APP下载
反馈
1.2 .1一个通信实例:通信中的三次握手(上)(下)
847 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(115)
   自动播放
   [1] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   3056播放
   07:30
   [2] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   1328播放
   07:31
   [3] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   1130播放
   05:21
   [4] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   847播放
   待播放
   [5] 1.2 .2一个通信实例:通信中的...
   932播放
   08:53
   [6] 1.3.1数据通信与数据通信系统、...
   883播放
   08:34
   [7] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   995播放
   05:13
   [8] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   761播放
   05:11
   [9] 1.4.1网络协议及标准(上)(上...
   1738播放
   06:10
   [10] 1.4.1网络协议及标准(上)(下...
   1514播放
   06:15
   [11] 1.4.2网络协议及标准(下)
   1478播放
   09:35
   [12] 2.1 线路配置及传输模式
   1382播放
   08:20
   [13] 2.2.1 拓扑结构(上)(上)
   831播放
   07:00
   [14] 2.2.1 拓扑结构(上)(下)
   1022播放
   06:57
   [15] 2.2.2 拓扑结构(下)
   510播放
   08:12
   [16] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1299播放
   05:42
   [17] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1086播放
   05:44
   [18] 2.3.2 网络类型及网际互连(下...
   1479播放
   08:42
   [19] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   598播放
   05:13
   [20] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   1137播放
   05:14
   [21] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   1234播放
   06:55
   [22] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   697播放
   07:01
   [23] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1473播放
   06:20
   [24] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1242播放
   06:22
   [25] 3.2.1OSI/RM模型各层的主...
   1090播放
   07:50
   [26] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   766播放
   05:52
   [27] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   861播放
   05:50
   [28] 3.2.3OSI/RM模型各层的主...
   1105播放
   07:59
   [29] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1033播放
   05:25
   [30] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1526播放
   05:27
   [31] 3.2.5OSI/RM模型各层的主...
   988播放
   08:40
   [32] 4.1.1 信号(上)
   997播放
   08:31
   [33] 4.1.2 信号(下)(上)
   1172播放
   05:59
   [34] 4.1.2 信号(下)(下)
   1070播放
   05:57
   [35] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   569播放
   12:25
   [36] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   1501播放
   12:24
   [37] 5.2 数字-模拟编码和模拟-模拟...
   1094播放
   11:39
   [38] 5.2 数字-模拟编码和模拟-模拟...
   531播放
   11:44
   [39] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1494播放
   05:58
   [40] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1278播放
   05:54
   [41] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   613播放
   06:01
   [42] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   1031播放
   06:00
   [43] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1365播放
   07:56
   [44] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1150播放
   08:02
   [45] 7.1.1 有向介质(上)(上)
   925播放
   07:02
   [46] 7.1.1 有向介质(上)(下)
   560播放
   07:06
   [47] 7.1.2 有向介质(下)(上)
   575播放
   05:45
   [48] 7.1.2 有向介质(下)(下)
   772播放
   05:52
   [49] 7.2 无向介质(上)
   1518播放
   07:28
   [50] 7.2 无向介质(下)
   735播放
   07:30
   [51] 8.1 FDM/TDM(上)
   962播放
   07:06
   [52] 8.1 FDM/TDM(下)
   624播放
   07:06
   [53] 8.2 复用技术的应用实例:模拟业...
   644播放
   09:57
   [54] 9.1 错误检测(上)
   1176播放
   08:48
   [55] 9.1 错误检测(下)
   1216播放
   08:52
   [56] 9.2错误纠正(上)
   644播放
   06:29
   [57] 9.2错误纠正(下)
   1105播放
   06:31
   [58] 10.1 线路规程及流量控制(上)
   796播放
   07:31
   [59] 10.1 线路规程及流量控制(下)
   580播放
   07:29
   [60] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1500播放
   07:31
   [61] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1192播放
   07:30
   [62] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1513播放
   05:56
   [63] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1289播放
   05:52
   [64] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   908播放
   05:06
   [65] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   760播放
   05:10
   [66] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   1447播放
   09:15
   [67] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   630播放
   09:12
   [68] 12.1.1 IEEE802标准及...
   717播放
   09:12
   [69] 12.1.2 IEEE802标准及...
   746播放
   08:20
   [70] 12.1.2 IEEE802标准及...
   988播放
   08:24
   [71] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   1093播放
   08:28
   [72] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   864播放
   08:30
   [73] 13.1 DQDB及SMDS
   1442播放
   06:09
   [74] 14.1 线路交换及报文交换(上)
   1134播放
   07:25
   [75] 14.1 线路交换及报文交换(下)
   727播放
   07:21
   [76] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   655播放
   07:18
   [77] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   1426播放
   07:22
   [78] 15.1.1 综合业务数字网(上)
   970播放
   09:04
   [79] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1126播放
   06:10
   [80] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1229播放
   06:09
   [81] 15.2 X.25(上)
   974播放
   05:52
   [82] 15.2 X.25(下)
   1201播放
   05:51
   [83] 15.3 帧中继(上)
   766播放
   05:35
   [84] 15.3 帧中继(下)
   1086播放
   05:35
   [85] 15.4.1 ATM(上)(上)
   1439播放
   07:08
   [86] 15.4.1 ATM(上)(下)
   992播放
   07:11
   [87] 15.4.2 ATM(下)
   1139播放
   09:45
   [88] 15.5 SONET/SDH(上)
   1141播放
   06:19
   [89] 15.5 SONET/SDH(下)
   1573播放
   06:17
   [90] 16.1 国际互联和网络设备(上)
   1159播放
   09:11
   [91] 16.1 国际互联和网络设备(下)
   1149播放
   09:15
   [92] 16.2.1 路由算法(上)
   809播放
   09:38
   [93] 16.2.2 路由算法(下)(上)
   1321播放
   05:52
   [94] 16.2.2 路由算法(下)(下)
   1037播放
   05:51
   [95] 17.1.1传输层(上)
   953播放
   09:31
   [96] 17.1.2 传输层(下)(上)
   1164播放
   06:42
   [97] 17.1.2 传输层(下)(下)
   1371播放
   06:44
   [98] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   960播放
   05:11
   [99] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   1118播放
   05:10
   [100] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   1376播放
   06:53
   [101] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   737播放
   06:58
   [102] 18.1.3 OSI高层-会话层、...
   948播放
   06:01
   [103] 18.2 OSI高层-应用层(上)
   1063播放
   05:37
   [104] 18.2 OSI高层-应用层(下)
   834播放
   05:40
   [105] 19.1.1 TCPIP协议体系(...
   1028播放
   09:56
   [106] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   867播放
   08:25
   [107] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   953播放
   08:21
   [108] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   610播放
   07:22
   [109] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   547播放
   07:24
   [110] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1355播放
   06:43
   [111] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1279播放
   06:49
   [112] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1298播放
   11:25
   [113] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1180播放
   11:21
   [114] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   908播放
   05:45
   [115] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   898播放
   05:45
   为你推荐
   08:00
   【AngularJS开源框架课程学...
   975播放
   08:49
   通信原理_第十二讲_第6部分(上)
   1203播放
   03:28
   1_7_4_05_线程间通信
   1118播放
   06:43
   1-3 移动通信的发展历程(上)
   505播放
   07:35
   第1讲 通信系统的组成(上)
   732播放
   17:59
   第五章 数据通信基础5.1-5.4...
   1155播放
   07:10
   【电子商务基础与应用】3.3 移动...
   811播放
   06:50
   1. 串行通信基础(上)
   600播放
   05:08
   1.0 - 第0讲 导学篇│通信...
   1241播放
   06:37
   1_9_1_03_网络通信协议分类
   819播放
   11:23
   串口通信原理(二)(下)
   1447播放
   08:59
   苏教物理9-现代通信_走进信息时代...
   914播放
   12:20
   异步通信接口的完善(上)
   1416播放
   16:53
   USART—串口通信(第2节)—S...
   1029播放