APP下载
反馈
21-2-4变异学 3(上)
1102 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(138)
   自动播放
   [1] 1-1-1比较文学的定义 1(上)
   5828播放
   13:29
   [2] 1-1-1比较文学的定义 1(下)
   1706播放
   13:34
   [3] 2-1-1比较文学的定义 2(上)
   1642播放
   19:56
   [4] 2-1-1比较文学的定义 2(中)
   1531播放
   20:04
   [5] 2-1-1比较文学的定义 2(下)
   1099播放
   19:50
   [6] 3-1-1比较文学的定义 3(上)
   1107播放
   20:24
   [7] 3-1-1比较文学的定义 3(中)
   1644播放
   20:27
   [8] 3-1-1比较文学的定义 3(下)
   1252播放
   20:23
   [9] 4-1-2比较文学的历史 1(上)
   1629播放
   12:25
   [10] 4-1-2比较文学的历史 1(下)
   1726播放
   12:27
   [11] 5-1-2比较文学的历史 2(上)
   968播放
   14:15
   [12] 5-1-2比较文学的历史 2(中)
   1554播放
   14:20
   [13] 5-1-2比较文学的历史 2(下)
   1281播放
   14:18
   [14] 6-1-2比较文学的历史 3(上)
   1772播放
   19:47
   [15] 6-1-2比较文学的历史 3(中)
   1054播放
   19:54
   [16] 6-1-2比较文学的历史 3(下)
   1911播放
   19:45
   [17] 7-1-3比较文学的特点与方法 1...
   1428播放
   13:53
   [18] 7-1-3比较文学的特点与方法 1...
   861播放
   14:01
   [19] 7-1-3比较文学的特点与方法 1...
   872播放
   13:48
   [20] 8-1-3比较文学的特点与方法 2...
   979播放
   13:17
   [21] 8-1-3比较文学的特点与方法 2...
   1045播放
   13:22
   [22] 8-1-3比较文学的特点与方法 2...
   831播放
   13:10
   [23] 9-1-3比较文学的特点与方法 3...
   1685播放
   17:10
   [24] 9-1-3比较文学的特点与方法 3...
   1259播放
   17:13
   [25] 9-1-3比较文学的特点与方法 3...
   910播放
   17:08
   [26] 10-2-1流传学 1(上)
   1508播放
   14:37
   [27] 10-2-1流传学 1(中)
   1514播放
   14:38
   [28] 10-2-1流传学 1(下)
   1658播放
   14:38
   [29] 11-2-1流传学 2(上)
   900播放
   14:48
   [30] 11-2-1流传学 2(中)
   1023播放
   14:51
   [31] 11-2-1流传学 2(下)
   1450播放
   14:49
   [32] 12-2-1流传学 3(上)
   1046播放
   16:15
   [33] 12-2-1流传学 3(中)
   666播放
   16:21
   [34] 12-2-1流传学 3(下)
   669播放
   16:13
   [35] 13-2-2渊源学与媒介学 1(上...
   1475播放
   08:27
   [36] 13-2-2渊源学与媒介学 1(下...
   1158播放
   08:26
   [37] 14-2-2渊源学与媒介学 2(上...
   1191播放
   14:57
   [38] 14-2-2渊源学与媒介学 2(中...
   1192播放
   15:04
   [39] 14-2-2渊源学与媒介学 2(下...
   1322播放
   14:58
   [40] 15-2-2渊源学与媒介学 3(上...
   1153播放
   12:29
   [41] 15-2-2渊源学与媒介学 3(中...
   1084播放
   12:31
   [42] 15-2-2渊源学与媒介学 3(下...
   1069播放
   12:22
   [43] 16-2-3比较文学与翻译研究 1...
   1589播放
   12:55
   [44] 16-2-3比较文学与翻译研究 1...
   1452播放
   12:58
   [45] 16-2-3比较文学与翻译研究 1...
   1041播放
   12:53
   [46] 17-2-3比较文学与翻译研究 2...
   1061播放
   14:18
   [47] 17-2-3比较文学与翻译研究 2...
   962播放
   14:22
   [48] 17-2-3比较文学与翻译研究 2...
   1150播放
   14:12
   [49] 18-2-3比较文学与翻译研究 3...
   904播放
   17:08
   [50] 18-2-3比较文学与翻译研究 3...
   1325播放
   17:13
   [51] 18-2-3比较文学与翻译研究 3...
   1572播放
   17:03
   [52] 19-2-4变异学 1(上)
   834播放
   15:53
   [53] 19-2-4变异学 1(中)
   1127播放
   16:01
   [54] 19-2-4变异学 1(下)
   1343播放
   15:46
   [55] 20-2-4变异学 2(上)
   699播放
   19:17
   [56] 20-2-4变异学 2(中)
   1454播放
   19:27
   [57] 20-2-4变异学 2(下)
   1195播放
   19:16
   [58] 21-2-4变异学 3(上)
   1102播放
   待播放
   [59] 21-2-4变异学 3(中)
   1199播放
   16:13
   [60] 21-2-4变异学 3(下)
   749播放
   16:07
   [61] 22-3-1类型学与主题学 1(上...
   973播放
   13:57
   [62] 22-3-1类型学与主题学 1(中...
   1272播放
   13:58
   [63] 22-3-1类型学与主题学 1(下...
   604播放
   13:56
   [64] 23-3-1类型学与主题学 2(上...
   1429播放
   14:07
   [65] 23-3-1类型学与主题学 2(中...
   1184播放
   14:14
   [66] 23-3-1类型学与主题学 2(下...
   1009播放
   14:07
   [67] 24-3-1类型学与主题学 3(上...
   1251播放
   13:50
   [68] 24-3-1类型学与主题学 3(中...
   1322播放
   13:56
   [69] 24-3-1类型学与主题学 3(下...
   1019播放
   13:50
   [70] 25-3-2比较诗学 1(上)
   1389播放
   15:16
   [71] 25-3-2比较诗学 1(中)
   1299播放
   15:21
   [72] 25-3-2比较诗学 1(下)
   1068播放
   15:14
   [73] 26-3-2比较诗学 2(上)
   1068播放
   15:00
   [74] 26-3-2比较诗学 2(中)
   888播放
   15:06
   [75] 26-3-2比较诗学 2(下)
   1521播放
   15:01
   [76] 27-3-2比较诗学 3(上)
   813播放
   17:00
   [77] 27-3-2比较诗学 3(中)
   1234播放
   17:04
   [78] 27-3-2比较诗学 3(下)
   1006播放
   16:57
   [79] 28-4-1文学的跨学科研究 1(...
   792播放
   14:40
   [80] 28-4-1文学的跨学科研究 1(...
   1389播放
   14:45
   [81] 28-4-1文学的跨学科研究 1(...
   736播放
   14:39
   [82] 29-4-1文学的跨学科研究 2(...
   1169播放
   14:39
   [83] 29-4-1文学的跨学科研究 2(...
   1179播放
   14:40
   [84] 29-4-1文学的跨学科研究 2(...
   1004播放
   14:34
   [85] 30-4-1文学的跨学科研究 3(...
   871播放
   14:33
   [86] 30-4-1文学的跨学科研究 3(...
   1287播放
   14:42
   [87] 30-4-1文学的跨学科研究 3(...
   1435播放
   14:35
   [88] 32-5-1跨文明研究 2(上)
   932播放
   14:11
   [89] 32-5-1跨文明研究 2(中)
   1460播放
   14:20
   [90] 32-5-1跨文明研究 2(下)
   1097播放
   14:13
   [91] 33-5-1跨文明研究 3(上)
   1263播放
   18:44
   [92] 33-5-1跨文明研究 3(中)
   1443播放
   18:53
   [93] 33-5-1跨文明研究 3(下)
   846播放
   18:40
   [94] 34-5-2文学人类学的中国历程 ...
   641播放
   12:19
   [95] 34-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1181播放
   12:25
   [96] 34-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1339播放
   12:11
   [97] 35-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1084播放
   14:09
   [98] 35-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1265播放
   14:18
   [99] 35-5-2文学人类学的中国历程 ...
   717播放
   14:02
   [100] 36-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1507播放
   14:45
   [101] 36-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1019播放
   14:53
   [102] 36-5-2文学人类学的中国历程 ...
   1211播放
   14:44
   [103] 37-6-2学生课堂报告 1(上)
   886播放
   20:34
   [104] 37-6-2学生课堂报告 1(中)
   1213播放
   20:40
   [105] 37-6-2学生课堂报告 1(下)
   1188播放
   20:27
   [106] 38-6-2学生课堂报告 2(上)
   920播放
   13:29
   [107] 38-6-2学生课堂报告 2(中)
   2053播放
   13:36
   [108] 38-6-2学生课堂报告 2(下)
   1506播放
   13:27
   [109] 39-7-1高利克 讲座 1(上)
   826播放
   13:33
   [110] 39-7-1高利克 讲座 1(中)
   1076播放
   13:38
   [111] 39-7-1高利克 讲座 1(下)
   867播放
   13:31
   [112] 40-7-1高利克 讲座 2(上)
   1506播放
   13:27
   [113] 40-7-1高利克 讲座 2(中)
   820播放
   13:36
   [114] 40-7-1高利克 讲座 2(下)
   1082播放
   13:21
   [115] 41-7-1高利克 讲座 3(上)
   1104播放
   12:43
   [116] 41-7-1高利克 讲座 3(中)
   594播放
   12:49
   [117] 41-7-1高利克 讲座 3(下)
   828播放
   12:37
   [118] 42-7-2黄维樑 讲座 1(上)
   1110播放
   12:36
   [119] 42-7-2黄维樑 讲座 1(中)
   1356播放
   12:40
   [120] 42-7-2黄维樑 讲座 1(下)
   891播放
   12:35
   [121] 43-7-2黄维樑 讲座 2(上)
   1484播放
   14:56
   [122] 43-7-2黄维樑 讲座 2(中)
   1073播放
   15:01
   [123] 43-7-2黄维樑 讲座 2(下)
   1225播放
   14:55
   [124] 44-7-2黄维樑 讲座 3(上)
   785播放
   14:32
   [125] 44-7-2黄维樑 讲座 3(中)
   982播放
   14:36
   [126] 44-7-2黄维樑 讲座 3(下)
   1490播放
   14:25
   [127] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   1222播放
   26:06
   [128] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   1408播放
   26:22
   [129] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   776播放
   26:11
   [130] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   935播放
   18:11
   [131] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   943播放
   18:17
   [132] 四川大学-比较文学(国家级精品课)...
   1262播放
   18:15
   [133] 47-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   1333播放
   25:28
   [134] 47-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   1428播放
   25:29
   [135] 47-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   964播放
   25:23
   [136] 48-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   561播放
   25:42
   [137] 48-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   891播放
   25:51
   [138] 48-7-5比较文学终身成就奖颁奖...
   1299播放
   25:36
   为你推荐
   12:36
   7.2.5 生物的变异(中)
   756播放
   05:25
   为什么“富人讲努力,穷人靠变异”?
   1225播放
   04:28
   每当月圆之夜,男孩浑身就会变异长毛...
   3994播放
   02:17
   这这才真正的超级变异生物,整个形态...
   1531播放
   01:13
   女孩半夜喂马,不料马儿发生变异,竟...
   6782播放
   06:24
   双向分类数据变异的分解(下)
   904播放
   00:25
   男性的本质上,是”变异“ 的女性
   796播放
   24:12
   11.11-合作,突变与平衡(中)
   2424播放
   06:03
   6.病毒的遗传与变异(下)
   1667播放
   02:25
   女孩被外神力量侵蚀,变异成不可名状...
   2160播放
   00:18
   小孩姐,别吃了,我怕你变异!!!
   869播放
   01:02
   变异老太太生命力顽强,身手灵活,可...
   983播放
   05:24
   日本人体质改造已到极限,平均身高再...
   599播放
   00:43
   尹烨:长期情绪不佳会生病 生个气可...
   1116播放