APP下载
反馈
9.3 记忆(三)
1.5万 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(49)
   自动播放
   [1] 1.1 引论(一)
   21.8万播放
   54:03
   [2] 1.2 引论(二)
   6.2万播放
   49:18
   [3] 1.3 引论(三)
   4.3万播放
   50:15
   [4] 2.1 实验设计(一)
   4.6万播放
   44:51
   [5] 2.2 实验设计(二)
   3.5万播放
   49:58
   [6] 2.3 实验设计(三)
   2.8万播放
   45:56
   [7] 2.4 实验设计(四)
   2.3万播放
   46:00
   [8] 2.5 实验设计(五)
   2.2万播放
   53:01
   [9] 2.6 实验设计(六)
   2.2万播放
   50:03
   [10] 3.1 心理物理学方法(一)
   2.8万播放
   46:58
   [11] 3.2 心理物理学方法(二)
   2.1万播放
   46:51
   [12] 3.3 心理物理学方法(三)
   1.7万播放
   49:48
   [13] 3.4 心理物理学方法(四)
   1.1万播放
   31:35
   [14] 4.1 如何读和写研究报告(一)
   2.0万播放
   51:52
   [15] 4.2 如何读和写研究报告(二)
   1.7万播放
   55:01
   [16] 5.1 反应时间(一)
   2.1万播放
   50:39
   [17] 5.2 反应时间(二)
   1.5万播放
   49:37
   [18] 5.3 反应时间(三)
   1.3万播放
   50:16
   [19] 5.4 反应时间(四)
   1.2万播放
   52:38
   [20] 6.1 视觉与听觉(一)
   2.0万播放
   12:33
   [21] 6.2 视觉与听觉(二)
   1.5万播放
   51:06
   [22] 6.3 视觉与听觉(三)
   1.0万播放
   50:01
   [23] 6.4 视觉与听觉(四)
   8433播放
   51:49
   [24] 6.5 视觉与听觉(五)
   8474播放
   50:08
   [25] 7.1 知觉(一)
   1.7万播放
   21:15
   [26] 7.2 知觉(二)
   1.3万播放
   50:59
   [27] 7.3 知觉(三)
   2.1万播放
   51:45
   [28] 8.1 注意(一)
   1.6万播放
   47:10
   [29] 8.2 注意(二)
   1.1万播放
   48:13
   [30] 8.3 注意(三)
   1.1万播放
   54:30
   [31] 8.4 注意(四)
   9645播放
   25:26
   [32] 9.1 记忆(一)
   2.2万播放
   49:36
   [33] 9.2 记忆(二)
   1.8万播放
   49:32
   [34] 9.3 记忆(三)
   1.5万播放
   待播放
   [35] 9.4 记忆(四)
   1.3万播放
   50:06
   [36] 10.1 思维之顿悟与创造思维(一...
   2.6万播放
   49:40
   [37] 10.2 思维之顿悟与创造思维(二...
   2.0万播放
   52:34
   [38] 11.1 社会认知(一)
   2.5万播放
   50:28
   [39] 11.2 社会认知(二)
   2.5万播放
   50:30
   [40] 12.1 心理语言学(一)
   13.0万播放
   50:17
   [41] 12.2 心理语言学(二)
   2.1万播放
   51:24
   [42] 12.3 心理语言学(三)
   2.1万播放
   53:04
   [43] 13.1 意识(一)
   2.2万播放
   45:03
   [44] 13.2 意识(二)
   1.5万播放
   40:12
   [45] 13.3 意识(三)
   1.1万播放
   38:02
   [46] 13.4 意识(四)
   1.9万播放
   58:45
   [47] 14.1 脑认知(功能)成像技术与...
   2.2万播放
   43:45
   [48] 14.2 脑认知(功能)成像技术与...
   2.6万播放
   38:25
   [49] 14.3 脑认知(功能)成像技术与...
   1.5万播放
   30:14
   为你推荐
   03:57
   【西南交通大学公开课:探索心理学】...
   2656播放
   02:54
   31.教育心理学-认知发展随堂练习
   1847播放
   11:20
   1.2 实验心理学的科学属性(下)
   1895播放
   07:53
   ○心理实验演示台:心理学经典实验范...
   1219播放
   08:57
   化学理论性知识教学策略(上)
   864播放
   09:03
   2.3 认知心理学视角
   5.5万播放
   05:27
   2.5 正念心理学-正念减压(下)
   1977播放
   11:40
   第1讲心理学概述(下)
   2.0万播放
   10:39
   06-基础心理学(六)(下)
   3523播放
   05:43
   1.2 心理学都做点啥——心理学的...
   2551播放
   11:42
   普通心理学(58)(上)
   1187播放
   06:45
   顶尖心理学家,仅用一个数字,就能赚...
   3498播放
   06:03
   1.2 心理学研究的内容与目标(上...
   5002播放
   06:12
   1.2 积极心理学是什么
   2.7万播放