APP下载
反馈
1.2 .1一个通信实例:通信中的三次握手(上)(下)
1187 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(115)
   自动播放
   [1] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   5966播放
   07:30
   [2] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   1748播放
   07:31
   [3] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   1510播放
   05:21
   [4] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   1187播放
   待播放
   [5] 1.2 .2一个通信实例:通信中的...
   1242播放
   08:53
   [6] 1.3.1数据通信与数据通信系统、...
   1203播放
   08:34
   [7] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   1195播放
   05:13
   [8] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   871播放
   05:11
   [9] 1.4.1网络协议及标准(上)(上...
   1988播放
   06:10
   [10] 1.4.1网络协议及标准(上)(下...
   1644播放
   06:15
   [11] 1.4.2网络协议及标准(下)
   1668播放
   09:35
   [12] 2.1 线路配置及传输模式
   1562播放
   08:20
   [13] 2.2.1 拓扑结构(上)(上)
   1031播放
   07:00
   [14] 2.2.1 拓扑结构(上)(下)
   1112播放
   06:57
   [15] 2.2.2 拓扑结构(下)
   590播放
   08:12
   [16] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1379播放
   05:42
   [17] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1176播放
   05:44
   [18] 2.3.2 网络类型及网际互连(下...
   1529播放
   08:42
   [19] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   668播放
   05:13
   [20] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   1187播放
   05:14
   [21] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   1284播放
   06:55
   [22] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   807播放
   07:01
   [23] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1523播放
   06:20
   [24] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1332播放
   06:22
   [25] 3.2.1OSI/RM模型各层的主...
   1150播放
   07:50
   [26] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   806播放
   05:52
   [27] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   891播放
   05:50
   [28] 3.2.3OSI/RM模型各层的主...
   1135播放
   07:59
   [29] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1063播放
   05:25
   [30] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1556播放
   05:27
   [31] 3.2.5OSI/RM模型各层的主...
   1018播放
   08:40
   [32] 4.1.1 信号(上)
   1087播放
   08:31
   [33] 4.1.2 信号(下)(上)
   1222播放
   05:59
   [34] 4.1.2 信号(下)(下)
   1100播放
   05:57
   [35] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   759播放
   12:25
   [36] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   1581播放
   12:24
   [37] 5.2 数字-模拟编码和模拟-模拟...
   1164播放
   11:39
   [38] 5.2 数字-模拟编码和模拟-模拟...
   601播放
   11:44
   [39] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1614播放
   05:58
   [40] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1328播放
   05:54
   [41] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   653播放
   06:01
   [42] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   1071播放
   06:00
   [43] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1395播放
   07:56
   [44] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1180播放
   08:02
   [45] 7.1.1 有向介质(上)(上)
   1005播放
   07:02
   [46] 7.1.1 有向介质(上)(下)
   610播放
   07:06
   [47] 7.1.2 有向介质(下)(上)
   615播放
   05:45
   [48] 7.1.2 有向介质(下)(下)
   882播放
   05:52
   [49] 7.2 无向介质(上)
   1608播放
   07:28
   [50] 7.2 无向介质(下)
   795播放
   07:30
   [51] 8.1 FDM/TDM(上)
   1002播放
   07:06
   [52] 8.1 FDM/TDM(下)
   654播放
   07:06
   [53] 8.2 复用技术的应用实例:模拟业...
   694播放
   09:57
   [54] 9.1 错误检测(上)
   1216播放
   08:48
   [55] 9.1 错误检测(下)
   1246播放
   08:52
   [56] 9.2错误纠正(上)
   674播放
   06:29
   [57] 9.2错误纠正(下)
   1145播放
   06:31
   [58] 10.1 线路规程及流量控制(上)
   836播放
   07:31
   [59] 10.1 线路规程及流量控制(下)
   620播放
   07:29
   [60] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1560播放
   07:31
   [61] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1222播放
   07:30
   [62] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1543播放
   05:56
   [63] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1319播放
   05:52
   [64] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   938播放
   05:06
   [65] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   780播放
   05:10
   [66] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   1477播放
   09:15
   [67] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   660播放
   09:12
   [68] 12.1.1 IEEE802标准及...
   737播放
   09:12
   [69] 12.1.2 IEEE802标准及...
   776播放
   08:20
   [70] 12.1.2 IEEE802标准及...
   1008播放
   08:24
   [71] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   1113播放
   08:28
   [72] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   884播放
   08:30
   [73] 13.1 DQDB及SMDS
   1462播放
   06:09
   [74] 14.1 线路交换及报文交换(上)
   1174播放
   07:25
   [75] 14.1 线路交换及报文交换(下)
   757播放
   07:21
   [76] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   695播放
   07:18
   [77] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   1446播放
   07:22
   [78] 15.1.1 综合业务数字网(上)
   1000播放
   09:04
   [79] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1146播放
   06:10
   [80] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1249播放
   06:09
   [81] 15.2 X.25(上)
   994播放
   05:52
   [82] 15.2 X.25(下)
   1221播放
   05:51
   [83] 15.3 帧中继(上)
   786播放
   05:35
   [84] 15.3 帧中继(下)
   1106播放
   05:35
   [85] 15.4.1 ATM(上)(上)
   1459播放
   07:08
   [86] 15.4.1 ATM(上)(下)
   1012播放
   07:11
   [87] 15.4.2 ATM(下)
   1159播放
   09:45
   [88] 15.5 SONET/SDH(上)
   1191播放
   06:19
   [89] 15.5 SONET/SDH(下)
   1613播放
   06:17
   [90] 16.1 国际互联和网络设备(上)
   1169播放
   09:11
   [91] 16.1 国际互联和网络设备(下)
   1159播放
   09:15
   [92] 16.2.1 路由算法(上)
   819播放
   09:38
   [93] 16.2.2 路由算法(下)(上)
   1331播放
   05:52
   [94] 16.2.2 路由算法(下)(下)
   1047播放
   05:51
   [95] 17.1.1传输层(上)
   973播放
   09:31
   [96] 17.1.2 传输层(下)(上)
   1174播放
   06:42
   [97] 17.1.2 传输层(下)(下)
   1381播放
   06:44
   [98] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   970播放
   05:11
   [99] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   1138播放
   05:10
   [100] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   1386播放
   06:53
   [101] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   747播放
   06:58
   [102] 18.1.3 OSI高层-会话层、...
   958播放
   06:01
   [103] 18.2 OSI高层-应用层(上)
   1073播放
   05:37
   [104] 18.2 OSI高层-应用层(下)
   844播放
   05:40
   [105] 19.1.1 TCPIP协议体系(...
   1038播放
   09:56
   [106] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   887播放
   08:25
   [107] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   963播放
   08:21
   [108] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   620播放
   07:22
   [109] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   557播放
   07:24
   [110] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1365播放
   06:43
   [111] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1289播放
   06:49
   [112] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1318播放
   11:25
   [113] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1190播放
   11:21
   [114] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   948播放
   05:45
   [115] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   978播放
   05:45
   为你推荐
   08:00
   【AngularJS开源框架课程学...
   1015播放
   11:04
   _并发编程基础篇_线程之间的通信问...
   578播放
   08:26
   【南京邮电大学公开课:通信原理】1...
   3074播放
   07:35
   第1讲 通信系统的组成(上)
   1912播放
   06:41
   1-2 移动通信系统的工作方式和覆...
   995播放
   07:10
   【电子商务基础与应用】3.3 移动...
   1051播放
   06:50
   1. 串行通信基础(上)
   670播放
   05:08
   1.0 - 第0讲 导学篇│通信...
   2261播放
   06:37
   1_9_1_03_网络通信协议分类
   929播放
   18:18
   串口通信原理(一)(上)
   885播放
   04:50
   极端天气下,卫星通信如何救我的命?
   1412播放
   08:59
   苏教物理9-现代通信_走进信息时代...
   984播放
   14:38
   【十天学会430单片机】异步通信接...
   1119播放
   16:44
   USART—串口通信(第2节)—S...
   770播放