APP下载
反馈
10.6 新艺术的震撼——现代美术(六)(上)
1463 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(118)
   自动播放
   [1] 1.1 西方美术是怎样的(一)(上...
   3099播放
   10:06
   [2] 1.1 西方美术是怎样的(一)(下...
   1189播放
   10:11
   [3] 1.2 西方美术是怎样的(二)(上...
   1191播放
   10:22
   [4] 1.2 西方美术是怎样的(二)(下...
   1380播放
   10:30
   [5] 1.3 西方美术是怎样的(三)(上...
   1765播放
   10:31
   [6] 1.3 西方美术是怎样的(三)(下...
   1257播放
   12:25
   [7] 1.4 西方美术是怎样的(四)(上...
   1669播放
   10:17
   [8] 1.4 西方美术是怎样的(四)(下...
   1074播放
   10:18
   [9] 2.1 怎样欣赏美术作品(上)
   1398播放
   09:47
   [10] 2.1 怎样欣赏美术作品(下)
   1535播放
   09:53
   [11] 3.1 神奇的起源——原始艺术(一...
   1326播放
   09:49
   [12] 3.1 神奇的起源——原始艺术(一...
   1257播放
   09:57
   [13] 3.2 神奇的起源——原始艺术(二...
   1053播放
   10:33
   [14] 3.2 神奇的起源——原始艺术(二...
   835播放
   10:32
   [15] 3.3 神奇的起源——原始艺术(三...
   1314播放
   10:06
   [16] 3.3 神奇的起源——原始艺术(三...
   1451播放
   10:12
   [17] 3.4 神奇的起源——原始艺术(四...
   1011播放
   09:28
   [18] 3.4 神奇的起源——原始艺术(四...
   1220播放
   09:34
   [19] 3.5 神奇的起源——原始艺术(五...
   1412播放
   09:45
   [20] 3.5 神奇的起源——原始艺术(五...
   1430播放
   09:49
   [21] 3.6 神奇的起源——原始艺术(六...
   862播放
   09:46
   [22] 3.6 神奇的起源——原始艺术(六...
   1022播放
   09:49
   [23] 4.1 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1101播放
   10:03
   [24] 4.1 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1477播放
   10:05
   [25] 4.2 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1282播放
   10:08
   [26] 4.2 追求来世的永恒——埃及艺术...
   848播放
   10:13
   [27] 4.3 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1123播放
   10:04
   [28] 4.3 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1375播放
   10:10
   [29] 4.4 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1576播放
   09:15
   [30] 4.4 追求来世的永恒——埃及艺术...
   856播放
   09:19
   [31] 4.5 追求来世的永恒——埃及艺术...
   978播放
   10:11
   [32] 4.5 追求来世的永恒——埃及艺术...
   1195播放
   10:08
   [33] 4.6 追求来世的永恒——埃及艺术...
   677播放
   09:14
   [34] 4.6 追求来世的永恒——埃及艺术...
   753播放
   09:14
   [35] 5.1 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   970播放
   10:04
   [36] 5.1 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1483播放
   10:07
   [37] 5.2 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1250播放
   10:01
   [38] 5.2 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1141播放
   09:58
   [39] 5.3 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   969播放
   10:06
   [40] 5.3 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1367播放
   10:11
   [41] 5.4 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1284播放
   09:39
   [42] 5.4 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1503播放
   09:43
   [43] 5.5 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1366播放
   10:12
   [44] 5.5 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1053播放
   10:18
   [45] 5.6 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1461播放
   10:16
   [46] 5.6 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1684播放
   10:18
   [47] 5.7 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1567播放
   10:08
   [48] 5.7 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   881播放
   10:16
   [49] 5.8 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1369播放
   11:26
   [50] 5.8 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   878播放
   11:28
   [51] 5.9 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   997播放
   09:38
   [52] 5.9 “美”的伟大觉醒——古希腊...
   1426播放
   09:43
   [53] 5.10 “美”的伟大觉醒——古希...
   1193播放
   09:08
   [54] 5.10 “美”的伟大觉醒——古希...
   1233播放
   09:14
   [55] 6.1 基督的召唤——中世纪美术(...
   1313播放
   09:42
   [56] 6.1 基督的召唤——中世纪美术(...
   1040播放
   09:41
   [57] 6.2 基督的召唤——中世纪美术(...
   969播放
   10:09
   [58] 6.2 基督的召唤——中世纪美术(...
   875播放
   10:13
   [59] 7.1 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   838播放
   10:17
   [60] 7.1 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1158播放
   10:21
   [61] 7.2 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   859播放
   10:12
   [62] 7.2 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   816播放
   10:11
   [63] 7.3 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1511播放
   10:11
   [64] 7.3 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1050播放
   10:12
   [65] 7.4 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   733播放
   10:21
   [66] 7.4 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   875播放
   10:24
   [67] 7.5 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1026播放
   10:07
   [68] 7.5 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1044播放
   10:07
   [69] 7.6 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   960播放
   10:04
   [70] 7.6 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   684播放
   10:00
   [71] 7.7 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1392播放
   10:27
   [72] 7.7 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1387播放
   10:33
   [73] 7.8 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   975播放
   10:09
   [74] 7.8 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1353播放
   10:15
   [75] 7.9 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   870播放
   09:55
   [76] 7.9 巨匠辈出的时代——文艺复兴...
   1367播放
   10:01
   [77] 8.1 十七、十八世纪欧洲美术(一...
   1412播放
   09:44
   [78] 8.1 十七、十八世纪欧洲美术(一...
   1311播放
   09:40
   [79] 8.2 十七、十八世纪欧洲美术(二...
   1495播放
   09:45
   [80] 8.2 十七、十八世纪欧洲美术(二...
   678播放
   09:50
   [81] 8.3 十七、十八世纪欧洲美术(三...
   1292播放
   11:04
   [82] 8.3 十七、十八世纪欧洲美术(三...
   1159播放
   11:10
   [83] 8.4 十七、十八世纪欧洲美术(四...
   962播放
   11:14
   [84] 8.4 十七、十八世纪欧洲美术(四...
   902播放
   11:17
   [85] 8.5 十七、十八世纪欧洲美术(五...
   1058播放
   10:09
   [86] 8.5 十七、十八世纪欧洲美术(五...
   715播放
   10:09
   [87] 8.6 十七、十八世纪欧洲美术(六...
   1475播放
   10:54
   [88] 8.6 十七、十八世纪欧洲美术(六...
   556播放
   10:55
   [89] 8.7 十七、十八世纪欧洲美术(七...
   1359播放
   11:12
   [90] 8.7 十七、十八世纪欧洲美术(七...
   1259播放
   11:14
   [91] 9.1 十九世纪欧洲美术(一)(上...
   951播放
   09:49
   [92] 9.1 十九世纪欧洲美术(一)(下...
   893播放
   09:55
   [93] 9.2 十九世纪欧洲美术(二)(上...
   1296播放
   09:43
   [94] 9.2 十九世纪欧洲美术(二)(下...
   1126播放
   09:51
   [95] 9.3 十九世纪欧洲美术(三)(上...
   1088播放
   10:16
   [96] 9.3 十九世纪欧洲美术(三)(下...
   622播放
   10:18
   [97] 9.4 十九世纪欧洲美术(四)(上...
   645播放
   09:55
   [98] 9.4 十九世纪欧洲美术(四)(下...
   1119播放
   09:58
   [99] 9.5 十九世纪欧洲美术(五)(上...
   1067播放
   10:02
   [100] 9.5 十九世纪欧洲美术(五)(下...
   968播放
   10:07
   [101] 9.6 十九世纪欧洲美术(六)(上...
   1011播放
   10:55
   [102] 9.6 十九世纪欧洲美术(六)(下...
   1488播放
   10:56
   [103] 10.1 新艺术的震撼——现代美术...
   1344播放
   10:10
   [104] 10.1 新艺术的震撼——现代美术...
   1050播放
   10:09
   [105] 10.2 新艺术的震撼——现代美术...
   1334播放
   10:08
   [106] 10.2 新艺术的震撼——现代美术...
   777播放
   10:12
   [107] 10.3 新艺术的震撼——现代美术...
   792播放
   10:41
   [108] 10.3 新艺术的震撼——现代美术...
   899播放
   10:47
   [109] 10.4 新艺术的震撼——现代美术...
   1163播放
   09:07
   [110] 10.4 新艺术的震撼——现代美术...
   852播放
   09:11
   [111] 10.5 新艺术的震撼——现代美术...
   1549播放
   09:11
   [112] 10.5 新艺术的震撼——现代美术...
   718播放
   09:08
   [113] 10.6 新艺术的震撼——现代美术...
   1463播放
   待播放
   [114] 10.6 新艺术的震撼——现代美术...
   1138播放
   09:07
   [115] 10.7 新艺术的震撼——现代美术...
   1179播放
   09:03
   [116] 10.7 新艺术的震撼——现代美术...
   705播放
   09:09
   [117] 10.8 新艺术的震撼——现代美术...
   1393播放
   09:25
   [118] 10.8 新艺术的震撼——现代美术...
   1064播放
   09:22
   为你推荐
   09:03
   26 汉代边疆艺术(下)
   1400播放
   01:17
   这才是真正的中国古典艺术,爷爷教我...
   1483播放
   03:18
   在艺术创作中,灵感是怎么来的呢?全...
   1462播放
   12:37
   艺术美之美术篇(上)(上)
   2.6万播放
   01:10
   莫奈花园,精神艺术世界被移动到现实
   1194播放
   12:33
   油画艺术的传授与学习(下)
   928播放
   01:29
   韩美林:艺术没有100分
   1473播放
   01:06
   教摄影-艺术人像摄影作品分析点评,...
   1514播放
   00:27
   周末艺术作品分享时间,评论区有人知...
   546播放
   03:32
   艺术仅需亿点灵感!南都、N视频专访...
   1490播放
   02:00
   翕•Futart | 王丹萌虚拟艺...
   671播放
   13:57
   融贯中西——林风眠(中)
   1960播放