APP下载
反馈
2.2 药物活性解密—受体与配体
1629 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(73)
   自动播放
   [1] 1.1 CADD-我来自哪里?(上...
   4316播放
   05:13
   [2] 1.1 CADD-我来自哪里?(下...
   1382播放
   05:11
   [3] 1.2 CADD-我的价值
   1352播放
   06:39
   [4] 1.3 CADD-药学院cadd的...
   1899播放
   06:43
   [5] 1.4 CADD-我和本科生的友谊
   1363播放
   09:54
   [6] 2.1 药物结构的奥秘(上)
   1397播放
   06:33
   [7] 2.1 药物结构的奥秘(下)
   1347播放
   06:38
   [8] 2.2 药物活性解密—受体与配体
   1629播放
   待播放
   [9] 2.3 药物发现的神奇之旅
   1414播放
   09:49
   [10] 3.1 CADD的神兵利剑(上)
   1473播放
   06:16
   [11] 3.1 CADD的神兵利剑(下)
   1316播放
   06:17
   [12] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1068播放
   06:32
   [13] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1837播放
   07:06
   [14] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1327播放
   08:08
   [15] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1679播放
   05:29
   [16] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1091播放
   07:08
   [17] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1137播放
   07:04
   [18] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   995播放
   07:27
   [19] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   648播放
   07:31
   [20] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   1488播放
   08:17
   [21] 3.2 CADD四大护法之定量构效...
   774播放
   08:20
   [22] 3.3 CADD四大护法之分子对接
   1458播放
   08:25
   [23] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   998播放
   06:47
   [24] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   1264播放
   06:47
   [25] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   1546播放
   05:52
   [26] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   1507播放
   05:54
   [27] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   952播放
   06:31
   [28] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   811播放
   06:34
   [29] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   1595播放
   09:18
   [30] 3.3 CADD四大护法之分子对接...
   1199播放
   09:20
   [31] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   885播放
   06:11
   [32] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   1032播放
   06:14
   [33] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   944播放
   05:10
   [34] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   1322播放
   05:08
   [35] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   1556播放
   07:42
   [36] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   929播放
   07:43
   [37] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   797播放
   07:16
   [38] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   622播放
   07:14
   [39] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   635播放
   05:18
   [40] 3.4 CADD四大护法之药效团(...
   761播放
   05:15
   [41] 3.4 CADD四大护法之药效团
   982播放
   09:51
   [42] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   923播放
   05:04
   [43] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   822播放
   05:05
   [44] 3.5 CADD四大护法之同源模建
   1173播放
   07:16
   [45] 3.5 CADD四大护法之同源模建
   1195播放
   06:54
   [46] 3.5 CADD四大护法之同源模建
   897播放
   08:31
   [47] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   1130播放
   06:45
   [48] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   1007播放
   06:46
   [49] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   1223播放
   07:55
   [50] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   654播放
   07:52
   [51] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   607播放
   06:38
   [52] 3.5 CADD四大护法之同源模建...
   1336播放
   06:40
   [53] 3.5 CADD四大护法之同源模建
   1100播放
   07:20
   [54] 4.1 CADD 综合案例一(上)
   1507播放
   05:41
   [55] 4.1 CADD 综合案例一(下)
   619播放
   05:45
   [56] 4.1 CADD 综合案例一(上)
   1577播放
   05:18
   [57] 4.1 CADD 综合案例一(下)
   1097播放
   05:24
   [58] 4.2 CADD 综合案例二
   932播放
   08:10
   [59] 4.2 CADD 综合案例二(上)
   1438播放
   07:51
   [60] 4.2 CADD 综合案例二(下)
   938播放
   07:47
   [61] 4.3 CADD 综合案例三
   1105播放
   08:51
   [62] 4.3 CADD 综合案例三(上)
   605播放
   06:15
   [63] 4.3 CADD 综合案例三(下)
   1035播放
   06:13
   [64] 4.3 CADD 综合案例三(上)
   1504播放
   06:12
   [65] 4.3 CADD 综合案例三(下)
   1141播放
   06:11
   [66] 4.4 CADD 综合案例四(上)
   575播放
   05:14
   [67] 4.4 CADD 综合案例四(下)
   867播放
   05:19
   [68] 4.4 CADD 综合案例四(上)
   1230播放
   05:43
   [69] 4.4 CADD 综合案例四(下)
   923播放
   05:39
   [70] 4.4 CADD 综合案例四(上)
   787播放
   07:28
   [71] 4.4 CADD 综合案例四(下)
   611播放
   07:28
   [72] 4.4 CADD 综合案例四(上)
   1046播放
   08:31
   [73] 4.4 CADD 综合案例四(下)
   1215播放
   08:31
   为你推荐
   08:02
   6.1 膜受体的结构及分类(上)
   1565播放
   05:18
   10.3 蓝光受体与蓝光反应(上)
   1537播放
   09:56
   19-第二章第二节-药物结构与性质...
   1561播放
   29:30
   神经系统4-递质和受体(中)
   988播放
   09:14
   45-第七章第三节-药物的作用机制...
   657播放
   05:29
   4.5 酶活性的调节(上)
   686播放
   05:09
   309.单体和自由基活性判据(上)
   1146播放
   05:35
   04 酰基上的亲核取代反应机理及相...
   983播放
   08:07
   6 其他表面受体介导的通路(下)
   771播放
   01:47
   糖友使用GLP-1受体激动剂后有点...
   1419播放
   07:14
   18.植物组织中SOD酶活性测定(...
   975播放
   08:37
   5.2 酶促反应进程与酶活性浓度检...
   1381播放
   07:53
   厦门大学公开课:信号分子和受体
   4567播放
   08:54
   3.2豆子中的微量营养素和活性成分...
   986播放