APP下载
反馈
§4 数学家简介——华罗庚、陈省身(下)
1193 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(25)
   自动播放
   [1] §1 数学的定义及品格(上)
   1666播放
   06:45
   [2] §1 数学的定义及品格(下)
   1694播放
   06:45
   [3] §2 数学与各学科的联系(1)(上...
   1179播放
   06:18
   [4] §2 数学与各学科的联系(1)(下...
   1197播放
   06:25
   [5] §2 数学与各学科的联系(2)(上...
   787播放
   09:02
   [6] §2 数学与各学科的联系(2)(下...
   1378播放
   09:00
   [7] §3 数学的价值(上)
   1945播放
   06:01
   [8] §3 数学的价值(下)
   1693播放
   06:00
   [9] 第一章 课件 阿瑟•本杰明演讲——...
   1018播放
   06:24
   [10] §1 数学科学的内容
   1037播放
   06:10
   [11] §2 数学进展的大致概况(上)
   881播放
   09:41
   [12] §3 数学科学的特点与数学精神(上...
   1472播放
   06:37
   [13] §3 数学科学的特点与数学精神(下...
   698播放
   06:43
   [14] §4 数学家简介——华罗庚、陈省身...
   1402播放
   11:54
   [15] §4 数学家简介——华罗庚、陈省身...
   1284播放
   11:57
   [16] §4 数学家简介——华罗庚、陈省身...
   1193播放
   待播放
   [17] §1 公理化方法(上)
   1163播放
   06:05
   [18] §1 公理化方法(下)
   901播放
   06:10
   [19] §2 类比法
   1168播放
   04:58
   [20] §3 归纳法与数学归纳法 §4 数...
   1767播放
   07:21
   [21] §3 归纳法与数学归纳法 §4 数...
   1561播放
   07:20
   [22] §5 化归法 §6 数学模型方法(...
   1152播放
   09:49
   [23] §5 化归法 §6 数学模型方法(...
   651播放
   09:46
   [24] §7 数学家介绍——费马、欧拉、高...
   1288播放
   06:17
   [25] §7 数学家介绍——费马、欧拉、高...
   1195播放
   06:23
   为你推荐
   14:45
   数学家的文艺人生·丘成桐(中)
   1696播放
   01:46
   【《美丽心灵》经典瞬间】2 数学家...
   1523播放
   05:30
   当今最好的数学家-陶哲轩(下)
   1068播放
   10:06
   【TED】数学家:用数学方法解释社...
   4.7万播放
   08:31
   勾股定理简单吗?数学家关于勾股定理...
   4225播放
   07:14
   古代数学家刘徽和祖冲之是如何算球的...
   1876播放
   12:06
   01-门捷列夫是怎样“炼”成的(上...
   3499播放
   02:55
   华罗庚计算444444²-5555...
   1277播放
   02:31
   华罗庚杯竞赛题,如果x+y+z=a...
   1056播放
   01:37
   华罗庚竞赛题,指数幂比大小,这方法...
   1179播放
   03:04
   Marie Curie(居里夫人,...
   844播放
   08:41
   p15.杨振宁、李政道提出弱相互作...
   1320播放