APP下载
反馈
模块一 1.2何谓数值计算?(1)
1374 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(68)
   自动播放
   [1] 模块一 1.1 地下结构的特点(1...
   1811播放
   08:28
   [2] 模块一 1.1 地下结构的特点(2...
   604播放
   06:19
   [3] 模块一 1.2何谓数值计算?(1)
   1374播放
   待播放
   [4] 模块一 1.2何谓数值计算?(2)
   1572播放
   08:36
   [5] 模块一 1.3地下结构的力学模型(...
   1172播放
   07:25
   [6] 模块一 1.3地下结构的力学模型(...
   1043播放
   07:31
   [7] 模块一 1.3地下结构的力学模型(...
   640播放
   05:18
   [8] 模块一 1.3地下结构的力学模型(...
   804播放
   05:16
   [9] 模块二 2.1 弹性力学有关知识(...
   948播放
   06:19
   [10] 模块二 2.1 弹性力学有关知识(...
   1154播放
   06:18
   [11] 模块二 2.1 弹性力学有关知识(...
   738播放
   05:33
   [12] 模块二 2.1 弹性力学有关知识(...
   1024播放
   05:36
   [13] 模块二 2.2 有限单元法的基本思...
   1565播放
   08:33
   [14] 模块二 2.2 有限单元法的基本思...
   688播放
   08:59
   [15] 模块二 2.3 有限单元法的分析流...
   1323播放
   06:55
   [16] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   1097播放
   06:58
   [17] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   1507播放
   07:01
   [18] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   2224播放
   08:37
   [19] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   879播放
   08:39
   [20] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   803播放
   08:16
   [21] 模块三 3.1 ANSYS软件简介...
   989播放
   08:12
   [22] 模块三 3.2 ANSYS软件算例...
   1171播放
   07:48
   [23] 模块三 3.2 ANSYS软件算例...
   1144播放
   07:53
   [24] 模块三 3.2 ANSYS软件算例...
   1459播放
   07:44
   [25] 模块三 3.2 ANSYS软件算例...
   1007播放
   07:49
   [26] 模块三 3.3 ANSYS软件算例...
   1659播放
   06:56
   [27] 模块三 3.3 ANSYS软件算例...
   1530播放
   07:01
   [28] 模块三 3.3 ANSYS软件算例...
   1077播放
   06:00
   [29] 模块三 3.3 ANSYS软件算例...
   1088播放
   05:58
   [30] 模块四 4.1 何时选用荷载结构模...
   1449播放
   05:10
   [31] 模块四 4.1 何时选用荷载结构模...
   1297播放
   05:11
   [32] 模块四 4.2 如何建立荷载结构模...
   900播放
   08:24
   [33] 模块四 4.2 如何建立荷载结构模...
   1309播放
   08:29
   [34] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   1068播放
   07:10
   [35] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   1060播放
   07:15
   [36] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   944播放
   05:18
   [37] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   967播放
   05:17
   [38] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   1602播放
   10:00
   [39] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   769播放
   07:22
   [40] 模块四 4.3 荷载结构模型ANS...
   1135播放
   07:19
   [41] 模块五 5.1 线弹性本构关系
   991播放
   07:11
   [42] 模块五 5.2 典型应力应变曲线及...
   1478播放
   05:08
   [43] 模块五 5.2 典型应力应变曲线及...
   1446播放
   05:09
   [44] 模块五 5.3 岩土材料的非线性特...
   1418播放
   08:38
   [45] 模块五 5.3 岩土材料的非线性特...
   1310播放
   06:26
   [46] 模块五 5.3 岩土材料的非线性特...
   737播放
   06:24
   [47] 模块五 5.4 算例:厚壁圆筒弹塑...
   1128播放
   07:43
   [48] 模块五 5.4 算例:厚壁圆筒弹塑...
   1105播放
   07:39
   [49] 模块六 6.1 MIDAS GTS...
   1848播放
   09:32
   [50] 模块六 6.2 MIDAS GTS...
   990播放
   06:13
   [51] 模块六 6.2 MIDAS GTS...
   1403播放
   06:19
   [52] 模块六 6.2 MIDAS GTS...
   979播放
   05:07
   [53] 模块六 6.2 MIDAS GTS...
   1101播放
   05:05
   [54] 模块六 6.3 荷载结构模型MID...
   1202播放
   05:30
   [55] 模块六 6.3 荷载结构模型MID...
   704播放
   05:32
   [56] 模块六 6.3 荷载结构模型MID...
   1383播放
   05:20
   [57] 模块六 6.3 荷载结构模型MID...
   1152播放
   05:21
   [58] 模块七 7.1 何时选用地层—结构...
   1348播放
   06:39
   [59] 模块七 7.2 如何建立地层结构模...
   1266播放
   05:40
   [60] 模块七 7.2 如何建立地层结构模...
   1362播放
   05:40
   [61] 模块七 7.2 如何建立地层结构模...
   1248播放
   07:55
   [62] 模块七 7.2 如何建立地层结构模...
   790播放
   08:00
   [63] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   1513播放
   07:23
   [64] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   1464播放
   07:21
   [65] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   937播放
   05:41
   [66] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   734播放
   05:42
   [67] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   659播放
   09:49
   [68] 模块七 7.3 地层结构模型MID...
   879播放
   07:41
   为你推荐
   07:15
   【电子科技大学公开课:物理学术竞赛...
   1236播放
   08:35
   模块十八 4.1 矩阵位移法原理(...
   1002播放
   05:16
   第三讲:力学中常见的力及量纲(三)...
   1527播放
   05:12
   理论力学的研究方法(下)
   1492播放
   09:13
   7.3 单层板力学性能(下)
   1069播放
   13:17
   7.1 刚体力学概述(上)
   839播放
   14:13
   【【行测-科学推理】最新最全最系统...
   1088播放
   06:34
   0.1什么是理论力学(上)
   7466播放
   04:52
   【P148.匀变速直线运动速度与时...
   1493播放
   06:53
   第2节 力学量的表象(下)
   1048播放
   06:43
   1.基于绝对时空观的力学(下)
   747播放
   06:14
   3.6 人体平衡的力学条件及其应用...
   942播放
   43:39
   【上海交通大学公开课:现代力学与工...
   5.3万播放
   14:49
   【东南大学公开课:力学的奥秘】光测...
   3498播放