APP下载
反馈
3.2 创业准备(下)
1161 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(68)
   自动播放
   [1] 1.1 绪论(上)
   1414播放
   07:17
   [2] 1.1 绪论(下)
   1043播放
   07:13
   [3] 2.1 创新思维(上)
   627播放
   05:19
   [4] 2.1 创新思维(下)
   601播放
   05:19
   [5] 2.1 创新思维(上)
   899播放
   09:56
   [6] 2.1 创新思维(下)
   960播放
   10:00
   [7] 2.1 创新思维(上)
   914播放
   08:11
   [8] 2.1 创新思维(下)
   1432播放
   08:07
   [9] 2.1 创新思维(上)
   584播放
   06:14
   [10] 2.1 创新思维(下)
   1355播放
   06:12
   [11] 2.2 创新原理(上)
   527播放
   06:49
   [12] 2.2 创新原理(下)
   1036播放
   06:41
   [13] 2.2 创新原理(上)
   1252播放
   07:19
   [14] 2.2 创新原理(下)
   1363播放
   07:19
   [15] 2.3 创新方法(上)
   609播放
   05:49
   [16] 2.3 创新方法(下)
   1461播放
   05:53
   [17] 2.3 创新方法(上)
   772播放
   07:39
   [18] 2.3 创新方法(下)
   848播放
   07:43
   [19] 3.1 创业孕育(上)
   1263播放
   07:05
   [20] 3.1 创业孕育(下)
   790播放
   07:02
   [21] 3.1 创业孕育(上)
   1280播放
   05:42
   [22] 3.1 创业孕育(下)
   1332播放
   05:43
   [23] 3.1 创业孕育(上)
   518播放
   06:07
   [24] 3.1 创业孕育(下)
   861播放
   06:12
   [25] 3.2 创业准备(上)
   1142播放
   05:16
   [26] 3.2 创业准备(下)
   1161播放
   待播放
   [27] 3.3 创业开拓(上)
   1100播放
   09:40
   [28] 3.3 创业开拓(下)
   1351播放
   09:37
   [29] 3.3 创业开拓(上)
   1065播放
   05:30
   [30] 3.3 创业开拓(下)
   872播放
   05:28
   [31] 4.1 机构类型及选型(上)
   1078播放
   05:49
   [32] 4.1 机构类型及选型(下)
   1503播放
   05:50
   [33] 4.2 机械创新设计(上)
   802播放
   05:10
   [34] 4.2 机械创新设计(下)
   917播放
   05:08
   [35] 4.2 机械创新设计(上)
   1424播放
   05:30
   [36] 4.2 机械创新设计(下)
   788播放
   05:36
   [37] 4.2 机械创新设计(上)
   855播放
   06:17
   [38] 4.2 机械创新设计(下)
   894播放
   06:16
   [39] 4.2 机械创新设计(上)
   1349播放
   05:21
   [40] 4.2 机械创新设计(下)
   946播放
   05:26
   [41] 4.3 机械零件选型(上)
   1422播放
   06:05
   [42] 4.3 机械零件选型(下)
   1103播放
   06:11
   [43] 4.3 机械零件选型(上)
   1243播放
   07:09
   [44] 4.3 机械零件选型(下)
   1360播放
   07:01
   [45] 4.3 机械零件选型(上)
   1019播放
   05:36
   [46] 4.3 机械零件选型(下)
   713播放
   05:35
   [47] 4.3 机械零件选型(上)
   604播放
   06:01
   [48] 4.3 机械零件选型(下)
   1436播放
   05:59
   [49] 4.3 机械零件选型(上)
   1030播放
   05:33
   [50] 4.3 机械零件选型(下)
   1193播放
   05:32
   [51] 4.4 机械创新设计案例分析(上)
   1391播放
   05:34
   [52] 4.4 机械创新设计案例分析(下)
   833播放
   05:33
   [53] 5.1 控制模块设计绪论(上)
   599播放
   05:51
   [54] 5.1 控制模块设计绪论(下)
   1462播放
   05:45
   [55] 5.2 控制系统需求分析(上)
   1224播放
   06:10
   [56] 5.2 控制系统需求分析(下)
   1294播放
   06:06
   [57] 5.2 控制系统需求分析(上)
   825播放
   06:44
   [58] 5.2 控制系统需求分析(下)
   1514播放
   06:45
   [59] 5.4 控制硬件电路设计(上)
   725播放
   05:20
   [60] 5.4 控制硬件电路设计(下)
   1132播放
   05:16
   [61] 5.4 控制硬件电路设计(上)
   1200播放
   06:14
   [62] 5.4 控制硬件电路设计(下)
   1513播放
   06:15
   [63] 5.4 控制硬件电路设计(上)
   734播放
   05:34
   [64] 5.4 控制硬件电路设计(下)
   558播放
   05:31
   [65] 5.4 控制硬件电路设计(上)
   1129播放
   05:22
   [66] 5.4 控制硬件电路设计(下)
   570播放
   05:22
   [67] 5.5 控制系统软件设计(上)
   1421播放
   06:57
   [68] 5.5 控制系统软件设计(下)
   1480播放
   07:02
   为你推荐
   01:03
   创业先自己干起来,别一开始就想拉上...
   2160播放
   01:02
   创业不是在等待机会,而是创造机会
   2897播放
   05:34
   1.1.1创业的定义(下)
   1515播放
   05:35
   2.5.2专题讨论:创业中的野蛮生...
   893播放
   06:35
   3.4 创业机会的开发(下)
   1506播放
   08:33
   2.1创业团队的组成(上)
   1587播放
   17:03
   【普林斯顿大学公开课:科技世界的领...
   5819播放
   06:15
   1.5 创业项目的选择(下)
   1212播放
   06:42
   创业失败,对不起大家,这次真卖猫了...
   2119播放
   00:45
   东北如何留住年轻人?余淼杰:给年轻...
   1247播放
   01:08
   创业本质上就是一种相互的筛选的过程
   1321播放
   01:10
   今天的咖啡馆里,还有多少人在谈创业...
   1247播放
   02:54
   我的父亲是一个创业30年失败9次的...
   1273播放
   01:19
   普通人轻易不要创业,哪些人更适合创...
   650播放