APP下载
反馈
[6.4.1]--6.4普通话水平测试(下)
1773 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(34)
   自动播放
   [1] [1.1.1]--1.1课程导学
   3626播放
   05:33
   [2] [1.2.1]--1.2普通话语音...
   1681播放
   09:49
   [3] [1.3.1]--1.3普通话语音...
   1914播放
   06:47
   [4] [2.1.1]--2.1声母的发音...
   2786播放
   07:02
   [5] [2.1.1]--2.1声母的发音...
   1157播放
   07:04
   [6] [2.2.1]--2.2声母的发音...
   1541播放
   09:05
   [7] [2.3.1]--2.3声母辨正(...
   1657播放
   05:16
   [8] [2.3.1]--2.3声母辨正(...
   1336播放
   05:19
   [9] [3.1.1]--3.1单韵母(上...
   1183播放
   05:46
   [10] [3.1.1]--3.1单韵母(下...
   1532播放
   05:44
   [11] [3.2.1]--3.2复韵母(上...
   1143播放
   11:34
   [12] [3.2.1]--3.2复韵母(下...
   1081播放
   11:31
   [13] [3.3.1]--3.3前鼻音韵母...
   1367播放
   06:35
   [14] [3.3.1]--3.3前鼻音韵母...
   967播放
   06:35
   [15] [3.4.1]--3.4后鼻音韵母...
   1424播放
   06:28
   [16] [3.4.1]--3.4后鼻音韵母...
   663播放
   06:25
   [17] [3.5.1]--3.5韵母辨正(...
   1035播放
   05:19
   [18] [3.5.1]--3.5韵母辨正(...
   1323播放
   05:21
   [19] [4.1.1]--4.1声调(上)
   765播放
   05:14
   [20] [4.1.1]--4.1声调(下)
   1166播放
   05:17
   [21] [4.2.1]--4.2音变(上)
   1557播放
   09:27
   [22] [4.2.1]--4.2音变(下)
   752播放
   09:26
   [23] [5.1.1]--5.1普通话水平...
   737播放
   06:00
   [24] [5.2.1]--5.2普通话水平...
   1806播放
   08:25
   [25] [5.3.1]--5.3普通话水平...
   944播放
   04:40
   [26] [6.1.1]--6.1声母(上)
   1593播放
   10:04
   [27] [6.1.1]--6.1声母(下)
   801播放
   10:02
   [28] [6.2.1]--6.2韵母(上)
   877播放
   10:54
   [29] [6.2.1]--6.2韵母(中)
   741播放
   10:58
   [30] [6.2.1]--6.2韵母(下)
   1435播放
   10:47
   [31] [6.3.1]--6.3声调、音变...
   743播放
   13:24
   [32] [6.3.1]--6.3声调、音变...
   1129播放
   13:22
   [33] [6.4.1]--6.4普通话水平...
   1381播放
   12:58
   [34] [6.4.1]--6.4普通话水平...
   1773播放
   待播放
   为你推荐
   00:16
   这个普通话,包不包准?
   713播放
   05:50
   (1)--第1节流利的普通话语音(...
   2130播放
   08:58
   袁咏仪普通话教学:念绕口令(下)
   1454播放
   05:17
   [英语兔] 音标/ts/和/dz/...
   1408播放
   04:11
   美语发音 - 元音与元音之间的连读
   1736播放
   03:16
   [英语兔] 音标/f/和/v/(哪...
   1544播放
   16:38
   纪录片-【楚国八百年】汉语普通话(...
   1524播放
   05:27
   26集英音口语学习训练,练成流利口...
   1848播放
   10:24
   12.高考英语听力:演说类独白(上...
   1330播放
   04:19
   【台湾政治大学:教你学汉语】教你学...
   1617播放
   02:54
   口语发音——自然拼读:音节结构 ...
   1026播放
   11:06
   中国海洋大学普通话朗读朗诵技巧 6...
   2388播放
   04:16
   十个最佳方法教你如何自学语言(发音...
   1266播放