APP下载
反馈
高级CPU设计
6.9万 播放
收藏
下载
手机看
登录后可发评论

评论沙发是我的~

热门评论(0)
  全部评论(0)
   选集(39)
   自动播放
   [1] 计算机早期历史
   62.7万播放
   11:52
   [2] 电子计算机
   14.9万播放
   10:43
   [3] 布尔逻辑和逻辑门
   13.2万播放
   10:06
   [4] 二进制
   12.7万播放
   10:45
   [5] 算术逻辑单元
   11.8万播放
   11:09
   [6] 寄存器&内存
   11.4万播放
   12:16
   [7] 中央处理器(CPU)
   10.4万播放
   11:37
   [8] 指令和程序
   7.9万播放
   10:35
   [9] 高级CPU设计
   6.9万播放
   待播放
   [10] 早期的编程方式
   6.8万播放
   09:26
   [11] 编程语言发展史
   7.6万播放
   11:52
   [12] 编程原理-语句和函数
   8.4万播放
   11:56
   [13] 算法入门
   8.8万播放
   11:43
   [14] 数据结构
   12.8万播放
   10:06
   [15] 阿兰·图灵
   6.1万播放
   13:04
   [16] 软件工程
   7.3万播放
   10:35
   [17] 集成电路&摩尔定律
   12.0万播放
   13:49
   [18] 操作系统
   8.3万播放
   10:35
   [19] 内存&储存介质
   5.4万播放
   12:16
   [20] 文件系统
   4.9万播放
   12:02
   [21] 压缩
   4.2万播放
   12:47
   [22] 命令行界面
   4.2万播放
   11:23
   [23] 屏幕&2D图形显示
   3.9万播放
   11:31
   [24] 冷战和消费主义
   5.9万播放
   11:18
   [25] 个人计算机革命
   3.7万播放
   10:14
   [26] 图形用户界面
   3.7万播放
   12:58
   [27] 3D图形
   3.8万播放
   12:40
   [28] 计算机网络
   9.5万播放
   12:19
   [29] 互联网
   5.2万播放
   11:58
   [30] 万维网
   4.3万播放
   11:36
   [31] 计算机安全
   6.2万播放
   12:29
   [32] 黑客&攻击
   5.2万播放
   11:52
   [33] 加密
   3.8万播放
   12:32
   [34] 机器学习&人工智能
   9.8万播放
   11:50
   [35] 计算机视觉
   7.3万播放
   11:09
   [36] 自然语言处理
   5.5万播放
   11:49
   [37] 机器人
   4.1万播放
   12:25
   [38] 计算机心理学
   4.8万播放
   12:38
   [39] 教育科技
   3.7万播放
   11:52
   为你推荐
   02:30
   如何绘制思维导图 2. 课程项目
   11.4万播放
   03:25
   【室内装饰指南| 如何打造你自己的...
   1.0万播放
   14:47
   CPU指令集第一讲(中)
   904播放
   05:06
   室内设计从入门到精通(从零到设计师...
   1215播放
   02:22
   给想在设计行业干到35岁以后的设计...
   1475播放
   01:49
   那些「防呆不防」傻的设计,你见过吗...
   1143播放
   05:09
   1.你要成为什么样的设计师
   1859播放
   01:43
   40 间中世纪标志性的现代餐厅:设...
   981播放
   09:05
   18.1 多周期CPU的设计(上)...
   582播放
   06:15
   第4讲 CPU的基本功能与结构(上...
   1263播放
   06:46
   5.1 CPU调度基本概念
   2652播放
   11:01
   平面设计 7. 综合示例
   1.7万播放
   05:45
   2. 8086/8088CPU的引...
   927播放