APP下载
反馈
11.氢原子(下)
679 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(71)
   自动播放
   [1] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1347播放
   27:48
   [2] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1312播放
   44:52
   [3] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1011播放
   1:12:32
   [4] 02.波函数(上)
   827播放
   27:30
   [5] 02.波函数(中)
   1130播放
   27:40
   [6] 02.波函数(下)
   1035播放
   27:24
   [7] 03.薛定谔方程(上)
   820播放
   30:56
   [8] 03.薛定谔方程(中)
   1391播放
   31:05
   [9] 03.薛定谔方程(下)
   1396播放
   30:54
   [10] 04.一维问题(上)
   940播放
   25:22
   [11] 04.一维问题(中)
   1429播放
   25:24
   [12] 04.一维问题(下)
   913播放
   25:17
   [13] 05.一维势场性质(上)
   518播放
   31:18
   [14] 05.一维势场性质(中)
   809播放
   31:26
   [15] 05.一维势场性质(下)
   1449播放
   31:17
   [16] 06.算符运算规则(上)
   892播放
   28:37
   [17] 06.算符运算规则(中)
   618播放
   28:44
   [18] 06.算符运算规则(下)
   1280播放
   28:37
   [19] 07.本征函数(上)
   957播放
   26:19
   [20] 07.本征函数(中)
   1244播放
   26:28
   [21] 07.本征函数(下)
   1229播放
   26:20
   [22] 08.测不准关系(上)
   1285播放
   27:15
   [23] 08.测不准关系(中)
   1320播放
   27:20
   [24] 08.测不准关系(下)
   673播放
   27:17
   [25] 09.力学量完全集(上)
   1305播放
   25:53
   [26] 09.力学量完全集(中)
   573播放
   25:56
   [27] 09.力学量完全集(下)
   1360播放
   25:48
   [28] 10.球方势阱(上)
   947播放
   27:31
   [29] 10.球方势阱(中)
   1205播放
   27:32
   [30] 10.球方势阱(下)
   867播放
   27:25
   [31] 11.氢原子(上)
   581播放
   27:42
   [32] 11.氢原子(中)
   1072播放
   27:44
   [33] 11.氢原子(下)
   679播放
   待播放
   [34] 12.电磁场中粒子的运动(上)
   632播放
   22:14
   [35] 12.电磁场中粒子的运动(中)
   753播放
   22:18
   [36] 12.电磁场中粒子的运动(下)
   1333播放
   22:13
   [37] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1323播放
   27:30
   [38] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   670播放
   27:40
   [39] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1196播放
   27:28
   [40] 13.表象变换(上)
   916播放
   26:57
   [41] 13.表象变换(中)
   583播放
   27:04
   [42] 13.表象变换(下)
   1443播放
   26:56
   [43] 14.狄拉克符号—离散谱(上)
   1291播放
   27:15
   [44] 14.狄拉克符号—离散谱(中)
   1282播放
   27:20
   [45] 14.狄拉克符号—离散谱(下)
   541播放
   27:13
   [46] 15.狄拉克符号—连续谱(上)
   807播放
   27:18
   [47] 15.狄拉克符号—连续谱(中)
   1050播放
   27:26
   [48] 15.狄拉克符号—连续谱(下)
   835播放
   27:15
   [49] 16.电子自旋(上)
   549播放
   27:36
   [50] 16.电子自旋(中)
   544播放
   27:45
   [51] 16.电子自旋(下)
   885播放
   27:34
   [52] 17.角动量本征态(上)
   677播放
   25:16
   [53] 17.角动量本征态(中)
   1113播放
   25:22
   [54] 17.角动量本征态(下)
   678播放
   25:10
   [55] 18.自旋纠缠态(上)
   991播放
   24:15
   [56] 18.自旋纠缠态(中)
   579播放
   24:20
   [57] 18.自旋纠缠态(下)
   636播放
   24:13
   [58] 19.定态微扰论(上)
   952播放
   25:53
   [59] 19.定态微扰论(中)
   1344播放
   25:56
   [60] 19.定态微扰论(下)
   909播放
   25:52
   [61] 20.量子跃迁(上)
   966播放
   27:56
   [62] 20.量子跃迁(中)
   1166播放
   28:02
   [63] 20.量子跃迁(下)
   500播放
   27:50
   [64] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   946播放
   22:11
   [65] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   667播放
   22:12
   [66] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   745播放
   22:04
   [67] 21.光的吸收、受激辐射与自发辐射...
   568播放
   28:21
   [68] 21.光的吸收、受激辐射与自发辐射...
   1160播放
   28:22
   [69] 21.光的吸收、受激辐射与自发辐射...
   589播放
   28:23
   [70] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1208播放
   14:45
   [71] 【华中科技大学】《不自量力|量子力...
   1242播放
   14:49
   为你推荐
   14:00
   12-2-4第4讲 非极性分子晶体...
   1037播放
   16:05
   【麻省理工学院公开课:化学原理】氢...
   1548播放
   08:00
   10-1-原子吸收光谱(上)
   1154播放
   14:20
   24-6-3化学键与分子结构:配位...
   1113播放
   15:26
   第1讲 化学反应与能量2(下)
   1272播放
   08:58
   8.3 氢原子及多电子原子的结论(...
   1036播放
   16:54
   高考化学:氧化还原反应守恒计算(上...
   1941播放
   05:03
   1.1.4 杂化轨道理论(氮、氧原...
   4703播放
   07:36
   7.3 氢原子玻尔理论 实物粒子...
   1433播放
   05:52
   重点——原子吸收在矿物元素中的应用
   1341播放
   01:48
   内蒙古中考化学:水是氢原子和氧原子...
   1231播放
   29:08
   第6章 常用的络合物;络合物的平衡...
   683播放
   08:39
   【上海交通大学公开课:材料科学基础...
   1.7万播放
   05:37
   原子习惯如何改变我们的生活(上)
   1555播放