APP下载
反馈
5.2.2 平行线的判定(2)(下)
2358 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(147)
   自动播放
   [1] 1.1 正数和负数(上)
   3.8万播放
   07:08
   [2] 1.1 正数和负数(下)
   5767播放
   07:13
   [3] 1.2.1 有理数(上)
   5963播放
   05:37
   [4] 1.2.1 有理数(下)
   3888播放
   05:43
   [5] 1.2.2 数轴(上)
   5089播放
   07:43
   [6] 1.2.2 数轴(下)
   3912播放
   07:46
   [7] 1.2.3 相反数(上)
   3643播放
   07:38
   [8] 1.2.3 相反数(下)
   3024播放
   07:38
   [9] 1.2.4 绝对值 (第1课时)...
   4249播放
   07:32
   [10] 1.2.4 绝对值 (第1课时)...
   2825播放
   07:31
   [11] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   3177播放
   13:56
   [12] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   2926播放
   13:57
   [13] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   2611播放
   13:56
   [14] 1.2.4 绝对值 (第2课时...
   1776播放
   13:53
   [15] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   3854播放
   13:49
   [16] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   2614播放
   13:52
   [17] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   3260播放
   07:50
   [18] 1.3.1 有理数的加法 (第...
   2335播放
   07:53
   [19] 1.3.2 有理数的减法 (第...
   3220播放
   06:03
   [20] 1.3.2 有理数的减法 (第...
   2467播放
   06:07
   [21] 1.3.2 有理数的减法 (第2...
   2158播放
   11:39
   [22] 1.3.2 有理数的减法 (第2...
   2538播放
   11:45
   [23] 1.4.1 有理数的乘法(第1课...
   3083播放
   09:00
   [24] 1.4.1 有理数的乘法(第1课...
   2527播放
   09:04
   [25] 1.4.1 有理数的乘法(第2课...
   2357播放
   13:37
   [26] 1.4.1 有理数的乘法(第2课...
   1900播放
   13:44
   [27] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1929播放
   08:05
   [28] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1783播放
   08:05
   [29] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   1431播放
   05:39
   [30] 1.4.2 有理数的除法 (第...
   2189播放
   05:38
   [31] 1.5.1 乘方 (第1课时)(...
   2843播放
   07:42
   [32] 1.5.1 乘方 (第1课时)(...
   2756播放
   07:42
   [33] 1.5.1 乘方 (第2课时)...
   2534播放
   05:28
   [34] 1.5.1 乘方 (第2课时)...
   2462播放
   05:30
   [35] 1.5.2 科学记数法(上)
   3169播放
   06:00
   [36] 1.5.2 科学记数法(下)
   2070播放
   06:07
   [37] 1.5.3 近似数(上)
   2908播放
   07:20
   [38] 1.5.3 近似数(下)
   2129播放
   07:28
   [39] 2.1 整式(第1课时)(上)
   3469播放
   08:46
   [40] 2.1 整式(第1课时)(下)
   2563播放
   08:44
   [41] 2.1 整式(第2课时)(上)
   2674播放
   08:23
   [42] 2.1 整式(第2课时)(下)
   2252播放
   08:26
   [43] 2.2 整式的加减 (第1课时...
   2688播放
   13:03
   [44] 2.2 整式的加减 (第1课时...
   2693播放
   13:04
   [45] 2.2 整式的加减 (第2课时...
   2427播放
   12:55
   [46] 2.2 整式的加减 (第2课时...
   2726播放
   12:53
   [47] 3.1.1 一元一次方程(上)
   5725播放
   09:24
   [48] 3.1.1 一元一次方程(下)
   3816播放
   09:23
   [49] 3.1.2 等式的性质(上)
   2699播放
   09:53
   [50] 3.1.2 等式的性质(下)
   2227播放
   09:54
   [51] 3.2 解一元一次方程(1)——...
   3097播放
   05:31
   [52] 3.2 解一元一次方程(1)——...
   3006播放
   05:36
   [53] 3.2 解一元一次方程(2)——...
   2809播放
   06:36
   [54] 3.2 解一元一次方程(2)——...
   2248播放
   06:37
   [55] 3.3 解一元一次方程(3)——...
   2976播放
   07:27
   [56] 3.3 解一元一次方程(3)——...
   2567播放
   07:30
   [57] 3.3 解一元一次方程(4)——...
   3689播放
   07:36
   [58] 3.3 解一元一次方程(4)——...
   3303播放
   07:37
   [59] 3.4 实际问题与一元一次方程(...
   5004播放
   07:01
   [60] 3.4 实际问题与一元一次方程(...
   3426播放
   06:58
   [61] 3.4 实际问题与一元一次方程 ...
   3576播放
   11:09
   [62] 3.4 实际问题与一元一次方程 ...
   4061播放
   11:13
   [63] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   2295播放
   04:08
   [64] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   3031播放
   05:27
   [65] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   2043播放
   05:27
   [66] 4.1.1 立体图形与平面图形(...
   1197播放
   07:16
   [67] 4.1.2 点、线、面、体(上)
   2495播放
   05:56
   [68] 4.1.2 点、线、面、体(下)
   1615播放
   06:01
   [69] 4.2 直线、射线、线段 (第1...
   2353播放
   09:29
   [70] 4.2 直线、射线、线段 (第1...
   1957播放
   09:30
   [71] 4.2 直线、射线、线段(第2课...
   2404播放
   10:09
   [72] 4.2 直线、射线、线段(第2课...
   1893播放
   10:07
   [73] 4.3.1 角(上)
   3347播放
   14:53
   [74] 4.3.1 角(下)
   2536播放
   14:53
   [75] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   3371播放
   07:14
   [76] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   2194播放
   07:13
   [77] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   2117播放
   07:46
   [78] 4.3.2 角的比较与运算 (...
   2026播放
   07:51
   [79] 4.3.3 余角和补角(第1节)...
   2009播放
   08:42
   [80] 4.3.3 余角和补角(第1节)...
   2042播放
   08:44
   [81] 4.3.3 余角和补角 (第2...
   2604播放
   06:02
   [82] 4.3.3 余角和补角 (第2...
   2317播放
   06:10
   [83] 5.1.1 相交线(上)
   4231播放
   08:09
   [84] 5.1.1 相交线(下)
   2596播放
   08:14
   [85] 5.1.2 垂线(上)
   2686播放
   09:23
   [86] 5.1.2 垂线(下)
   2245播放
   09:26
   [87] 5.1.3同位角、内错角、同旁内角...
   3388播放
   10:20
   [88] 5.1.3同位角、内错角、同旁内角...
   2989播放
   10:24
   [89] 5.2.1 平行线(上)
   3319播放
   06:38
   [90] 5.2.1 平行线(下)
   2996播放
   06:44
   [91] 5.2.2 平行线的判定(1)(上...
   3402播放
   11:26
   [92] 5.2.2 平行线的判定(1)(下...
   2602播放
   11:28
   [93] 5.2.2 平行线的判定(2)(上...
   1846播放
   09:29
   [94] 5.2.2 平行线的判定(2)(下...
   2358播放
   待播放
   [95] 5.3.1 平行线的性质(上)
   2226播放
   07:19
   [96] 5.3.1 平行线的性质(下)
   1586播放
   07:21
   [97] 5.3.1 平行线的性质(上)
   1680播放
   07:19
   [98] 5.3.1 平行线的性质(下)
   2005播放
   07:21
   [99] 5.3.2命题、定理、证明(上)
   2944播放
   07:34
   [100] 5.3.2命题、定理、证明(下)
   2684播放
   07:37
   [103] 6.1 算术平方根(上)
   5119播放
   10:42
   [104] 6.1 算术平方根(下)
   3386播放
   10:46
   [105] 6.2 平方根(上)
   3503播放
   07:13
   [106] 6.2 平方根(下)
   3326播放
   07:09
   [107] 6.2 立方根(上)
   3174播放
   10:29
   [108] 6.2 立方根(下)
   2310播放
   10:27
   [113] 7.1.1 有序数对
   1904播放
   09:58
   [114] 7.1.2平面直角坐标系(1)(上...
   2956播放
   14:48
   [115] 7.1.2平面直角坐标系(1)(下...
   1709播放
   14:53
   [116] 7.2.1 用坐标表示地理位置(上...
   1723播放
   05:28
   [117] 7.2.1 用坐标表示地理位置(下...
   1832播放
   05:31
   [118] 7.2.2用坐标表示平移(上)
   2256播放
   06:10
   [119] 7.2.2用坐标表示平移(下)
   1884播放
   06:10
   [120] 8.1 二元一次方程组~(上)
   4007播放
   07:58
   [121] 8.1 二元一次方程组~(下)
   2903播放
   08:02
   [122] 8.2 代入消元法──二元一次方程...
   3683播放
   13:11
   [123] 8.2 代入消元法──二元一次方程...
   2646播放
   13:12
   [124] 8.2 加减消元法──二元一次方程...
   3077播放
   12:34
   [125] 8.2 加减消元法──二元一次方程...
   1882播放
   12:38
   [126] 8.3实际问题与二元一次方程组(上...
   3219播放
   09:25
   [127] 8.3实际问题与二元一次方程组(下...
   2888播放
   09:21
   [128] 8.4 三元一次方程组解法举例(上...
   2688播放
   10:11
   [129] 8.4 三元一次方程组解法举例(中...
   2102播放
   10:16
   [130] 8.4 三元一次方程组解法举例(下...
   1697播放
   10:05
   [131] 8.4 三元一次方程组解法举例(上...
   1536播放
   10:11
   [132] 8.4 三元一次方程组解法举例(中...
   1599播放
   10:20
   [133] 8.4 三元一次方程组解法举例(下...
   1486播放
   10:05
   [134] 9.1.1不等式及其解集(上)
   2912播放
   06:16
   [135] 9.1.1不等式及其解集(下)
   2135播放
   06:20
   [136] 9.1.2 不等式的性质(上)
   1331播放
   11:27
   [137] 9.1.2 不等式的性质(下)
   1391播放
   11:29
   [138] 9.2 一元一次不等式(上)
   2129播放
   07:35
   [139] 9.2 一元一次不等式(下)
   2818播放
   07:39
   [140] 9.3一元一次不等式组(上)
   2470播放
   06:47
   [141] 9.3一元一次不等式组(下)
   1656播放
   06:45
   [142] 10.1统计调查(1)(上)
   1796播放
   07:09
   [143] 10.1统计调查(1)(下)
   2289播放
   07:14
   [144] 10.1统计调查(2)(上)
   2095播放
   08:47
   [145] 10.1统计调查(2)(下)
   2050播放
   08:47
   [146] 10.2 直方图(上)
   2389播放
   11:41
   [147] 10.2 直方图(下)
   2095播放
   11:46
   为你推荐
   09:55
   8.7(下)抛物线(提高篇B)(上...
   2374播放
   14:55
   4.2 平行线分线段成比例(上)
   9822播放
   12:15
   5.3.2 平行线的性质的应用(中...
   1647播放
   10:33
   2.3.3(习题课)点到直线距离与...
   4217播放
   14:34
   3.3 轴对称与坐标变化(下)
   4774播放
   10:42
   38 双曲线的几何性质(下)
   1779播放
   06:46
   5切线方程与切点弦方程(上)
   846播放
   12:29
   40 直线与平面垂直的概念及判定(...
   1538播放
   02:19
   二年级数平行四边形?方法不对容易数...
   1020播放
   10:52
   5.3.1 微元法及平面曲线的弧长...
   1509播放
   10:51
   28、第一章 利用极限求曲线渐近...
   2971播放
   04:52
   【平面向量】5、平行与垂直
   3207播放
   12:07
   【可汗学院公开课:算术与代数预备课...
   16.1万播放
   03:55
   【可汗学院公开课:画图】抛物线第1...
   3.2万播放