APP下载
反馈
14.3_5.3提升算法(boosting)(P14)(上)
2304 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(72)
   自动播放
   [1] 1.1_1.1 可计算思想起源与发...
   2.5万播放
   07:59
   [2] 1.1_1.1 可计算思想起源与发...
   6790播放
   08:00
   [3] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   5317播放
   10:12
   [4] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   4082播放
   10:15
   [5] 2.2_1.2 人工智能的发展简史...
   3771播放
   10:09
   [6] 3.3_1.3人工智能研究的基本内...
   5186播放
   05:52
   [7] 3.3_1.3人工智能研究的基本内...
   4489播放
   05:54
   [8] 4.1_2.1启发式搜索(P4)(...
   5435播放
   13:23
   [9] 4.1_2.1启发式搜索(P4)(...
   3143播放
   13:29
   [10] 5.2_2.2 对抗搜索(P5)(...
   3046播放
   08:29
   [11] 5.2_2.2 对抗搜索(P5)(...
   2445播放
   08:31
   [12] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   2172播放
   12:08
   [13] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   1960播放
   12:15
   [14] 6.3_2.3 蒙特卡洛树搜索(P...
   1919播放
   12:10
   [15] 7.1_3.1 命题逻辑(P7)(...
   1637播放
   09:05
   [16] 7.1_3.1 命题逻辑(P7)(...
   2267播放
   09:09
   [17] 8.2_3.2 谓词逻辑(P8)(...
   2267播放
   08:08
   [18] 8.2_3.2 谓词逻辑(P8)(...
   1676播放
   08:08
   [19] 9.3_3.3 知识图谱推理:一阶...
   1794播放
   14:06
   [20] 9.3_3.3 知识图谱推理:一阶...
   1752播放
   14:08
   [21] 10.1_4.1知识图谱推理:路径...
   1654播放
   06:17
   [22] 10.1_4.1知识图谱推理:路径...
   2148播放
   06:21
   [23] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1640播放
   10:43
   [24] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1538播放
   10:47
   [25] 11.2_4.2 因果推理(P11...
   1449播放
   10:42
   [26] 12.1_5.1 机器学习基本概念...
   2344播放
   09:37
   [27] 12.1_5.1 机器学习基本概念...
   1957播放
   09:38
   [28] 13.2_5.2 线性回归分析(P...
   1609播放
   05:12
   [29] 13.2_5.2 线性回归分析(P...
   1160播放
   05:09
   [30] 14.3_5.3提升算法(boos...
   2304播放
   待播放
   [31] 14.3_5.3提升算法(boos...
   1345播放
   08:27
   [32] 15.1_6.1 K均值聚类(P1...
   2195播放
   09:01
   [33] 15.1_6.1 K均值聚类(P1...
   1090播放
   09:03
   [34] 16.2_6.2 主成分分析(P1...
   1468播放
   11:19
   [35] 16.2_6.2 主成分分析(P1...
   1099播放
   11:20
   [36] 17.3_6.3 特征人脸算法(P...
   1308播放
   05:11
   [37] 17.3_6.3 特征人脸算法(P...
   1063播放
   05:11
   [38] 18.1_7.1 逻辑斯蒂回归与...
   1633播放
   10:07
   [39] 18.1_7.1 逻辑斯蒂回归与...
   1655播放
   10:11
   [40] 19.2_7.2 潜在语义分析(P...
   1979播放
   09:49
   [41] 19.2_7.2 潜在语义分析(P...
   1026播放
   09:53
   [42] 20.3_7.3线性区别分析及分类...
   1179播放
   07:20
   [43] 20.3_7.3线性区别分析及分类...
   1286播放
   07:16
   [44] 21.1_8.1 深度学习基本概念...
   1843播放
   11:37
   [45] 21.1_8.1 深度学习基本概念...
   1263播放
   11:35
   [46] 22.2_8.2 前馈神经网络(P...
   1600播放
   08:11
   [47] 22.2_8.2 前馈神经网络(P...
   1094播放
   08:15
   [48] 24.1_9.1 卷积神经网络(P...
   1343播放
   08:34
   [49] 24.1_9.1 卷积神经网络(P...
   1860播放
   08:32
   [50] 25.2_9.2 -自然语言理解与...
   1733播放
   09:03
   [51] 25.2_9.2 -自然语言理解与...
   1458播放
   09:08
   [52] 26.1_10.1 强化学习定义(...
   1544播放
   12:28
   [53] 26.1_10.1 强化学习定义(...
   2015播放
   12:34
   [54] 27.2_10.2 策略优化与策略...
   1183播放
   08:51
   [55] 27.2_10.2 策略优化与策略...
   1616播放
   08:51
   [56] 28.3_10.3 强化学习求解 ...
   1325播放
   08:39
   [57] 28.3_10.3 强化学习求解 ...
   1884播放
   08:37
   [58] 29.4_10.4 深度强化学习(...
   1422播放
   07:42
   [59] 30.1_11.1 博弈相关概念(...
   1200播放
   09:06
   [60] 30.1_11.1 博弈相关概念(...
   1347播放
   09:08
   [61] 31.2_11.2 遗憾最小化算法...
   1553播放
   09:28
   [62] 31.2_11.2 遗憾最小化算法...
   1434播放
   09:25
   [63] 32.3_11.3 虚拟遗憾最小化...
   1473播放
   12:38
   [64] 32.3_11.3 虚拟遗憾最小化...
   1280播放
   12:41
   [65] 33.4_11.4 人工智能安全(...
   2027播放
   09:04
   [66] 33.4_11.4 人工智能安全(...
   1737播放
   09:04
   [67] 34.1_12.1 记忆驱动的智能...
   1253播放
   10:23
   [68] 34.1_12.1 记忆驱动的智能...
   1208播放
   10:26
   [69] 35.2_12.2 可计算社会学(...
   1097播放
   09:35
   [70] 35.2_12.2 可计算社会学(...
   1462播放
   09:32
   [71] 36.3_12.3 若干挑战(P3...
   1787播放
   12:19
   [72] 36.3_12.3 若干挑战(P3...
   1598播放
   12:23
   为你推荐
   13:35
   4.5.2 应用递归算法解决问题的...
   1295播放
   11:40
   9.4算法初步(提高篇B)(下)
   1637播放
   39:41
   第8节:EM算法(下)
   1202播放
   07:03
   串的模式匹配算法(下)
   1367播放
   03:42
   【数据结构基础】算法描述方式
   921播放
   06:07
   1.2 让我认真的告诉你:算法到底...
   2303播放
   06:22
   【电子科技大学公开课:数据结构与算...
   1146播放
   06:20
   [3]--图算法(二)(上)
   848播放
   25:11
   【斯坦福大学公开课:机器学习】生成...
   6058播放
   03:49
   【慕尼黑工业大学公开课:面向对象的...
   1400播放
   07:47
   递归算法(下)
   1000播放
   06:05
   【数据智能与应用】回归算法 上(上...
   807播放
   13:02
   抖音窥视你的思想?带你了解抖音算法
   3.7万播放
   07:48
   1.2 从计算量的大小看算法的重要...
   1732播放