APP下载
反馈
【必修1】第2章第1节·分散系及其分类(上)
3422 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(446)
   自动播放
   [1] 【必修1】第1章第1节·化学实验安...
   7.5万播放
   15:21
   [2] 【必修1】第1章第1节·化学实验安...
   4426播放
   15:27
   [3] 【必修1】第1章第1节·化学实验安...
   4162播放
   15:16
   [4] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   1.0万播放
   11:57
   [5] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   1966播放
   11:58
   [6] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   2245播放
   11:55
   [7] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   6104播放
   11:06
   [8] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   1964播放
   11:09
   [9] 【必修1】第1章第1节·混合物的分...
   2145播放
   11:05
   [10] 【必修1】第1章第2节·阿伏伽德罗...
   1.6万播放
   12:21
   [11] 【必修1】第1章第2节·阿伏伽德罗...
   2245播放
   12:29
   [12] 【必修1】第1章第2节·阿伏伽德罗...
   2203播放
   12:26
   [13] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   7359播放
   12:23
   [14] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   1850播放
   12:30
   [15] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   1380播放
   12:15
   [16] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   4475播放
   11:50
   [17] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   1198播放
   11:59
   [18] 【必修1】第1章第2节·关于物质的...
   1571播放
   11:48
   [19] 【必修1】第1章第2节·混合气体平...
   3199播放
   12:11
   [20] 【必修1】第1章第2节·混合气体平...
   1423播放
   12:14
   [21] 【必修1】第1章第2节·混合气体平...
   1410播放
   12:11
   [22] 【必修1】第1章第2节·摩尔质量(...
   5892播放
   11:31
   [23] 【必修1】第1章第2节·摩尔质量(...
   1238播放
   11:32
   [24] 【必修1】第1章第2节·摩尔质量(...
   1682播放
   11:29
   [25] 【必修1】第1章第2节·气体摩尔体...
   3449播放
   13:18
   [26] 【必修1】第1章第2节·气体摩尔体...
   1281播放
   13:25
   [27] 【必修1】第1章第2节·气体摩尔体...
   1450播放
   13:14
   [28] 【必修1】第1章第2节·物质的量的...
   3947播放
   13:54
   [29] 【必修1】第1章第2节·物质的量的...
   1537播放
   14:05
   [30] 【必修1】第1章第2节·物质的量的...
   1474播放
   13:54
   [31] 【必修1】第1章第2节·物质的量浓...
   4169播放
   11:48
   [32] 【必修1】第1章第2节·物质的量浓...
   1672播放
   11:59
   [33] 【必修1】第1章第2节·物质的量浓...
   1482播放
   11:46
   [34] 【必修1】第1章第2节·一定物质的...
   3226播放
   14:33
   [35] 【必修1】第1章第2节·一定物质的...
   1622播放
   14:40
   [36] 【必修1】第1章第2节·一定物质的...
   1497播放
   14:30
   [37] 【必修1】第2章第1节·分散系及其...
   3422播放
   待播放
   [38] 【必修1】第2章第1节·分散系及其...
   1710播放
   13:13
   [39] 【必修1】第2章第1节·分散系及其...
   1576播放
   13:06
   [40] 【必修1】第2章第1节·简单分类法...
   2858播放
   11:41
   [41] 【必修1】第2章第1节·简单分类法...
   953播放
   11:42
   [42] 【必修1】第2章第1节·简单分类法...
   1608播放
   11:35
   [43] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   4354播放
   12:11
   [44] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1253播放
   12:18
   [45] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1464播放
   12:02
   [46] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   2891播放
   11:59
   [47] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1185播放
   12:05
   [48] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1428播放
   11:56
   [49] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   3167播放
   15:33
   [50] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1169播放
   15:44
   [51] 【必修1】第2章第2节·离子反应(...
   1598播放
   15:33
   [52] 【必修1】第2章第3节·单线桥法、...
   5107播放
   13:52
   [53] 【必修1】第2章第3节·单线桥法、...
   1831播放
   14:00
   [54] 【必修1】第2章第3节·单线桥法、...
   1464播放
   13:46
   [55] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   3548播放
   14:39
   [56] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1103播放
   14:42
   [57] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1445播放
   14:37
   [58] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   3255播放
   13:47
   [59] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1687播放
   13:49
   [60] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1701播放
   13:42
   [61] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   3941播放
   12:12
   [62] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1446播放
   12:19
   [63] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   2680播放
   11:20
   [64] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1364播放
   11:19
   [65] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   3038播放
   15:13
   [66] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1163播放
   15:23
   [67] 【必修1】第2章第3节·氧化还原反...
   1009播放
   15:14
   [68] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   3254播放
   10:25
   [69] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   980播放
   10:31
   [70] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   2369播放
   13:00
   [71] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   1580播放
   12:58
   [72] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   1854播放
   12:40
   [73] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   1447播放
   12:47
   [74] 【必修1】第3章第1节·金属的化学...
   1003播放
   12:35
   [75] 【必修1】第3章第2节·铝的重要化...
   2531播放
   12:26
   [76] 【必修1】第3章第2节·铝的重要化...
   1196播放
   12:31
   [77] 【必修1】第3章第2节·铝的重要化...
   1000播放
   12:20
   [78] 【必修1】第3章第2节·钠的重要化...
   2202播放
   16:52
   [79] 【必修1】第3章第2节·钠的重要化...
   920播放
   17:01
   [80] 【必修1】第3章第2节·钠的重要化...
   1207播放
   16:55
   [81] 【必修1】第3章第2节·铁的重要的...
   2378播放
   13:49
   [82] 【必修1】第3章第2节·铁的重要的...
   752播放
   13:50
   [83] 【必修1】第3章第2节·铁的重要的...
   1419播放
   13:45
   [84] 【必修1】第3章第3节·用途广泛的...
   2362播放
   10:06
   [85] 【必修1】第3章第3节·用途广泛的...
   1075播放
   10:08
   [86] 【必修1】第3章第3节·用途广泛的...
   1478播放
   10:00
   [87] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   2254播放
   12:15
   [88] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   1623播放
   12:23
   [89] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   873播放
   12:13
   [90] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   2043播放
   13:40
   [91] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   842播放
   13:51
   [92] 【必修1】第4章第1节·无机非金属...
   834播放
   13:39
   [93] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   2390播放
   13:41
   [94] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   1646播放
   13:48
   [95] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   1242播放
   13:36
   [96] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   2016播放
   14:50
   [97] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   905播放
   14:52
   [98] 【必修1】第4章第2节·富集在海水...
   1242播放
   14:52
   [99] 【必修1】第4章第3节·氮的氧化物...
   2026播放
   12:31
   [100] 【必修1】第4章第3节·氮的氧化物...
   1709播放
   12:31
   [101] 【必修1】第4章第3节·氮的氧化物...
   1144播放
   12:25
   [102] 【必修1】第4章第3节·二氧化硫和...
   1510播放
   14:09
   [103] 【必修1】第4章第3节·二氧化硫和...
   1585播放
   14:17
   [104] 【必修1】第4章第3节·二氧化硫和...
   1303播放
   14:08
   [105] 【必修1】第4章第4节·氨(上)
   1571播放
   11:29
   [106] 【必修1】第4章第4节·氨(中)
   1485播放
   11:40
   [107] 【必修1】第4章第4节·氨(下)
   664播放
   11:34
   [108] 【必修1】第4章第4节·铵盐氨的实...
   2136播放
   14:40
   [109] 【必修1】第4章第4节·铵盐氨的实...
   626播放
   14:49
   [110] 【必修1】第4章第4节·硫酸(上)
   1741播放
   12:02
   [111] 【必修1】第4章第4节·硫酸(中)
   1197播放
   12:08
   [112] 【必修1】第4章第4节·硫酸(下)
   1372播放
   11:57
   [113] 【必修1】第4章第4节·硝酸(上)
   2195播放
   12:02
   [114] 【必修1】第4章第4节·硝酸(中)
   1494播放
   12:12
   [115] 【必修1】第4章第4节·硝酸(下)
   1262播放
   12:02
   [116] 【必修2】第1章·归纳与整理(上)
   2968播放
   15:28
   [117] 【必修2】第1章·归纳与整理(中)
   710播放
   15:34
   [118] 【必修2】第1章·归纳与整理(下)
   1500播放
   15:30
   [119] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   4251播放
   15:15
   [120] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   1458播放
   15:15
   [121] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   1634播放
   15:09
   [122] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   2868播放
   13:30
   [123] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   1574播放
   13:39
   [124] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   818播放
   13:30
   [125] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   2380播放
   12:48
   [126] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   947播放
   12:50
   [127] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   818播放
   12:49
   [128] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   2037播放
   13:58
   [129] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   1559播放
   14:04
   [130] 【必修2】第1章第1节·元素周期表...
   818播放
   13:56
   [131] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   1749播放
   14:26
   [132] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   1525播放
   14:27
   [133] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   1622播放
   14:21
   [134] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   2120播放
   14:33
   [135] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   653播放
   14:44
   [136] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   692播放
   14:34
   [137] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   1730播放
   12:30
   [138] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   733播放
   12:39
   [139] 【必修2】第1章第2节·元素周期律...
   917播放
   12:31
   [140] 【必修2】第1章第3节·化学键(1...
   2607播放
   12:56
   [141] 【必修2】第1章第3节·化学键(1...
   1247播放
   13:06
   [142] 【必修2】第1章第3节·化学键(1...
   662播放
   12:59
   [143] 【必修2】第1章第3节·化学键(2...
   1803播放
   12:27
   [144] 【必修2】第1章第3节·化学键(2...
   1326播放
   12:35
   [145] 【必修2】第1章第3节·化学键(2...
   1295播放
   12:25
   [146] 【必修2】第2章·归纳与整理(上)
   2024播放
   12:55
   [147] 【必修2】第2章·归纳与整理(中)
   754播放
   12:56
   [148] 【必修2】第2章·归纳与整理(下)
   1191播放
   12:48
   [149] 【必修2】第2章第1节·化学反应中...
   1948播放
   13:26
   [150] 【必修2】第2章第1节·化学反应中...
   931播放
   13:37
   [151] 【必修2】第2章第1节·化学反应中...
   4231播放
   13:24
   [152] 【必修2】第2章第1节·化学能与热...
   1650播放
   11:43
   [153] 【必修2】第2章第1节·化学能与热...
   965播放
   11:50
   [154] 【必修2】第2章第1节·化学能与热...
   905播放
   11:44
   [155] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   1687播放
   12:26
   [156] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   1313播放
   12:33
   [157] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   1031播放
   12:21
   [158] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   2522播放
   13:37
   [159] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   811播放
   13:43
   [160] 【必修2】第2章第2节·化学能与电...
   859播放
   13:31
   [161] 【必修2】第2章第2节·两极反应式...
   1909播放
   13:36
   [162] 【必修2】第2章第2节·两极反应式...
   1042播放
   13:39
   [163] 【必修2】第2章第2节·两极反应式...
   963播放
   13:33
   [164] 【必修2】第2章第3节·化学反应速...
   2405播放
   14:19
   [165] 【必修2】第2章第3节·化学反应速...
   857播放
   14:27
   [166] 【必修2】第2章第3节·化学反应速...
   1493播放
   14:16
   [167] 【必修2】第2章第3节·化学平衡(...
   2385播放
   14:10
   [168] 【必修2】第2章第3节·化学平衡(...
   1102播放
   14:21
   [169] 【必修2】第2章第3节·化学平衡(...
   1571播放
   14:14
   [170] 【必修2】第2章第3节·影响化学平...
   1641播放
   14:18
   [171] 【必修2】第2章第3节·影响化学平...
   986播放
   14:29
   [172] 【必修2】第2章第3节·影响化学平...
   1211播放
   14:10
   [173] 【必修2】第3章·归纳与整理(上)
   1844播放
   14:00
   [174] 【必修2】第3章·归纳与整理(中)
   767播放
   14:03
   [175] 【必修2】第3章·归纳与整理(下)
   846播放
   13:59
   [176] 【必修2】第3章第1节·甲烷(上)
   3094播放
   13:30
   [177] 【必修2】第3章第1节·甲烷(中)
   1176播放
   13:39
   [178] 【必修2】第3章第1节·甲烷(下)
   1253播放
   13:28
   [179] 【必修2】第3章第1节·烷烃(上)
   2410播放
   13:51
   [180] 【必修2】第3章第1节·烷烃(中)
   1082播放
   14:01
   [181] 【必修2】第3章第1节·烷烃(下)
   874播放
   13:48
   [182] 【必修2】第3章第1节·烷烃(2)...
   1663播放
   10:40
   [183] 【必修2】第3章第1节·烷烃(2)...
   1174播放
   10:50
   [184] 【必修2】第3章第1节·烷烃(2)...
   687播放
   10:32
   [185] 【必修2】第3章第2节·苯(上)(...
   1662播放
   14:05
   [186] 【必修2】第3章第2节·苯(上)(...
   659播放
   14:12
   [187] 【必修2】第3章第2节·苯(下)(...
   1395播放
   09:10
   [188] 【必修2】第3章第2节·苯(下)(...
   794播放
   09:16
   [189] 【必修2】第3章第2节·烃的小结(...
   2187播放
   14:19
   [190] 【必修2】第3章第2节·烃的小结(...
   1235播放
   14:29
   [191] 【必修2】第3章第2节·烃的小结(...
   1563播放
   14:17
   [192] 【必修2】第3章第2节·烯烃(上)
   1630播放
   14:06
   [193] 【必修2】第3章第2节·烯烃(中)
   1296播放
   14:12
   [194] 【必修2】第3章第2节·烯烃(下)
   1267播放
   14:00
   [195] 【必修2】第3章第2节·乙烯(上)
   2358播放
   13:38
   [196] 【必修2】第3章第2节·乙烯(中)
   574播放
   13:48
   [197] 【必修2】第3章第2节·乙烯(下)
   622播放
   13:33
   [198] 【必修2】第3章第3节·乙醇(1)...
   1577播放
   15:52
   [199] 【必修2】第3章第3节·乙醇(1)...
   924播放
   15:59
   [200] 【必修2】第3章第3节·乙醇(1)...
   1193播放
   15:52
   [201] 【必修2】第3章第3节·乙醇(2)...
   1470播放
   13:57
   [202] 【必修2】第3章第3节·乙醇(2)...
   598播放
   14:04
   [203] 【必修2】第3章第3节·乙醇(2)...
   618播放
   13:59
   [204] 【必修2】第3章第3节·乙酸(1)...
   2004播放
   12:24
   [205] 【必修2】第3章第3节·乙酸(1)...
   1427播放
   12:24
   [206] 【必修2】第3章第3节·乙酸(1)...
   1927播放
   10:43
   [207] 【必修2】第3章第3节·乙酸(1)...
   1489播放
   10:42
   [208] 【必修2】第3章第3节·乙酸(2)...
   1756播放
   13:53
   [209] 【必修2】第3章第3节·乙酸(2)...
   1281播放
   13:58
   [210] 【必修2】第3章第3节·乙酸(2)...
   1145播放
   13:57
   [211] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   1159播放
   13:46
   [212] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   1399播放
   13:56
   [213] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   818播放
   13:49
   [214] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   1101播放
   13:11
   [215] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   1309播放
   13:20
   [216] 【必修2】第3章第4节·基本营养物...
   1317播放
   13:16
   [217] 【必修2】第4章·归纳与整理(上)
   1657播放
   13:58
   [218] 【必修2】第4章·归纳与整理(中)
   1315播放
   13:59
   [219] 【必修2】第4章·归纳与整理(下)
   642播放
   13:52
   [220] 【必修2】第4章第1节·海水资源的...
   1324播放
   12:43
   [221] 【必修2】第4章第1节·海水资源的...
   773播放
   12:54
   [222] 【必修2】第4章第1节·海水资源的...
   594播放
   12:47
   [223] 【必修2】第4章第1节·金属矿物的...
   1697播放
   13:42
   [224] 【必修2】第4章第1节·金属矿物的...
   660播放
   13:49
   [225] 【必修2】第4章第1节·金属矿物的...
   1090播放
   13:39
   [226] 【必修2】第4章第2节·环境保护与...
   1503播放
   14:00
   [227] 【必修2】第4章第2节·环境保护与...
   1079播放
   14:09
   [228] 【必修2】第4章第2节·环境保护与...
   904播放
   14:04
   [229] 【必修2】第4章第2节·煤、石油和...
   1604播放
   13:31
   [230] 【必修2】第4章第2节·煤、石油和...
   1293播放
   13:42
   [231] 【必修2】第4章第2节·煤、石油和...
   894播放
   13:34
   [232] 【选修3】第1章第1节·原子结构(...
   8673播放
   13:50
   [233] 【选修3】第1章第1节·原子结构(...
   2009播放
   13:48
   [234] 【选修3】第1章第1节·原子结构(...
   4338播放
   13:45
   [235] 【选修3】第1章第1节·原子结构(...
   824播放
   13:51
   [236] 【选修3】第1章第2节·原子结构与...
   3966播放
   09:43
   [237] 【选修3】第1章第2节·原子结构与...
   759播放
   09:44
   [238] 【选修3】第1章第2节·原子结构与...
   3331播放
   11:48
   [239] 【选修3】第1章第2节·原子结构与...
   1504播放
   11:50
   [240] 【选修3】第2章第1节·共价键(上...
   3956播放
   12:58
   [241] 【选修3】第2章第1节·共价键(上...
   1270播放
   13:06
   [242] 【选修3】第2章第1节·共价键(下...
   2838播放
   10:44
   [243] 【选修3】第2章第1节·共价键(下...
   1022播放
   10:44
   [244] 【选修3】第2章第2节·分子的立体...
   4186播放
   12:21
   [245] 【选修3】第2章第2节·分子的立体...
   1435播放
   12:18
   [246] 【选修3】第2章第2节·分子的立体...
   2908播放
   13:13
   [247] 【选修3】第2章第2节·分子的立体...
   1126播放
   13:11
   [248] 【选修3】第2章第3节·分子的性质...
   2222播放
   13:33
   [249] 【选修3】第2章第3节·分子的性质...
   1402播放
   13:40
   [250] 【选修3】第2章第3节·分子的性质...
   2130播放
   09:27
   [251] 【选修3】第2章第3节·分子的性质...
   621播放
   09:25
   [252] 【选修3】第3章第1节·晶体的常识...
   2946播放
   13:52
   [253] 【选修3】第3章第1节·晶体的常识...
   1547播放
   13:52
   [254] 【选修3】第3章第2节·分子晶体与...
   3095播放
   13:18
   [255] 【选修3】第3章第2节·分子晶体与...
   1376播放
   13:22
   [256] 【选修3】第3章第3节·金属晶体(...
   1948播放
   12:36
   [257] 【选修3】第3章第3节·金属晶体(...
   1527播放
   12:35
   [258] 【选修3】第3章第4节·离子晶体(...
   1719播放
   12:25
   [259] 【选修3】第3章第4节·离子晶体(...
   744播放
   12:25
   [260] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   3576播放
   14:24
   [261] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   1295播放
   14:35
   [262] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   1438播放
   14:27
   [263] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   2189播放
   14:11
   [264] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   1115播放
   14:13
   [265] 【选修4】第1章第1节·化学反应与...
   1178播放
   14:11
   [266] 【选修4】第1章第2节·燃烧热 能...
   1555播放
   15:01
   [267] 【选修4】第1章第2节·燃烧热 能...
   1620播放
   15:03
   [268] 【选修4】第1章第2节·燃烧热 能...
   1867播放
   14:57
   [269] 【选修4】第2章第2节·影响化学反...
   2667播放
   15:09
   [270] 【选修4】第2章第2节·影响化学反...
   972播放
   15:15
   [271] 【选修4】第2章第2节·影响化学反...
   1184播放
   15:03
   [272] 【选修4】第3章第1节·弱电解质的...
   3309播放
   11:38
   [273] 【选修4】第3章第1节·弱电解质的...
   1455播放
   11:45
   [274] 【选修4】第3章第1节·弱电解质的...
   1317播放
   11:36
   [275] 【选修4】第3章第1节·弱电解质的...
   2171播放
   13:36
   [276] 【选修4】第3章第1节·弱电解质的...
   1343播放
   13:33
   [277] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   2199播放
   12:16
   [278] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   1123播放
   12:24
   [279] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   823播放
   12:13
   [280] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   1728播放
   11:38
   [281] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   1368播放
   11:45
   [282] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   875播放
   11:35
   [283] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   2188播放
   12:07
   [284] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   1480播放
   12:14
   [285] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   1943播放
   14:21
   [286] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   613播放
   14:29
   [287] 【选修4】第3章第2节·水的电离和...
   658播放
   14:24
   [288] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   2796播放
   12:45
   [289] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   1259播放
   12:57
   [290] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   1454播放
   12:38
   [291] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   2799播放
   11:38
   [292] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   1452播放
   11:45
   [293] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   835播放
   11:35
   [294] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   2392播放
   07:44
   [295] 【选修4】第3章第3节·盐类的水解...
   794播放
   07:52
   [296] 【选修4】第3章第4节·难溶电解质...
   2091播放
   11:25
   [297] 【选修4】第3章第4节·难溶电解质...
   1271播放
   11:34
   [298] 【选修4】第3章第4节·难溶电解质...
   1019播放
   11:24
   [299] 【选修4】第4章第1节·原电池(1...
   2697播放
   13:03
   [300] 【选修4】第4章第1节·原电池(1...
   1116播放
   13:08
   [301] 【选修4】第4章第1节·原电池(1...
   1406播放
   12:54
   [302] 【选修4】第4章第1节·原电池(2...
   2203播放
   10:19
   [303] 【选修4】第4章第1节·原电池(2...
   961播放
   10:19
   [304] 【选修4】第4章第1节·原电池(2...
   1760播放
   14:52
   [305] 【选修4】第4章第1节·原电池(2...
   1427播放
   14:50
   [306] 【选修4】第4章第2节·化学电源(...
   1536播放
   11:51
   [307] 【选修4】第4章第2节·化学电源(...
   1504播放
   11:51
   [308] 【选修4】第4章第2节·化学电源(...
   1645播放
   11:55
   [309] 【选修4】第4章第3节·电解池(1...
   2256播放
   11:38
   [310] 【选修4】第4章第3节·电解池(1...
   1289播放
   11:45
   [311] 【选修4】第4章第3节·电解池(1...
   1211播放
   11:35
   [312] 【选修4】第4章第3节·电解池(1...
   1239播放
   10:55
   [313] 【选修4】第4章第3节·电解池(1...
   841播放
   10:54
   [314] 【选修4】第4章第3节·电解池(2...
   1542播放
   11:38
   [315] 【选修4】第4章第3节·电解池(2...
   1012播放
   11:41
   [316] 【选修4】第4章第3节·电解池(2...
   1094播放
   11:31
   [317] 【选修4】第4章第3节·电解池(2...
   1113播放
   08:31
   [318] 【选修4】第4章第3节·电解池(2...
   1402播放
   08:37
   [319] 【选修4】第4章第4节·金属的电化...
   2144播放
   14:41
   [320] 【选修4】第4章第4节·金属的电化...
   1142播放
   14:41
   [321] 【选修5】第1章第1节·有机化合物...
   3228播放
   13:25
   [322] 【选修5】第1章第1节·有机化合物...
   1562播放
   13:28
   [323] 【选修5】第1章第1节·有机化合物...
   1162播放
   13:25
   [324] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   2475播放
   12:47
   [325] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   1181播放
   12:48
   [326] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   1120播放
   12:46
   [327] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   1415播放
   15:11
   [328] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   997播放
   15:19
   [329] 【选修5】第1章第2节·有机化合物...
   1126播放
   15:09
   [330] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1326播放
   14:28
   [331] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   679播放
   14:30
   [332] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1331播放
   14:28
   [333] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1799播放
   10:59
   [334] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1085播放
   11:02
   [335] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1846播放
   12:20
   [336] 【选修5】第1章第3节·有机化合物...
   1233播放
   12:28
   [337] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   1924播放
   11:01
   [338] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   918播放
   11:09
   [339] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   1548播放
   10:58
   [340] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   1840播放
   12:35
   [341] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   879播放
   12:37
   [342] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   1093播放
   12:35
   [343] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   931播放
   12:29
   [344] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   790播放
   12:38
   [345] 【选修5】第1章第4节·研究有机化...
   1222播放
   12:28
   [346] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(1...
   1845播放
   12:47
   [347] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(1...
   684播放
   12:44
   [348] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(1...
   1376播放
   10:44
   [349] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(1...
   775播放
   10:44
   [350] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(2...
   1217播放
   13:17
   [351] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(2...
   956播放
   13:20
   [352] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(2...
   1801播放
   12:28
   [353] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(2...
   944播放
   12:32
   [354] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(3...
   991播放
   13:36
   [355] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(3...
   678播放
   13:38
   [356] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(3...
   963播放
   13:32
   [357] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(4...
   1763播放
   14:33
   [358] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(4...
   748播放
   14:41
   [359] 【选修5】第2章第1节·脂肪烃(4...
   1112播放
   14:31
   [360] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(1...
   1580播放
   15:07
   [361] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(1...
   564播放
   15:14
   [362] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(1...
   693播放
   15:02
   [363] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(2...
   1234播放
   15:22
   [364] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(2...
   556播放
   15:28
   [365] 【选修5】第2章第2节·芳香烃(2...
   1346播放
   15:17
   [366] 【选修5】第2章第3节·卤代烃(上...
   1024播放
   12:44
   [367] 【选修5】第2章第3节·卤代烃(中...
   996播放
   12:56
   [368] 【选修5】第2章第3节·卤代烃(下...
   1124播放
   12:36
   [369] 【选修5】第3章第1节·酚醇(1)...
   1524播放
   13:37
   [370] 【选修5】第3章第1节·酚醇(1)...
   962播放
   13:41
   [371] 【选修5】第3章第1节·酚醇(1)...
   853播放
   13:38
   [372] 【选修5】第3章第1节·酚醇(2)...
   1940播放
   15:42
   [373] 【选修5】第3章第1节·酚醇(2)...
   1172播放
   15:43
   [374] 【选修5】第3章第1节·酚醇(2)...
   1586播放
   15:41
   [375] 【选修5】第3章第1节·酚醇(3)...
   1460播放
   13:27
   [376] 【选修5】第3章第1节·酚醇(3)...
   723播放
   16:28
   [377] 【选修5】第3章第1节·酚醇(3)...
   701播放
   29:47
   [378] 【选修5】第3章第2节·醛(上)
   1818播放
   14:51
   [379] 【选修5】第3章第2节·醛(中)
   1462播放
   14:53
   [380] 【选修5】第3章第2节·醛(下)
   1280播放
   14:49
   [381] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   1943播放
   13:13
   [382] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   857播放
   13:17
   [383] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   1545播放
   13:13
   [384] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   802播放
   14:54
   [385] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   837播放
   14:58
   [386] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   757播放
   14:56
   [387] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   1053播放
   14:36
   [388] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   710播放
   14:46
   [389] 【选修5】第3章第3节·羧酸 酯(...
   1082播放
   14:38
   [390] 【选修5】第3章第4节·有机合成(...
   1003播放
   14:21
   [391] 【选修5】第3章第4节·有机合成(...
   938播放
   14:29
   [392] 【选修5】第3章第4节·有机合成(...
   768播放
   14:21
   [393] 【选修5】第4章第1节·油脂(1)...
   1812播放
   12:18
   [394] 【选修5】第4章第1节·油脂(1)...
   1329播放
   12:28
   [395] 【选修5】第4章第1节·油脂(1)...
   565播放
   12:20
   [396] 【选修5】第4章第1节·油脂(2)...
   1603播放
   12:29
   [397] 【选修5】第4章第1节·油脂(2)...
   706播放
   12:37
   [398] 【选修5】第4章第1节·油脂(2)...
   1513播放
   12:29
   [399] 【选修5】第4章第2节·糖类(1)...
   1528播放
   14:04
   [400] 【选修5】第4章第2节·糖类(1)...
   540播放
   14:07
   [401] 【选修5】第4章第2节·糖类(1)...
   1265播放
   14:06
   [402] 【选修5】第4章第2节·糖类(2)...
   863播放
   11:51
   [403] 【选修5】第4章第2节·糖类(2)...
   1570播放
   11:59
   [404] 【选修5】第4章第2节·糖类(2)...
   688播放
   11:49
   [405] 【选修5】第4章第2节·糖类(3)...
   997播放
   11:25
   [406] 【选修5】第4章第2节·糖类(3)...
   1375播放
   11:32
   [407] 【选修5】第4章第2节·糖类(3)...
   813播放
   11:23
   [408] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   1536播放
   14:28
   [409] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   963播放
   14:32
   [410] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   941播放
   14:28
   [411] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   1060播放
   14:32
   [412] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   636播放
   14:38
   [413] 【选修5】第4章第3节·蛋白质和核...
   602播放
   14:28
   [414] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   1733播放
   14:21
   [415] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   1185播放
   14:29
   [416] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   995播放
   14:20
   [417] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   1768播放
   14:47
   [418] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   541播放
   14:56
   [419] 【选修5】第5章第1节·合成高分子...
   1043播放
   14:46
   [420] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   1630播放
   12:24
   [421] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   1415播放
   12:27
   [422] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   965播放
   12:27
   [423] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   1013播放
   11:14
   [424] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   715播放
   11:24
   [425] 【选修5】第5章第2节·应用广泛的...
   951播放
   11:14
   [426] 【选修5】第5章第3节·功能高分子...
   1554播放
   14:47
   [427] 【选修5】第5章第3节·功能高分子...
   1171播放
   14:56
   [428] 【选修5】第5章第3节·功能高分子...
   1293播放
   14:48
   [429] 【选修5】芳香烃(1)_2B5F(...
   1093播放
   15:07
   [430] 【选修5】芳香烃(1)_2B5F(...
   1481播放
   15:14
   [431] 【选修5】芳香烃(1)_2B5F(...
   863播放
   15:02
   [432] 【选修5】芳香烃(2)_8411(...
   1238播放
   15:22
   [433] 【选修5】芳香烃(2)_8411(...
   1208播放
   15:28
   [434] 【选修5】芳香烃(2)_8411(...
   1215播放
   15:17
   [435] 【选修5】研究有机化合物的一般步骤...
   1033播放
   12:29
   [436] 【选修5】研究有机化合物的一般步骤...
   764播放
   12:38
   [437] 【选修5】研究有机化合物的一般步骤...
   1175播放
   12:28
   [438] 【选修5】脂肪烃(1)上_982A...
   1404播放
   12:47
   [439] 【选修5】脂肪烃(1)上_982A...
   902播放
   12:44
   [440] 【选修5】脂肪烃(2)上_A412...
   1107播放
   13:17
   [441] 【选修5】脂肪烃(2)上_A412...
   977播放
   13:20
   [442] 【选修5】脂肪烃(2)下_F29F...
   1207播放
   12:28
   [443] 【选修5】脂肪烃(2)下_F29F...
   982播放
   12:32
   [444] 【选修5】脂肪烃(3)_0936(...
   1092播放
   13:36
   [445] 【选修5】脂肪烃(3)_0936(...
   1091播放
   13:48
   [446] 【选修5】脂肪烃(3)_0936(...
   732播放
   13:29
   为你推荐
   09:14
   [必修5]3.10简单的线性规划问...
   1267播放
   00:32
   一数食用指南|最新课程 5.26/...
   10.0万播放
   03:03
   【《统计学》应用统计学 精讲复习课...
   7858播放
   05:55
   学习猿地_ES6_课程大纲介绍
   1194播放
   20:38
   8.17预习课程:001讲财经法规...
   738播放
   14:29
   第40节课课程总复习(下)(下)
   1206播放
   10:57
   那些坚持学习英语的人,后来都怎么样...
   4.4万播放
   12:49
   【中央财经大学公开课:保险学概论】...
   2.1万播放
   09:48
   工作or考研、到底要不要读研?
   3.3万播放
   00:57
   骂醒那些高考还行,大学在摆烂躺平的...
   3.2万播放
   06:25
   北外学姐:看剧学英语就是坑?那是你...
   5.1万播放
   34:18
   5、一节课掌握REITs估值要点
   16.0万播放
   08:34
   【法语实用口语课程】国外购物必备口...
   3.2万播放