学理论体系的概念和形成(中)
   6063播放
   14:02
   [26] 中医学理论体系的概念和形成(下)
   5647播放
   13:48
   [27] 教学团队成员内经临床应用讲座(上)
   6151播放
   05:40
   [28] 教学团队成员内经临床应用讲座(下)
   5523播放
   05:39
   [29] 1-解说内经“和”学说(上)
   8749播放
   15:16
   [30] 1-解说内经“和”学说(中)
   5963播放
   15:26
   [31] 1-解说内经“和”学说(下)
   4897播放
   15:19
   [32] 2-解说内经“和”学说(上)
   4209播放
   10:37
   [33] 2-解说内经“和”学说(中)
   5101播放
   10:43
   [34] 2-解说内经“和”学说(下)
   4189播放
   10:41
   [35] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   4677播放
   17:20
   [36] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   4211播放
   17:25
   [37] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   3636播放
   17:14
   [38] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   3181播放
   18:25
   [39] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   3075播放
   18:35
   [40] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   2419播放
   18:29
   [41] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   2221播放
   16:35
   [42] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   2776播放
   16:44
   [43] 教学团队成员关于中西医结合的思考(...
   2893播放
   16:35
   [44] 中医学理论体系的主要特点(上)
   3535播放
   15:14
   [45] 中医学理论体系的主要特点(中)
   4241播放
   15:23
   [46] 中医学理论体系的主要特点(下)
   2882播放
   15:09
   [47] 本科学生与王玉川名老教授1(上)
   3583播放
   07:34
   [48] 本科学生与王玉川名老教授1(下)
   2552播放
   07:37
   [49] 本科学生与王玉川名老教授2(上)
   1828播放
   07:34
   [50] 本科学生与王玉川名老教授2(下)
   2482播放
   07:37
   [51] 本科学生与王玉川名老教授3(上)
   1795播放
   06:41
   [52] 本科学生与王玉川名老教授3(下)
   2432播放
   06:39
   [53] 中医基础理论(一)(上)
   7158播放
   18:04
   [54] 中医基础理论(一)(中)
   5604播放
   18:12
   [55] 中医基础理论(一)(下)
   4737播放
   17:55
   [56] 中医基础理论(二)(上)
   4961播放
   18:32
   [57] 中医基础理论(二)(中)
   3672播放
   18:41
   [58] 中医基础理论(二)(下)
   4378播放
   18:29
   [59] 中医基础理论(三)(上)
   4087播放
   14:54
   [60] 中医基础理论(三)(中)
   3742播放
   14:58
   [61] 中医基础理论(三)(下)
   3296播放
   14:50
   [62] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   4418播放
   14:03
   [63] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   3863播放
   14:12
   [64] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   3143播放
   14:02
   [65] 阴阳五行学说(一)(上)
   6153播放
   11:53
   [66] 阴阳五行学说(一)(下)
   3637播放
   11:55
   [67] 阴阳五行学说(二)(上)
   3745播放
   11:20
   [68] 阴阳五行学说(二)(下)
   3659播放
   11:23
   [69] 阴阳五行学说(三)(上)
   4020播放
   11:42
   [70] 阴阳五行学说(三)(下)
   3890播放
   11:48
   [71] 教学团队成员阴阳学说(一)(上)
   3653播放
   13:43
   [72] 教学团队成员阴阳学说(一)(中)
   3361播放
   13:49
   [73] 教学团队成员阴阳学说(一)(下)
   3047播放
   13:41
   [74] 教学团队成员阴阳学说(二)(上)
   3247播放
   14:19
   [75] 教学团队成员阴阳学说(二)(中)
   3077播放
   14:30
   [76] 教学团队成员阴阳学说(二)(下)
   3004播放
   14:18
   [77] 教学团队成员阴阳学说(三)(上)
   2143播放
   13:44
   [78] 教学团队成员阴阳学说(三)(中)
   2081播放
   13:55
   [79] 教学团队成员阴阳学说(三)(下)
   2870播放
   13:44
   [80] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   3449播放
   14:34
   [81] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   2240播放
   14:35
   [82] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   2466播放
   14:34
   [83] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   2535播放
   17:57
   [84] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   2251播放
   18:03
   [85] 教学团队成员阴阳学说在中医学中的应...
   2683播放
   17:51
   [86] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   3339播放
   10:54
   [87] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   2642播放
   10:53
   [88] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   2901播放
   09:38
   [89] 【北京中医药大学】中医基础理论ー郭...
   3326播放
   09:46
   [90] [3.1.1]--藏象学说概论1(...
   4061播放
   08:06
   [91] [3.1.1]--藏象学说概论1(...
   4039播放
   08:07
   [92] [3.1.2]--藏象学说概论2(...
   3527播放
   17:55
   [93] [3.1.2]--藏象学说概论2(...
   3311播放
   18:03
   [94] [3.1.2]--藏象学说概论2(...
   3917播放
   17:57
   [95] [3.1.3]--藏象学说概论3(...
   3939播放
   14:29
   [96] [3.1.3]--藏象学说概论3(...
   3462播放
   14:33
   [97] [3.1.3]--藏象学说概论3(...
   2681播放
   14:24
   [98] [3.1.4]--藏象(上)(上)
   4519播放
   15:22
   [99] [3.1.4]--藏象(上)(中)
   3221播放
   15:22
   [100] [3.1.4]--藏象(上)(下)
   4712播放
   15:19
   [101] [3.1.5]--藏象(下)(上)
   3689播放
   15:51
   [102] [3.1.5]--藏象(下)(中)
   3110播放
   15:52
   [103] [3.1.5]--藏象(下)(下)
   2925播放
   15:46
   [104] [3.2.1]--五脏•心(上)
   4370播放
   16:19
   [105] [3.2.1]--五脏•心(中)
   3457播放
   16:20
   [106] [3.2.1]--五脏•心(下)
   3911播放
   16:12
   [107] [3.3.1]--五脏•肺(上)
   4569播放
   14:50
   [108] [3.3.1]--五脏•肺(中)
   3346播放
   14:57
   [109] [3.3.1]--五脏•肺(下)
   3502播放
   14:52
   [110] [3.3.2]--中医基础理论(上...
   4272播放
   17:14
   [111] [3.3.2]--中医基础理论(中...
   3337播放
   17:18
   [112] [3.3.2]--中医基础理论(下...
   3004播放
   17:17
   [113] [3.4.1]--五脏•脾(上)
   3397播放
   13:04
   [114] [3.4.1]--五脏•脾(中)
   2931播放
   13:13
   [115] [3.4.1]--五脏•脾(下)
   3231播放
   13:05
   [116] [3.5.1]--五脏•肝(上)
   3777播放
   15:28
   [117] [3.5.1]--五脏•肝(中)
   3933播放
   15:33
   [118] [3.5.1]--五脏•肝(下)
   3641播放
   15:25
   [119] [3.5.2]--中医基础理论5(...
   4856播放
   17:24
   [120] [3.5.2]--中医基础理论5(...
   3090播放
   17:28
   [121] [3.5.2]--中医基础理论5(...
   3265播放
   17:18
   [122] [3.6.1]--五脏•肾(附:命...
   3706播放
   17:30
   [123] [3.6.1]--五脏•肾(附:命...
   3467播放
   17:41
   [124] [3.6.1]--五脏•肾(附:命...
   3585播放
   17:27
   [125] [3.6.2]--中医基础理论6(...
   2996播放
   11:07
   [126] [3.6.2]--中医基础理论6(...
   2973播放
   11:11
   [127] [3.7.1]--六腑(上)
   4074播放
   19:09
   [128] [3.7.1]--六腑(中)
   4079播放
   19:18
   [129] [3.7.1]--六腑(下)
   3862播放
   19:00
   [130] [3.8.1]--奇恒之腑(上)
   3773播放
   14:31
   [131] [3.8.1]--奇恒之腑(中)
   3437播放
   14:32
   [132] [3.8.1]--奇恒之腑(下)
   2391播放
   14:31
   [133] [3.9.1]--脏腑之间的关系1...
   2886播放
   15:30
   [134] [3.9.1]--脏腑之间的关系1...
   3054播放
   15:40
   [135] [3.9.1]--脏腑之间的关系1...
   3482播放
   15:25
   [136] [3.9.2]--脏腑之间的关系2...
   2946播放
   18:56
   [137] [3.9.2]--脏腑之间的关系2...
   2617播放
   19:01
   [138] [3.9.2]--脏腑之间的关系2...
   2911播放
   18:58
   [139] [4.1.1]--精(上)
   3723播放
   14:03
   [140] [4.1.1]--精(中)
   2882播放
   14:12
   [141] [4.1.1]--精(下)
   2535播放
   14:02
   [142] [4.2.1]--气(上)
   2988播放
   14:47
   [143] [4.2.1]--气(中)
   3083播放
   14:48
   [144] [4.2.1]--气(下)
   2571播放
   14:43
   [145] [4.3.1]--血(上)
   3255播放
   14:58
   [146] [4.3.1]--血(中)
   2469播放
   15:01
   [147] [4.3.1]--血(下)
   2644播放
   15:01
   [148] [4.4.1]--津液(上)
   2609播放
   14:58
   [149] [4.4.1]--津液(中)
   2282播放
   15:01
   [150] [4.4.1]--津液(下)
   2226播放
   15:01
   [151] [4.5.1]--精气血津液之间的...
   3069播放
   14:43
   [152] [4.5.1]--精气血津液之间的...
   1990播放
   14:46
   [153] [4.5.1]--精气血津液之间的...
   2805播放
   14:45
   [154] [5.1.1]--经络学说概述(上...
   4006播放
   18:15
   [155] [5.1.1]--经络学说概述(中...
   3719播放
   18:18
   [156] [5.1.1]--经络学说概述(下...
   2971播放
   18:12
   [157] [5.1.2]--教学团队成员经络...
   2969播放
   14:43
   [158] [5.1.2]--教学团队成员经络...
   2655播放
   14:54
   [159] [5.1.2]--教学团队成员经络...
   2898播放
   14:42
   [160] [5.2.1]--十二经脉(上)
   3658播放
   16:05
   [161] [5.2.1]--十二经脉(中)
   4667播放
   16:13
   [162] [5.2.1]--十二经脉(下)
   2590播放
   16:01
   [163] [5.2.2]--教学团队成员经络...
   2743播放
   12:36
   [164] [5.2.2]--教学团队成员经络...
   1861播放
   待播放
   [165] [5.2.2]--教学团队成员经络...
   2572播放
   12:29
   [166] [5.3.1]--奇经八脉(上)
   2464播放
   12:32
   [167] [5.3.1]--奇经八脉(中)
   1941播放
   12:42
   [168] [5.3.1]--奇经八脉(下)
   1963播放
   12:28
   [169] [5.3.2]--教学团队成员经络...
   2093播放
   14:36
   [170] [5.3.2]--教学团队成员经络...
   2129播放
   14:45
   [171] [5.3.2]--教学团队成员经络...
   1986播放
   14:38
   [172] [5.3.3]--经络章的课外作业...
   2357播放
   06:58
   [173] [5.3.3]--经络章的课外作业...
   1710播放
   07:00
   [174] [5.5.1]--教学团队成员经络...
   1945播放
   14:15
   [175] [5.5.1]--教学团队成员经络...
   1753播放
   14:23
   [176] [5.5.2]--学生自编自演情景...
   1600播放
   12:09
   [177] [5.5.2]--学生自编自演情景...
   1881播放
   12:19
   [178] [5.5.2]--学生自编自演情景...
   1656播放
   12:14
   [179] [6.1.1]--病因概说(上)
   2662播放
   12:35
   [180] [6.1.1]--病因概说(下)
   2497播放
   12:40
   [181] [6.1.2]--风邪(上)
   2510播放
   13:33
   [182] [6.1.2]--风邪(中)
   2077播放
   13:41
   [183] [6.1.2]--风邪(下)
   1899播放
   13:31
   [184] [6.1.3]--寒邪、湿邪(上)
   2587播放
   17:24
   [185] [6.1.3]--寒邪、湿邪(中)
   2284播放
   17:25
   [186] [6.1.3]--寒邪、湿邪(下)
   2620播放
   17:18
   [187] [6.1.4]--燥邪、火(热)邪...
   2699播放
   17:28
   [188] [6.1.4]--燥邪、火(热)邪...
   2294播放
   17:29
   [189] [6.1.4]--燥邪、火(热)邪...
   2707播放
   17:25
   [190] [6.1.5]--教学团队成员病因...
   1899播放
   15:23
   [191] [6.1.5]--教学团队成员病因...
   1883播放
   15:29
   [192] [6.1.5]--教学团队成员病因...
   2143播放
   15:24
   [193] [6.1.6]--病因(上)
   1901播放
   06:47
   [194] [6.1.6]--病因(下)
   1720播放
   06:49
   [195] [6.2.1]--疠气(上)
   1758播放
   10:40
   [196] [6.2.1]--疠气(中)
   1825播放
   10:46
   [197] [6.2.1]--疠气(下)
   1395播放
   10:37
   [198] [6.2.2]--五运六气学说(上...
   4170播放
   19:35
   [199] [6.2.2]--五运六气学说(中...
   3068播放
   19:43
   [200] [6.2.2]--五运六气学说(下...
   1852播放
   19:35
   [201] [6.3.1]--七情内伤(上)
   2123播放
   12:23
   [202] [6.3.1]--七情内伤(中)
   1832播放
   12:30
   [203] [6.3.1]--七情内伤(下)
   1935播放
   12:23
   [204] [6.3.2]--病因(下)(上)
   1837播放
   16:10
   [205] [6.3.2]--病因(下)(中)
   1860播放
   16:12
   [206] [6.3.2]--病因(下)(下)
   1481播放
   16:05
   [207] [6.4.1]--饮食失宜(上)
   1604播放
   15:54
   [208] [6.4.1]--饮食失宜(中)
   2029播放
   16:02
   [209] [6.4.1]--饮食失宜(下)
   1548播放
   15:49
   [210] [6.5.1]--劳逸失度(上)
   1802播放
   14:02
   [211] [6.5.1]--劳逸失度(下)
   2254播放
   14:10
   [212] [6.6.1]--病理产物(上)
   2133播放
   12:46
   [213] [6.6.1]--病理产物(中)
   1687播放
   12:46
   [214] [6.6.1]--病理产物(下)
   2346播放
   12:40
   [215] [6.7.1]--病理产物•瘀血、...
   1900播放
   16:40
   [216] [6.7.1]--病理产物•瘀血、...
   1846播放
   16:41
   [217] [6.7.1]--病理产物•瘀血、...
   1544播放
   16:34
   [218] [6.8.1]--其他病因•外伤、...
   1706播放
   18:30
   [219] [6.8.1]--其他病因•外伤、...
   1344播放
   18:34
   [220] [6.8.1]--其他病因•外伤、...
   1415播放
   18:33
   [221] [7.1.1]--发病原理(上)
   1878播放
   17:52
   [222] [7.1.1]--发病原理(中)
   1335播放
   17:58
   [223] [7.1.1]--发病原理(下)
   1704播放
   17:52
   [224] [7.2.1]--发病类型(上)
   2015播放
   08:51
   [225] [7.2.1]--发病类型(下)
   2065播放
   09:00
   [226] [8.1.2]--病机(上)
   1607播放
   16:59
   [227] [8.1.2]--病机(中)
   1413播放
   17:09
   [228] [8.1.2]--病机(下)
   1545播放
   16:55
   [229] [8.2]--内生五邪和脏腑病机(...
   2373播放
   26:49
   [230] [8.2]--内生五邪和脏腑病机(...
   1829播放
   26:53
   [231] [8.2]--内生五邪和脏腑病机(...
   1937播放
   26:53
   [232] [9.1.1]--预防(上)
   1802播放
   16:02
   [233] [9.1.1]--预防(中)
   1950播放
   16:03
   [234] [9.1.1]--预防(下)
   1629播放
   16:04
   [235] [9.1.2]--教学团队成员预防...
   2116播放
   15:58
   [236] [9.1.2]--教学团队成员预防...
   1730播放
   15:59
   [237] [9.1.2]--教学团队成员预防...
   1371播放
   15:53
   [238] [9.1.3]--防治(上)
   2364播放
   17:23
   [239] [9.1.3]--防治(中)
   1617播放
   17:23
   [240] [9.1.3]--防治(下)
   1576播放
   17:21
   [241] [9.2.1]--防治原则治则1(...
   1584播放
   14:54
   [242] [9.2.1]--防治原则治则1(...
   1634播放
   15:00
   [243] [9.2.1]--防治原则治则1(...
   1436播放
   14:51
   [244] [9.2.2]--防治原则治则2(...
   2275播放
   15:28
   [245] [9.2.2]--防治原则治则2(...
   1311播放
   15:34
   [246] [9.2.2]--防治原则治则2(...
   1386播放
   15:31
   [247] [9.2.3]--防治原则治则3(...
   1608播放
   16:24
   [248] [9.2.3]--防治原则治则3(...
   1812播放
   16:30
   [249] [9.2.3]--防治原则治则3(...
   1848播放
   16:21
   [250] [9.2.4]--防治原则治则4....
   1995播放
   12:38
   [251] [9.2.4]--防治原则治则4....
   2032播放
   12:38
   [252] [9.2.4]--防治原则治则4....
   1385播放
   12:41
   [253] [9.2.5]--防治原则治则6....
   1331播放
   13:19
   [254] [9.2.5]--防治原则治则6....
   1403播放
   13:29
   [255] [9.2.5]--防治原则治则6....
   1371播放
   13:19
   [256] [9.2.6]--教学团队成员预防...
   2050播放
   31:29
   [257] [9.2.6]--教学团队成员预防...
   1066播放
   31:36
   [258] [9.2.6]--教学团队成员预防...
   2149播放
   31:27
   为你推荐
   56:44
   【播客】对话90后中医姐妹:偷学!...
   995播放
   01:13
   浩然正气源于肺的脏腑体系
   1090播放
   01:27
   经络梳的五种用法 #经络疏通 #...
   1298播放
   03:09
   养五脏《拍拍操》每天睡前5分钟,保...
   1072播放
   01:03
   脾气上升胃气下降,维持脏腑位置?由...
   1748播放
   00:49
   三个脏腑有寒 辩证搭配
   1271播放
   01:11
   叩齿吞津法#中医养生 #健康科普 ...
   1929播放
   02:29
   心脾肾命脉均有异 不要盲目进补 一...
   831播放
   15:30
   回归健康——虚证的调补(下)
   2040播放
   00:30
   学会这个小方子,随时随地补气血
   1196播放
   00:29
   气血双补,推荐一个古方
   5097播放
   01:50
   中医讲究五谷为养,到底该不该戒碳?
   979播放
   11:02
   从扁鹊治虢太子说起(上)
   28.0万播放
   10:08
   女性早衰的养生方法之一——延缓女性...
   6414播放