APP下载
反馈
孤平、拗救(下)
4858 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(72)
   自动播放
   [1] 韵、韵脚、韵书、押韵(上)
   3.4万播放
   14:39
   [2] 韵、韵脚、韵书、押韵(中)
   6540播放
   14:39
   [3] 韵、韵脚、韵书、押韵(下)
   1.9万播放
   14:33
   [4] 四声、入声辨别(上)
   1.1万播放
   14:36
   [5] 四声、入声辨别(中)
   7013播放
   14:37
   [6] 四声、入声辨别(下)
   7206播放
   14:27
   [7] 平仄、 律句、 准律句 、粘对(上...
   8486播放
   11:43
   [8] 平仄、 律句、 准律句 、粘对(中...
   6831播放
   11:43
   [9] 平仄、 律句、 准律句 、粘对(下...
   6172播放
   11:27
   [10] 孤平、拗救(上)
   6217播放
   15:11
   [11] 孤平、拗救(中)
   2152播放
   15:11
   [12] 孤平、拗救(下)
   4858播放
   待播放
   [13] 对仗(上)
   5428播放
   13:07
   [14] 对仗(中)
   5087播放
   13:08
   [15] 对仗(下)
   4468播放
   12:59
   [16] 工对、宽对(上)
   4991播放
   15:37
   [17] 工对、宽对(中)
   2357播放
   15:37
   [18] 工对、宽对(下)
   4817播放
   15:29
   [19] 流水对、扇面对、邻对、正反对 (上...
   5508播放
   16:25
   [20] 流水对、扇面对、邻对、正反对 (中...
   2289播放
   16:25
   [21] 流水对、扇面对、邻对、正反对 (下...
   4135播放
   16:19
   [22] 句中对、借对(上)
   4409播放
   15:47
   [23] 句中对、借对(中)
   2180播放
   15:47
   [24] 句中对、借对(下)
   3917播放
   15:38
   [25] 春联、婚联(上)
   3483播放
   15:12
   [26] 春联、婚联(中)
   2582播放
   15:13
   [27] 春联、婚联(下)
   2913播放
   15:05
   [28] 勉志联、寿联(上)
   2621播放
   15:01
   [29] 勉志联、寿联(中)
   1231播放
   15:01
   [30] 勉志联、寿联(下)
   3205播放
   14:55
   [31] 对联修辞、合掌 (上)
   3457播放
   14:02
   [32] 对联修辞、合掌 (中)
   2894播放
   14:03
   [33] 对联修辞、合掌 (下)
   3256播放
   13:53
   [34] 挽联及其他(上)
   2333播放
   15:02
   [35] 挽联及其他(中)
   2177播放
   15:02
   [36] 挽联及其他(下)
   2507播放
   14:55
   [37] 五绝(上)(上)
   3495播放
   13:41
   [38] 五绝(上)(中)
   2790播放
   13:42
   [39] 五绝(上)(下)
   3014播放
   13:32
   [40] 五绝(下)(上)
   3208播放
   14:52
   [41] 五绝(下)(中)
   2181播放
   14:52
   [42] 五绝(下)(下)
   2170播放
   14:46
   [43] 七绝(上)
   2774播放
   18:22
   [44] 七绝(中)
   2797播放
   18:22
   [45] 七绝(下)
   4438播放
   18:15
   [46] 五律(上)(上)
   2564播放
   16:56
   [47] 五律(上)(中)
   2574播放
   16:56
   [48] 五律(上)(下)
   2652播放
   16:48
   [49] 五律(下)(上)
   3290播放
   16:12
   [50] 五律(下)(中)
   2665播放
   16:13
   [51] 五律(下)(下)
   2190播放
   16:04
   [52] 七律(上)(上)
   3351播放
   13:13
   [53] 七律(上)(中)
   3076播放
   13:13
   [54] 七律(上)(下)
   2607播放
   13:05
   [55] 七律(下)(上)
   2580播放
   15:52
   [56] 七律(下)(中)
   2206播放
   15:52
   [57] 七律(下)(下)
   2411播放
   15:45
   [58] 律诗的章法句法(上)
   3495播放
   15:38
   [59] 律诗的章法句法(中)
   3045播放
   15:38
   [60] 律诗的章法句法(下)
   2094播放
   15:31
   [61] 词的格律基础(上)(上)
   4094播放
   16:40
   [62] 词的格律基础(上)(中)
   3688播放
   16:40
   [63] 词的格律基础(上)(下)
   3139播放
   16:32
   [64] 词的格律基础(下)(上)
   2469播放
   15:59
   [65] 词的格律基础(下)(中)
   2738播放
   15:59
   [66] 词的格律基础(下)(下)
   2641播放
   15:50
   [67] 作词提示(上)(上)
   2987播放
   16:53
   [68] 作词提示(上)(中)
   3147播放
   16:53
   [69] 作词提示(上)(下)
   2391播放
   16:46
   [70] 作词提示(下)(上)
   2328播放
   17:20
   [71] 作词提示(下)(中)
   1874播放
   17:20
   [72] 作词提示(下)(下)
   2846播放
   17:12
   为你推荐
   03:04
   两道emoji猜四字成语,难住你了...
   697播放
   01:15
   趣味猜成语,千和万组成的,你能写出...
   1106播放
   01:24
   猜成语,跑的最快的马,最宽的视野,...
   1483播放
   01:21
   趣味成语之最,猜成语你能都猜对吗?
   1660播放
   02:13
   看图也猜不出成语?一个“神”中间加...
   1525播放
   02:29
   成语猜猜看:都是基础的成语,不要被...
   1169播放
   01:08
   趣味猜成语,跟少女有关的,你知道几...
   970播放
   01:32
   猜成语,四个零和四个一是什么成语?
   1182播放
   01:05
   三字成语,你能写出多少个?什么嘴,...
   657播放
   01:37
   补充以下残缺成语,答案不唯一,可以...
   1111播放
   02:47
   下列词语找出没有错别字的一项!瞪眼...
   619播放
   03:46
   词语辨析:如何区别“流传”和“留传...
   1168播放
   01:06
   含有“鸡”字的成语,很多人答不对最...
   812播放
   01:00
   一起猜成语2
   964播放