APP下载
反馈
3.3滑轮及滑轮组(下)
682 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(62)
   自动播放
   [1] 1.1绪论(上)
   1551播放
   05:04
   [2] 1.1绪论(下)
   1180播放
   05:02
   [3] 5.1起升机构(1)(上)
   1083播放
   06:39
   [4] 5.1起升机构(1)(下)
   1112播放
   06:41
   [5] 5.2起升机构(2)(上)
   769播放
   08:49
   [6] 5.2起升机构(2)(下)
   657播放
   08:45
   [7] 5.4回转机构(2)(上)
   975播放
   08:14
   [8] 5.4回转机构(2)(下)
   1089播放
   08:17
   [9] 5.5变幅机构(1)
   1117播放
   08:36
   [10] 5.6变幅机构(2)(上)
   1161播放
   07:35
   [11] 5.6变幅机构(2)(下)
   741播放
   07:39
   [12] 5.7变幅机构(3)(上)
   1440播放
   05:26
   [13] 5.7变幅机构(3)(下)
   1216播放
   05:24
   [14] 5.8运行机构(1)(上)
   1116播放
   05:06
   [15] 5.8运行机构(1)(下)
   834播放
   05:06
   [16] 5.9运行机构(2)(上)
   718播放
   05:17
   [17] 5.9运行机构(2)(下)
   1101播放
   05:14
   [18] 5.10运行机构(3)(上)
   553播放
   07:36
   [19] 5.10运行机构(3)(下)
   1385播放
   07:34
   [20] 2.1塔式起重机的参数
   1176播放
   07:46
   [21] 2.2塔式起重机的工作级别(上)
   989播放
   05:04
   [22] 2.2塔式起重机的工作级别(下)
   782播放
   05:05
   [23] 3.1钢丝绳(1)(上)
   1500播放
   05:08
   [24] 3.1钢丝绳(1)(下)
   976播放
   05:13
   [25] 3.2钢丝绳(2)(上)
   1024播放
   05:49
   [26] 3.2钢丝绳(2)(下)
   641播放
   05:47
   [27] 3.3滑轮及滑轮组(上)
   1662播放
   08:33
   [28] 3.3滑轮及滑轮组(下)
   682播放
   待播放
   [29] 3.4卷筒(上)
   768播放
   07:33
   [30] 3.4卷筒(下)
   1039播放
   07:32
   [31] 3.5吊钩与吊钩组(上)
   1539播放
   05:34
   [32] 3.5吊钩与吊钩组(下)
   1086播放
   05:35
   [33] 3.6制动器(上)
   1164播放
   07:02
   [34] 3.6制动器(下)
   1478播放
   07:02
   [35] 4.1塔式起重机载荷与计算方法(1...
   1275播放
   05:40
   [36] 4.1塔式起重机载荷与计算方法(1...
   898播放
   05:38
   [37] 4.2塔式起重机载荷与计算方法(2...
   1041播放
   07:16
   [38] 4.2塔式起重机载荷与计算方法(2...
   919播放
   07:19
   [39] 4.3塔式起重机载荷与计算方法(3...
   866播放
   05:32
   [40] 4.3塔式起重机载荷与计算方法(3...
   1495播放
   05:29
   [41] 6.1抗倾覆稳定性(上)
   822播放
   07:05
   [42] 6.1抗倾覆稳定性(下)
   1414播放
   07:02
   [43] 6.2安全装置(上)
   1590播放
   07:39
   [44] 6.2安全装置(下)
   755播放
   07:38
   [45] 7.1塔身(1)
   592播放
   09:02
   [46] 7.2塔身(2)(上)
   981播放
   07:13
   [47] 7.2塔身(2)(下)
   742播放
   07:18
   [48] 7.3起重臂(1)(上)
   1405播放
   06:25
   [49] 7.3起重臂(1)(下)
   1485播放
   06:30
   [50] 7.4起重臂(2)(上)
   1270播放
   06:15
   [51] 7.4起重臂(2)(下)
   828播放
   06:17
   [52] 7.5其他金属结构(上)
   928播放
   06:53
   [53] 7.5其他金属结构(下)
   1452播放
   06:50
   [54] 8.1塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1305播放
   05:58
   [55] 8.1塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1012播放
   05:56
   [56] 8.2塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   1331播放
   05:40
   [57] 8.2塔式起重机的的安装、拆卸和顶...
   955播放
   05:40
   [58] 8.3塔式起重机电气系统1(上)
   1203播放
   05:25
   [59] 8.3塔式起重机电气系统1(下)
   1399播放
   05:25
   [60] 8.4塔式起重机电气系统2(上)
   683播放
   06:44
   [61] 8.4塔式起重机电气系统2(下)
   1393播放
   06:40
   [62] 8.5塔式起重机电气系统3
   980播放
   09:23
   为你推荐
   12:54
   第八节——杠杆与滑轮(上)
   873播放
   09:07
   第12章 滑轮复习(上)
   2132播放
   02:58
   滑轮组最省力的绕线方式是什么?学会...
   1515播放
   06:14
   3.2 给棉、刺辊部分(上)
   1208播放
   07:58
   【机械设计】6.5过盈联接(上)
   1294播放
   05:45
   第3讲 斜导柱侧向分型与抽芯机构(...
   1319播放
   08:09
   8.6.2弹簧的规定画法
   1608播放
   12:12
   【【行测-科学推理】最新最全最系统...
   717播放
   01:32
   为什么大家都选择Find N2?我...
   1415播放
   07:40
   13.5 排导槽设计(下)
   1273播放
   08:29
   【11.4 轴的结构设计1】螺栓连...
   1050播放
   08:55
   12.3螺旋副的自锁性能
   1397播放
   07:26
   6.4骨骼之弹簧(下)
   810播放
   07:16
   8.5 无阻尼动力减振器(上)
   1430播放