APP下载
反馈
1.1 计算机通信网络技术的发展(上)
2336 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(94)
   自动播放
   [1] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   2336播放
   待播放
   [2] 1.1 计算机通信网络技术的发展(...
   1138播放
   07:31
   [3] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   960播放
   05:21
   [4] 1.2 .1一个通信实例:通信中的...
   667播放
   05:23
   [5] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   835播放
   05:13
   [6] 1.3.2数据通信与数据通信系统、...
   681播放
   05:11
   [7] 1.4.1网络协议及标准(上)(上...
   1578播放
   06:10
   [8] 1.4.1网络协议及标准(上)(下...
   1434播放
   06:15
   [9] 2.2.1 拓扑结构(上)(上)
   741播放
   07:00
   [10] 2.2.1 拓扑结构(上)(下)
   982播放
   06:57
   [11] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1249播放
   05:42
   [12] 2.3.1 网络类型及网际互连(上...
   1066播放
   05:44
   [13] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   568播放
   05:13
   [14] 3.1.1 网络体系结构:OSI/...
   1117播放
   05:14
   [15] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   1224播放
   06:55
   [16] 3.1.2 网络体系结构:OSI/...
   687播放
   07:01
   [17] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1463播放
   06:20
   [18] 3.1.3 网络体系结构:OSI/...
   1232播放
   06:22
   [19] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   756播放
   05:52
   [20] 3.2.2OSI/RM模型各层的主...
   851播放
   05:50
   [21] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1023播放
   05:25
   [22] 3.2.4OSI/RM模型各层的主...
   1516播放
   05:27
   [23] 4.1.2 信号(下)(上)
   1162播放
   05:59
   [24] 4.1.2 信号(下)(下)
   1050播放
   05:57
   [25] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   559播放
   12:25
   [26] 5.1 数字-数字编码和模拟-数字...
   1491播放
   12:24
   [27] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1464播放
   05:58
   [28] 6.1数字数据传输及DTE/DCE...
   1258播放
   05:54
   [29] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   583播放
   06:01
   [30] 6.2.1模拟/数字接口及调制解调...
   1011播放
   06:00
   [31] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1355播放
   07:56
   [32] 6.2.2模拟/数字接口及调制解调...
   1140播放
   08:02
   [33] 7.1.1 有向介质(上)(上)
   915播放
   07:02
   [34] 7.1.1 有向介质(上)(下)
   540播放
   07:06
   [35] 7.1.2 有向介质(下)(上)
   565播放
   05:45
   [36] 7.1.2 有向介质(下)(下)
   762播放
   05:52
   [37] 7.2 无向介质(上)
   1508播放
   07:28
   [38] 7.2 无向介质(下)
   725播放
   07:30
   [39] 8.1 FDM/TDM(上)
   952播放
   07:06
   [40] 8.1 FDM/TDM(下)
   614播放
   07:06
   [41] 9.1 错误检测(上)
   1156播放
   08:48
   [42] 9.1 错误检测(下)
   1206播放
   08:52
   [43] 9.2错误纠正(上)
   634播放
   06:29
   [44] 9.2错误纠正(下)
   1095播放
   06:31
   [45] 10.1 线路规程及流量控制(上)
   786播放
   07:31
   [46] 10.1 线路规程及流量控制(下)
   570播放
   07:29
   [47] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1490播放
   07:31
   [48] 10.2 错误控制:自动重发请求(...
   1182播放
   07:30
   [49] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1503播放
   05:56
   [50] 11.1.1异步协议与同步协议:面...
   1279播放
   05:52
   [51] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   898播放
   05:06
   [52] 11.1.2异步协议与同步协议:面...
   740播放
   05:10
   [53] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   1437播放
   09:15
   [54] 11.2 面向比特的HDLC协议(...
   620播放
   09:12
   [55] 12.1.2 IEEE802标准及...
   716播放
   08:20
   [56] 12.1.2 IEEE802标准及...
   978播放
   08:24
   [57] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   1083播放
   08:28
   [58] 12.2 令牌总线、令牌环网与FD...
   854播放
   08:30
   [59] 14.1 线路交换及报文交换(上)
   1114播放
   07:25
   [60] 14.1 线路交换及报文交换(下)
   707播放
   07:21
   [61] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   635播放
   07:18
   [62] 14.2 分组交换及OSI模型中的...
   1416播放
   07:22
   [63] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1096播放
   06:10
   [64] 15.1.2 综合业务数字网(下)...
   1219播放
   06:09
   [65] 15.2 X.25(上)
   964播放
   05:52
   [66] 15.2 X.25(下)
   1191播放
   05:51
   [67] 15.3 帧中继(上)
   756播放
   05:35
   [68] 15.3 帧中继(下)
   1076播放
   05:35
   [69] 15.4.1 ATM(上)(上)
   1429播放
   07:08
   [70] 15.4.1 ATM(上)(下)
   982播放
   07:11
   [71] 15.5 SONET/SDH(上)
   1131播放
   06:19
   [72] 15.5 SONET/SDH(下)
   1563播放
   06:17
   [73] 16.1 国际互联和网络设备(上)
   1149播放
   09:11
   [74] 16.1 国际互联和网络设备(下)
   1139播放
   09:15
   [75] 16.2.2 路由算法(下)(上)
   1311播放
   05:52
   [76] 16.2.2 路由算法(下)(下)
   977播放
   05:51
   [77] 17.1.2 传输层(下)(上)
   1154播放
   06:42
   [78] 17.1.2 传输层(下)(下)
   1361播放
   06:44
   [79] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   950播放
   05:11
   [80] 18.1.1 OSI高层-会话层、...
   1108播放
   05:10
   [81] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   1366播放
   06:53
   [82] 18.1.2 OSI高层-会话层、...
   727播放
   06:58
   [83] 18.2 OSI高层-应用层(上)
   1053播放
   05:37
   [84] 18.2 OSI高层-应用层(下)
   824播放
   05:40
   [85] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   847播放
   08:25
   [86] 19.1.2 TCPIP协议体系(...
   923播放
   08:21
   [87] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   550播放
   07:22
   [88] 19.2.1 TCPIP应用层(上...
   537播放
   07:24
   [89] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1345播放
   06:43
   [90] 19.2.2 TCPIP应用层(下...
   1269播放
   06:49
   [91] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1278播放
   11:25
   [92] 20.1项目研发实例(一) 基于C...
   1160播放
   11:21
   [93] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   878播放
   05:45
   [94] 20.2项目研发实例(二) 基于A...
   868播放
   05:45
   为你推荐
   04:25
   模块二 1.5计算机网络的定义与分...
   1296播放
   05:15
   【北京交通大学公开课:计算机网络与...
   2839播放
   11:05
   4.2 交通和通信工具的进步(中)
   996播放
   04:15
   计科,软件,通信工程,物联网,电子...
   1001播放
   08:22
   [7.9.1]--电子计算机(上)
   1563播放
   06:57
   视频2-3 基于计算机的信息处理(...
   1205播放
   07:12
   1.1 计算机能做什么
   2367播放
   07:36
   第二讲 计算机技术的应用带来的虚...
   569播放
   35:59
   2.2 计算机网络体系结构(下)
   14.7万播放
   10:03
   实验六 消息通信(下)
   1478播放
   06:37
   1.1 计算机的组成(上)
   1681播放
   06:22
   1.9 计算机系统评价(上)
   603播放
   01:38
   计算机和电子信息类有什么区别?
   1076播放
   05:30
   北航远程在线计算机网络实验平台介绍...
   2012播放